Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 - Topic: Meeting New People

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

I. Questions - Các câu hỏi

1. How often do you meet new people? (Why?)

2. Do you find it easy to talk to new people? (Why/Why not?)

3. When you meet someone for the first time, how do you know if you like them?

4. Do you worry about what people you meet think of you? (Why/Why not?)

Xem thêm: Cách trả lời IELTS Speaking Part 1 và các tips đạt điểm cao Speaking

II. Samples - Câu trả lời mẫu

1. How often do you meet new people? (Why?)

Bạn thường xuyên gặp gỡ người mới không? (Tại sao?)

“I meet new people quite often, actually, because of my university classes and the clubs I'm involved in. It's pretty interesting to meet classmates and club members regularly.”

Từ vựng:

 • university class (n): lớp học đại học
 • club (n): câu lạc bộ
 • be involved in (v): tham gia, liên quan
 • interesting (adj): thú vị

Bài dịch:

Thực ra, tôi gặp gỡ người mới khá thường xuyên, nhờ các lớp học ở trường đại học và các câu lạc bộ mà tôi tham gia. Gặp gỡ bạn cùng lớp và thành viên câu lạc bộ thường xuyên là điều khá thú vị.

2. Do you find it easy to talk to new people? (Why/Why not?)

Bạn có thấy việc nói chuyện với người mới dễ dàng không? (Tại sao/Tại sao không?)

“I wouldn't say it's very easy for me to talk to new people; I'm a bit shy. But once the conversation starts and we find common interests, it becomes much easier.”

Từ vựng:

 • easy (adj): dễ dàng
 • shy (adj): ngại ngùng, xấu hổ, nhút nhát
 • conversation (n): cuộc trò chuyện
 • common interest (n): sở thích chung

Bài dịch:

Tôi sẽ không nói rằng việc nói chuyện với người mới là việc dễ dàng; tôi hơi nhút nhát. Nhưng một khi cuộc trò chuyện bắt đầu và chúng tôi tìm thấy những sở thích chung, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn nhiều.

3. When you meet someone for the first time, how do you know if you like them?

Khi gặp ai đó lần đầu tiên, làm sao bạn biết mình có thích họ không?

“When I meet someone for the first time, I usually know I like them if the conversation flows naturally and they have a good sense of humor. It's all about the vibe they give off.”

Từ vựng:

 • conversation (n): cuộc trò chuyện
 • flow (v): diễn ra, xảy ra, diễn biến
 • naturally (adv): tự nhiên
 • sense of humor (n): khiếu hài hước
 • vibe (n): cảm giác
 • give off (ph.v): đem lại

Bài dịch:

Khi gặp ai đó lần đầu tiên, tôi thường biết mình có thích họ không nếu cuộc trò chuyện diễn ra tự nhiên và họ có khiếu hài hước. Tất cả phụ thuộc vào cảm giác họ mang lại.

4. Do you worry about what people you meet think of you? (Why/Why not?)

Bạn có lo lắng về việc những người bạn gặp nghĩ gì về mình không? (Tại sao/ Tại sao không?)

“Yes, I do worry sometimes about what new people think of me, mainly because I want to make a good impression. It's natural, I think, to want to be liked and accepted.”

Từ vựng:

 • worry (v): lo lắng
 • impression (n): ấn tượng
 • natural (adj): tự nhiên
 • accept (v): chấp nhận

Bài dịch:

Đúng vậy, đôi khi tôi cũng lo lắng về việc những người mới nghĩ gì về mình, chủ yếu là vì tôi muốn tạo ấn tượng tốt. Tôi nghĩ, việc muốn được mọi người yêu mến và chấp nhận là điều hoàn toàn tự nhiên.

🤩IELTS INTENSIVE SPEAKING: LUYỆN PHÁT ÂM & CÂU TRẢ LỜI CHUẨN

➡️ĐẠT TỐI THIỂU 6+ SPEAKING!

Khóa học bao gồm:

🗣️Học phát âm, trọng âm, ngữ điệu, giọng điệu cơ bản trong tiếng Anh:

Mỗi bài học đều kèm theo ví dụ audio minh họa dễ dàng luyện tập theo và bài tập luyện tập có chữa phát âm tự động bởi máy.


🔊Học cách trả lời các chủ đề với samples:

Mỗi bài sample đều bao gồm từ mới và các cách diễn đạt hay, kèm theo nghĩa tiếng Việt, được highlight để bạn dễ dàng học tập.


📣Luyện tập từ vựng, ngữ pháp:

Để nắm được cách sử dụng từ mới và tránh gặp những lỗi sai ngữ pháp trong IELTS Speaking, mỗi bài sample đều có thêm phần luyện tập điền từ và ngữ pháp đã học.


🎙️Thực hành luyện nói:

Bạn sẽ tập nói lại từng câu hoặc cả đoạn, có ghi âm để so sánh với audio mẫu và được chữa lỗi bằng máy.


🌐Tính năng chấm SPEAKING PART 2 bằng AI:

Bạn sẽ được AI chấm bài Speaking của mình,gồm cả chữa lỗi sai và đưa ra gợi ý chi tiết theo đúng 4 TIÊU CHÍ, để giúp bạn đạt điểm cao hơn.

Lời kết

IELTS Speaking Part 1 là phần dễ nhất của đề thi, vậy nên hãy cố trả lời tốt nhất cho các câu này. Mong rằng bài viết này của STUDY4 đã cho bạn ý tưởng để trả lời các câu hỏi thuộc chủ đề “Meeting new people”.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!