Từ điển

BÀI VIẾT

IELTS SPEAKING

Trong này là những câu hỏi Part 1 thuộc chủ đề “Chatting” sẽ xuất hiện trong đề thi IELTS Speaking.

21/09/2023 bởi Bùi Hằng
IELTS SPEAKING

Trong này là những câu hỏi Part 1 thuộc chủ đề “Noise” sẽ xuất hiện trong đề thi IELTS Speaking.

21/09/2023 bởi Bùi Hằng
IELTS SPEAKING

Trong này là những câu hỏi Part 1 thuộc chủ đề “Public transport” sẽ xuất hiện trong đề thi IELTS Speaking.

21/09/2023 bởi Bùi Hằng
IELTS SPEAKING

Trong bài viết này, STUDY4 đã tổng hợp các topic IELTS Speaking có khả năng rơi vào kỳ thi thuộc Quý 3/2023 (tháng 9 đến tháng 12).

21/09/2023 bởi Bùi Hằng
IELTS SPEAKING

Trong này là những câu hỏi Part 1 thuộc chủ đề “Quiet place” sẽ xuất hiện trong đề thi IELTS Speaking.

21/09/2023 bởi Bùi Hằng
IELTS SPEAKING

Trong này là những câu hỏi Part 1 thuộc chủ đề “Musical Instruments” sẽ xuất hiện trong đề thi IELTS Speaking.

20/09/2023 bởi Bùi Hằng
IELTS SPEAKING

Trong này là những câu hỏi Part 1 thuộc chủ đề “Tea or Coffee” sẽ xuất hiện trong đề thi IELTS Speaking.

20/09/2023 bởi Bùi Hằng
IELTS SPEAKING

Trong này là những câu hỏi Part 1 thuộc chủ đề “Films” sẽ xuất hiện trong đề thi IELTS Speaking.

20/09/2023 bởi Bùi Hằng
IELTS SPEAKING

Trong này là những câu hỏi Part 1 thuộc chủ đề “Fish and Fishing” sẽ xuất hiện trong đề thi IELTS Speaking.

20/09/2023 bởi Bùi Hằng