Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 - Topic: Vacation

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

  • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
  • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
  • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

I. Questions

1. What do you do in your holidays?

2. Who do you usually spend the holiday with?

3. Do you prefer travelling alone or in a group?

Xem thêm: Cách trả lời IELTS Speaking Part 1 và các tips đạt điểm cao Speaking

II. Samples

1. What do you do in your holidays?

Bạn làm gì trong những ngày nghỉ lễ?

"In my holidays, I enjoy a mix of activities. Sometimes, I indulge in traveling, exploring new destinations, and experiencing different cultures. Other times, I opt for a more relaxed approach, visiting my hometown to reconnect with family and friends."

Từ vựng:

  • indulge in (phrasal verb): thích, tận hưởng
  • reconnect (v): kết nối lại

Bài dịch:

Trong những ngày nghỉ của mình, tôi thích kết hợp nhiều hoạt động. Đôi khi, tôi thích đi du lịch, khám phá những điểm đến mới và trải nghiệm những nền văn hóa khác nhau. Những lúc khác, tôi chọn cách tiếp cận thoải mái hơn, về thăm quê hương để kết nối lại với gia đình và bạn bè.

2. Who do you usually spend the holiday with?

Bạn thường dành kỳ nghỉ với ai?

"I typically spend holidays with my immediate family, which includes my parents and siblings. We enjoy coming together to celebrate special occasions, sharing meals, and creating cherished memories. Occasionally, we also invite close friends to join in the festivities."

Từ vựng:

  • immediate family: gia đình ruột thịt
  • festivity (n): bữa tiệc, ngày hội

Bài dịch:

Tôi thường dành những ngày nghỉ với gia đình ruột thịt của mình, bao gồm bố mẹ và anh chị em của tôi. Chúng tôi thích được cùng nhau kỷ niệm những dịp đặc biệt, chia sẻ bữa ăn và tạo ra những kỷ niệm đáng trân trọng. Thỉnh thoảng, chúng tôi cũng mời bạn bè thân thiết đến tham gia các bữa tiệc.

3. Do you prefer travelling alone or in a group?

Bạn thích đi du lịch một mình hay theo nhóm?

"I prefer traveling with a group. It enhances the overall experience by fostering companionship, sharing moments, and allowing for diverse perspectives. Group travel often leads to memorable adventures and creates a sense of camaraderie that enriches the journey."

Từ vựng:

  • companionship (n): tình bạn, tình đồng chí
  • camaraderie (n): tình bạn thân thiết

Bài dịch:

Tôi thích đi du lịch theo nhóm hơn. Nó nâng cao trải nghiệm tổng thể bằng cách thúc đẩy tình bạn, chia sẻ khoảnh khắc và cho phép có những quan điểm đa dạng. Du lịch theo nhóm thường dẫn đến những cuộc phiêu lưu đáng nhớ và tạo cảm giác thân thiết làm phong phú thêm cuộc hành trình.

luyện ielts speaking online study4

Lời kết

IELTS Speaking Part 1 là phần dễ nhất của đề thi, vậy nên hãy cố trả lời tốt nhất cho các câu này. Mong rằng bài viết này của STUDY4 đã cho bạn ý tưởng để trả lời các câu hỏi thuộc chủ đề “Vacation”.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!