Từ điển

BÀI VIẾT

IELTS SPEAKING

Hãy tham khảo bài mẫu 8.0+ chủ đề “Describe a story or novel you have read that you found interesting” cho IELTS Speaking Part 2 và 3 nhé!

10/03/2023 bởi Bùi Hằng
IELTS READING

Các dạng bài IELTS Reading phổ biến là gì? Đâu là phương pháp làm các dạng bài IELTS Reading? Hãy tìm hiểu cùng STUDY4 nhé!

10/03/2023 bởi Bùi Hằng
IELTS WRITING

Đề thi IELTS Writing Task 2 Quý 1-2023 thuộc chủ đề “Plastic Surgery”. Hãy cùng tham khảo bài mẫu đạt band 8.0+ này cùng STUDY4 nhé!

09/03/2023 bởi Bùi Hằng
IELTS WRITING

Đề thi IELTS Writing Task 2 Quý 1-2023 thuộc chủ đề “Transportation”. Hãy cùng tham khảo bài mẫu đạt band 8.0+ này cùng STUDY4 nhé!

09/03/2023 bởi Bùi Hằng
IELTS WRITING

Đề thi IELTS Writing Task 2 Quý 1-2023 thuộc chủ đề “Arts and Culture”. Hãy cùng tham khảo bài mẫu đạt band 8.0+ này cùng STUDY4 nhé!

09/03/2023 bởi Bùi Hằng
IELTS WRITING

Đề thi IELTS Writing Task 2 Quý 1-2023 thuộc chủ đề “Crime”. Hãy cùng tham khảo bài mẫu đạt band 8.0+ này cùng STUDY4 nhé!

09/03/2023 bởi Bùi Hằng
IELTS WRITING

Đề thi IELTS Writing Task 2 Quý 1-2023 thuộc chủ đề “Space Exploration”. Hãy cùng tham khảo bài mẫu đạt band 8.0+ này cùng STUDY4 nhé!

09/03/2023 bởi Bùi Hằng
IELTS WRITING

Đề thi IELTS Writing Task 2 Quý 1-2023 thuộc chủ đề “Government”. Hãy cùng tham khảo bài mẫu đạt band 8.0+ này cùng STUDY4 nhé!

09/03/2023 bởi Bùi Hằng
THÔNG TIN KỲ THI TOEIC

Cấu trúc đề thi TOEIC bao gồm những phần nào? Các hình thức thi TOEIC là gì? Quy trình thi TOEIC diễn ra như nào? Hãy tìm hiểu cùng STUDY4 nhé!

08/03/2023 bởi Bùi Hằng