bài mẫu ielts writing part 1 chủ đề musical instrument

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

I. Questions

1. Which musical instrument do you like listening to most? Why?

2. Have you ever learned to play a musical instrument?

3. Do you think children should learn to play an instrument at school?

4. How easy would it be to learn to play an instrument without a teacher?

Xem thêm: Cách trả lời IELTS Speaking Part 1 và các tips đạt điểm cao Speaking

II. Samples

1. Which musical instrument do you like listening to most? Why?

Bạn thích nghe loại nhạc cụ nào nhất? Tại sao?

"I adore listening to the piano the most. Its elegant melodies and rich harmonies have a timeless appeal. The piano's versatility allows it to convey a wide range of emotions, from soothing to dramatic. It's a magical instrument that never fails to captivate me with its depth and expressiveness."

Từ vựng:

 • melody (n): giai điệu
 • harmony (n): sự hòa âm
 • expressiveness (n): sự biểu cảm, sự thể hiện

Bài dịch:

Tôi thích nghe piano nhất. Giai điệu tao nhã và hòa âm phong phú của nó có sức hấp dẫn vượt thời gian. Tính linh hoạt của đàn piano cho phép nó truyền tải nhiều loại cảm xúc, từ nhẹ nhàng đến kịch tính. Đó là một nhạc cụ kỳ diệu không bao giờ thất bại trong việc quyến rũ tôi bằng chiều sâu và tính biểu cảm của nó.

2. Have you ever learned to play a musical instrument?

Bạn đã bao giờ học chơi một nhạc cụ chưa?

"I tried my hand at playing the piano a while back. It was a fun experience, but I never became a maestro. I can still play a few simple tunes, though. Music's always been a cool way to unwind and express myself, even if I'm not a professional."

Từ vựng:

 • maestro (n): nhạc trưởng
 • tune (n): âm điệu

Bài dịch:

Tôi đã thử chơi piano cách đây không lâu. Đó là một trải nghiệm thú vị nhưng tôi chưa bao giờ trở thành nhạc trưởng. Tuy nhiên, tôi vẫn có thể chơi một vài âm điệu đơn giản. Âm nhạc luôn là một cách tuyệt vời để thư giãn và thể hiện bản thân, ngay cả khi tôi không phải là người chuyên nghiệp.

luyện ielts speaking online study4

3. Do you think children should learn to play an instrument at school?

Bạn có nghĩ trẻ em nên học chơi một nhạc cụ ở trường không?

"Absolutely, I believe it's highly beneficial for children to learn to play an instrument at school. It fosters creativity, discipline, and cognitive development. Music education also promotes teamwork and can be a lifelong source of joy.”

Từ vựng:

 • creativity (n): sự sáng tạo
 • discipline (n): tính kỷ luật
 • cognitive (adj): (thuộc về) nhận thức

Bài dịch:

Tất nhiên, tôi tin rằng việc trẻ học chơi một nhạc cụ ở trường sẽ rất có lợi. Nó thúc đẩy sự sáng tạo, kỷ luật và phát triển nhận thức. Giáo dục âm nhạc cũng thúc đẩy tinh thần đồng đội và có thể là nguồn vui suốt đời.

4. How easy would it be to learn to play an instrument without a teacher?

Việc học chơi một nhạc cụ sẽ dễ như thế nào nếu không có giáo viên?

"Learning to play an instrument without a teacher can be challenging but possible. With online resources and tutorials, self-guided learning is accessible. It takes self-discipline, practice, and dedication. However, a teacher can provide structured guidance, correct mistakes, and offer personalized feedback, making the learning process more efficient and enjoyable."

Từ vựng:

 • resource (n): tài liệu
 • tutorial (n): hướng dẫn
 • dedication (n): sự cống hiến

Bài dịch:

Học chơi một nhạc cụ mà không có giáo viên có thể khó khăn nhưng vẫn có thể thực hiện được. Với các tài nguyên và hướng dẫn trực tuyến, bạn có thể tự học theo hướng dẫn. Nó đòi hỏi sự tự giác, thực hành và cống hiến. Tuy nhiên, giáo viên có thể đưa ra hướng dẫn có cấu trúc, sửa lỗi và đưa ra phản hồi được cá nhân hóa, giúp quá trình học tập hiệu quả và thú vị hơn.

Lời kết

IELTS Speaking Part 1 là phần dễ nhất của đề thi, vậy nên hãy cố trả lời tốt nhất cho các câu này. Mong rằng bài viết này của STUDY4 đã cho bạn ý tưởng để trả lời các câu hỏi thuộc chủ đề “Musical Instruments”.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!

👉LỘ TRÌNH HỌC VÀ ÔN LUYỆN IELTS SPEAKING CỦA STUDY4👈

📢TRẢI NGHIỆM ĐỂ ĐẠT BAND ĐIỂM MƠ ƯỚC: