Từ điển

BÀI VIẾT

IELTS WRITING

Làm thế nào để biết cách viết dạng bài Pie Chart trong IELTS Writing Task 1? STUDY4 sẽ chỉ cho bạn ngay nhé!

22/03/2023 bởi Bùi Hằng
IELTS WRITING

Để nắm được cách viết dạng bài Bar Chart trong IELTS Writing Task 1, thí sinh cần cách trình bày một cách rõ ràng và logic. Hãy tìm hiểu cách viết cùng STUDY4 nhé!

22/03/2023 bởi Bùi Hằng
IELTS WRITING

Bài viết này sẽ giới thiệu về cách viết dạng bài Line graph trong phần thi IELTS Writing. Hãy tìm hiểu cùng STUDY4 nhé!

22/03/2023 bởi Bùi Hằng
IELTS WRITING

Đề thi IELTS Writing Task 1 thuộc dạng bài Process. Hãy cùng tham khảo bài mẫu đạt band 8.0+ này cùng STUDY4 nhé!

21/03/2023 bởi Bùi Hằng
IELTS LISTENING

Có các dạng bài Listening IELTS nào? Cấu trúc bài thi IELTS Listening như thế nào? Hãy tìm hiểu cùng STUDY4 nhé!

18/03/2023 bởi Bùi Hằng
IELTS WRITING

Đề thi IELTS Writing Task 2 Quý 1-2023 thuộc chủ đề “Crime”. Hãy cùng tham khảo bài mẫu đạt band 8.0+ này cùng STUDY4 nhé!

15/03/2023 bởi Bùi Hằng
IELTS WRITING

Đề thi IELTS Writing Task 2 Quý 1-2023 thuộc chủ đề “Education”. Hãy cùng tham khảo bài mẫu đạt band 8.0+ này cùng STUDY4 nhé!

14/03/2023 bởi Bùi Hằng
IELTS WRITING

Đề thi IELTS Writing Task 2 Quý 1-2023 thuộc chủ đề “Children”. Hãy cùng tham khảo bài mẫu đạt band 8.0+ này cùng STUDY4 nhé!

14/03/2023 bởi Bùi Hằng
IELTS WRITING

Đề thi IELTS Writing Task 2 Quý 1-2023 thuộc chủ đề “Education”. Hãy cùng tham khảo bài mẫu đạt band 8.0+ này cùng STUDY4 nhé!

14/03/2023 bởi Bùi Hằng