Some people think that cultural traditions may be destroyed when they are used as money-making attractions aimed at tourists. Others believe it is the only way to save these traditions. Discuss both views and give your opinion. bài mẫu ielts writing sample

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Phân tích

1.1. Phân tích đề bài

Đề bài: 

Some people think that cultural traditions may be destroyed when they are used as money-making attractions aimed at tourists. Others believe it is the only way to save these traditions. Discuss both views and give your opinion.

Một số người nghĩ rằng truyền thống văn hóa có thể bị phá hủy khi chúng được sử dụng làm điểm thu hút khách du lịch để kiếm tiền. Những người khác tin rằng đó là cách duy nhất để cứu vãn những truyền thống này. Thảo luận cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của bạn.

=> Đề bài này thuộc dạng Discussion

Xem thêm: Cách làm dạng bài Discussion IELTS Writing Task 2 (kèm bài mẫu)

1.2. Dàn ý

Introduction:

 • Một số cá nhân cho rằng việc thương mại hóa các truyền thống văn hóa vì lợi nhuận sẽ làm hoen ố tính xác thực và ý nghĩa văn hóa của chúng, trong khi những người khác khẳng định rằng việc kiếm tiền từ những truyền thống này là điều cần thiết cho sự tồn tại của chúng.

=> Some individuals argue that commercializing cultural traditions for profit tarnishes their authenticity and cultural significance, while others assert that monetizing these traditions is essential for their survival. 

 • Đưa ra quan điểm cá nhân: Tôi tin rằng cả hai quan điểm đều có giá trị ở một mức độ nhất định.

=>  I believe that both viewpoints hold merit to a certain degree.

Body 1: Biện chứng số một:

 • Khi các truyền thống được điều chỉnh để phục vụ khách du lịch, chúng có thể cần trải qua những thay đổi làm tổn hại đến tính độc đáo và giá trị văn hóa của chúng.

=> When traditions are adapted to cater to tourists, they may undergo changes that compromise their originality and cultural value. 

 • Một số địa điểm linh thiêng bị hư hại do hành vi du lịch vô trách nhiệm, gây nguy hiểm cho ý nghĩa văn hóa của chúng.

=> Some sacred sites suffer damage due to irresponsible tourist behaviors, endangering their cultural significance. 

Body 2: Biện chứng số hai: 

 • Doanh thu tạo ra từ các hoạt động như vậy có thể được chuyển trở lại vào việc bảo tồn những truyền thống này.

=> The revenue generated from such activities can be channeled back into the preservation of these traditions. 

 • Bằng cách trưng bày các truyền thống văn hóa tại các địa điểm và triển lãm công cộng, chính phủ có thể nâng cao nhận thức và thu hút sự ủng hộ để bảo tồn chúng.

=> By showcasing cultural traditions in public venues and exhibitions, governments can raise awareness and garner support for their preservation. 

Conclusion:

 • Tóm tắt lại bài làm:

=> In conclusion, utilizing cultural traditions as profit-generating attractions has both positive and negative repercussions for their preservation.

2. Bài mẫu Band 8.0+

Some people think that cultural traditions may be destroyed when they are used as money-making attractions aimed at tourists. Others believe it is the only way to save these traditions. Discuss both views and give your opinion.

Some individuals argue that commercializing cultural traditions for profit tarnishes their authenticity and cultural significance, while others assert that monetizing these traditions is essential for their survival. I believe that both viewpoints hold merit to a certain degree.

To commence, there is a concern that the pursuit of profit can lead to the distortion and loss of cultural traditions. Frequently, when traditions are adapted to cater to tourists, they may undergo changes that compromise their originality and cultural value. For instance, traditional dances like the Vietnamese lion dance, which were historically performed exclusively by skilled martial artists during special occasions, are now often poorly executed by amateurs at tourist sites, eroding their authenticity and meaning. Additionally, some sacred sites suffer damage due to irresponsible tourist behaviors, endangering their cultural significance. For instance, the actions of a well-known YouTuber named Logan Paul, who desecrated a sacred well in Japan, have permanently harmed one of the country's iconic traditions.

Conversely, there are compelling reasons why capitalizing on cultural traditions is seen as the only way to safeguard them. Firstly, the revenue generated from such activities can be channeled back into the preservation of these traditions. For example, many residents of Bat Trang village in Vietnam make a livelihood by producing and selling traditional ceramic products, enabling them to carry on one of Vietnam's oldest traditions. Secondly, by showcasing cultural traditions in public venues and exhibitions, governments can raise awareness and garner support for their preservation. The Vietnamese government, for instance, has established museums across the country dedicated to exhibiting examples of ethnic minority cultures, successfully garnering public attention and support while respecting the lives of these ethnic communities.

In conclusion, utilizing cultural traditions as profit-generating attractions has both positive and negative repercussions for their preservation.

Số từ: 293

 • commercialize (v): thương mại hóa
 • tarnish (v): làm hoen ố
 • monetize (v): kiếm tiền từ
 • distortion (n): méo mó, biến thể
 • undergo (v): trải qua 
 • exclusively (adv): duy nhất, độc nhất
 • amateur (n): người nghiệp dư
 • endanger (v): làm cho ai/ cái gì gặp nguy hiểm
 • desecrate (v): xúc phạm, làm mất đi tính thiêng liêng
 • preservation (n): sự bảo tồn 
 • enable (v): cho phép
 • establish (v): thiết lập, thành lập
 • minority (n): thiểu số 
 • repercussion (n): hệ quả 

Bài dịch:

Một số cá nhân cho rằng việc thương mại hóa các truyền thống văn hóa vì lợi nhuận sẽ làm hoen ố tính xác thực và ý nghĩa văn hóa của chúng, trong khi những người khác khẳng định rằng việc kiếm tiền từ những truyền thống này là điều cần thiết cho sự tồn tại của chúng. Tôi tin rằng cả hai quan điểm đều có giá trị ở một mức độ nhất định.

Đầu tiên, có mối lo ngại rằng việc theo đuổi giá trị lợi nhuận có thể dẫn đến sự biến chất và mất đi truyền thống văn hóa. Thông thường, khi các truyền thống được điều chỉnh để phục vụ khách du lịch, chúng cần trải qua những thay đổi làm tổn hại đến tính độc đáo và giá trị văn hóa của chúng. Ví dụ, các điệu múa truyền thống như múa lân Việt Nam, trước đây chỉ được biểu diễn bởi các nghệ sĩ võ thuật điêu luyện trong những dịp đặc biệt, giờ đây thường được những người nghiệp dư thực hiện một cách kém cỏi tại các điểm du lịch, làm xói mòn tính độc đáo và ý nghĩa của chúng. Ngoài ra, một số địa điểm linh thiêng bị thiệt hại do hành vi du lịch vô trách nhiệm, làm mất đi ý nghĩa văn hóa của chúng. Ví dụ: hành động của một YouTuber nổi tiếng tên Logan Paul, người đã xúc phạm một cái giếng thiêng ở Nhật Bản, đã làm tổn hại vĩnh viễn một trong những truyền thống mang tính biểu tượng của đất nước.

Ngược lại, có những lý do thuyết phục tại sao việc tận dụng các truyền thống văn hóa được coi là cách duy nhất để bảo vệ chúng. Thứ nhất, doanh thu tạo ra từ các hoạt động như vậy có thể được quay trở lại vào việc bảo tồn những truyền thống này. Ví dụ, nhiều cư dân làng Bát Tràng ở Việt Nam kiếm sống bằng cách sản xuất và bán các sản phẩm gốm sứ truyền thống, giúp họ tiếp nối một trong những truyền thống lâu đời nhất của Việt Nam. Thứ hai, bằng cách trưng bày các truyền thống văn hóa tại các địa điểm và triển lãm công cộng, các chính phủ có thể nâng cao nhận thức và thu hút sự hỗ trợ để bảo tồn chúng. Ví dụ, Chính phủ Việt Nam đã thành lập các bảo tàng trên khắp đất nước chuyên trưng bày các ví dụ về văn hóa dân tộc thiểu số, thu hút thành công sự chú ý và ủng hộ của công chúng đồng thời tôn trọng cuộc sống của các cộng đồng dân tộc này.

Tóm lại, việc sử dụng các truyền thống văn hóa như những điểm thu hút tạo ra lợi nhuận có cả tác động tích cực và tiêu cực cho việc bảo tồn chúng.

 

👉Tham khảo khóa học IELTS Writing của STUDY4:

KHÓA HỌC [IELTS Intensive Writing] Thực hành luyện tập IELTS Writing

1️⃣ Đạt mục tiêu tối thiểu 6.0 trong IELTS Writing.

2️⃣ Làm chủ cách trả lời tất cả các dạng câu hỏi và các chủ đề thường gặp trong Task 1 và 2.

3️⃣ Xây dựng kho từ vựng theo chủ đề cùng những từ/cụm từ nối câu, liên kết ý hiệu quả.

4️⃣ Nắm chắc ngữ pháp, biết cách xác định và sửa những lỗi ngữ pháp thường gặp khi viết luận.

👉Advanced IELTS Writing & Speaking (Target 6.5+) - Khóa chấm chữa Speaking & Writing👈 Chấm bởi các giáo viên bản ngữ có bằng cấp, chứng chỉ dạy học và nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy IELTS/TOEFL

khóa chấm chữa ielts online speaking writing

Lời kết

Hy vọng rằng bài giải mẫu của STUDY4 cho đề thi IELTS Writing Task 2 thuộc Topic Cultural traditions đã cho các bạn cách làm bài sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!