Some people think that good health is very important to every person, so medical services should not be run by profit-making companies bài mẫu ielts writing sample

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Phân tích

1.1. Phân tích đề bài

Đề bài:

Some people think that good health is very important to every person, so medical services should not be run by profit-making companies. Do the advantages of private health care outweigh the disadvantages?

Một số người cho rằng sức khỏe tốt là rất quan trọng đối với mỗi người, vì vậy các dịch vụ y tế không nên được điều hành bởi các công ty vì lợi nhuận. Ưu điểm của dịch vụ chăm sóc sức khỏe tư nhân có lớn hơn những nhược điểm không?

=> Đề bài này thuộc dạng Advantages and Disadvantages

Xem thêm: Cách làm dạng bài Advantages and Disadvantages IELTS Writing Task 2 (kèm bài mẫu)

1.2. Dàn ý

Introduction:

 • Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tư nhân ngày càng trở nên phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới và liệu ưu điểm của chúng có lớn hơn những nhược điểm hay không đang được tranh luận liên tục. 

=> Private healthcare services have become increasingly prevalent in many parts of the world, and whether their advantages outweigh the disadvantages is a subject of ongoing debate. 

 • Đưa ra quan điểm cá nhân: Theo quan điểm của tôi, những ưu điểm của dịch vụ chăm sóc sức khỏe tư nhân thực sự lớn hơn những nhược điểm của chúng.

=>  In my view, the advantages of private healthcare do indeed outweigh the disadvantages.

Body 1: Biện chứng số một: Advantages

 • Các công ty hoạt động vì lợi nhuận có thể đầu tư vào các công nghệ tiên tiến, thu hút các chuyên gia y tế hàng đầu và cung cấp khả năng tiếp cận nhanh hơn với dịch vụ chăm sóc được cá nhân hóa → Bệnh nhân có thời gian chờ đợi ngắn hơn cho các thủ tục tự chọn và có nhiều quyền kiểm soát hơn trong việc lựa chọn bác sĩ và phương pháp điều trị.

=> Profit-driven companies may invest in cutting-edge technologies, attract top medical professionals, and provide quicker access to specialized care → Patients might experience shorter wait times for elective procedures and have more control over their choice of doctors and treatments. 

 • Ngoài ra, hệ thống chăm sóc sức khỏe tư nhân có thể cung cấp nhiều tiện nghi hơn và dịch vụ được cá nhân hóa, điều mà sẽ hấp dẫn một số cá nhân.

=> Private healthcare systems can offer greater amenities and personalized services, which some individuals may find appealing. 

Body 2: Biện chứng số hai: Disadvantages

 • Dịch vụ chăm sóc sức khỏe tư nhân có thể rất đắt đỏ, dẫn đến sự chênh lệch trong khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe. 

=> Private healthcare can be expensive, leading to disparities in access to care. 

 • Động cơ vì lợi nhuận vốn có trong chăm sóc sức khỏe tư nhân có thể dẫn đến các hoạt động ưu tiên lợi ích tài chính hơn sức khỏe của bệnh nhân.

=> The profit motive inherent in private healthcare can lead to practices that prioritize financial gain over patient well-being. 

Conclusion:

 • Tóm tắt lại bài làm:

=> In conclusion, while it's true that private healthcare can have its drawbacks, the benefits it brings make it a valuable component of the healthcare landscape.

2. Bài mẫu Band 8.0+

Some people think that good health is very important to every person, so medical services should not be run by profit-making companies. Do the advantages of private health care outweigh the disadvantages?

Private healthcare services have become increasingly prevalent in many parts of the world, and whether their advantages outweigh the disadvantages is a subject of ongoing debate. In my view, the advantages of private healthcare do indeed outweigh the disadvantages.

On the one hand, private healthcare systems often tout several advantages. Firstly, proponents argue that competition in the private sector can drive innovation and efficiency. Profit-driven companies may invest in cutting-edge technologies, attract top medical professionals, and provide quicker access to specialized care. Patients under private healthcare systems might experience shorter wait times for elective procedures and have more control over their choice of doctors and treatments. Additionally, private healthcare systems can offer greater amenities and personalized services, which some individuals may find appealing. Luxurious hospitals, shorter waiting times, and the ability to choose one's physician are all seen as benefits of private healthcare.

However, these advantages come with their own set of disadvantages. Private healthcare can be expensive, leading to disparities in access to care. Those with the financial means receive top-tier treatment, while those without face barriers to essential services. This can result in unequal health outcomes and exacerbate existing social inequalities. Furthermore, the profit motive inherent in private healthcare can lead to practices that prioritize financial gain over patient well-being. In some cases, there have been allegations of unnecessary procedures and overprescription of medications to maximize profits. This can undermine the trust between patients and healthcare providers.

In conclusion, while it's true that private healthcare can have its drawbacks, the benefits it brings make it a valuable component of the healthcare landscape.

Số từ: 264

 • tout (v): có, mời chào
 • proponent (n): người ủng hộ
 • innovation (n): sự sáng tạo
 • cutting-edge (adj): tiên tiến
 • elective (adj): tự chọn
 • treatment (n): phương pháp điều trị 
 • amenities (n): tiện nghi
 • appealing (adj): thu hút
 • disparity (n): khoảng cách, sự chênh lệch
 • top-tier (adj): hàng đầu, quan trọng nhất
 • exacerbate (v): làm trầm trọng thêm 
 • inherent (adj): vốn có
 • allegation (n): cáo buộc
 • overprescription (n): kê đơn thuốc quá mức

Bài dịch:

Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tư nhân ngày càng trở nên phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới và liệu ưu điểm của chúng có lớn hơn những nhược điểm hay không đang được tranh luận liên tục. Theo quan điểm của tôi, những ưu điểm của dịch vụ chăm sóc sức khỏe tư nhân thực sự lớn hơn những nhược điểm của chúng.

Một mặt, hệ thống chăm sóc sức khỏe tư nhân thường đem lại một số lợi ích. Thứ nhất, những người ủng hộ quan điểm này cho rằng cạnh tranh trong lĩnh vực tư nhân có thể thúc đẩy sự đổi mới và hiệu quả. Các công ty hoạt động vì lợi nhuận có thể đầu tư vào các công nghệ tiên tiến, thu hút các chuyên gia y tế hàng đầu và cung cấp khả năng tiếp cận nhanh hơn với dịch vụ chăm sóc được cá nhân hóa. Bệnh nhân thuộc hệ thống chăm sóc sức khỏe tư nhân có thể có thời gian chờ đợi ngắn hơn cho các thủ tục tự chọn và có nhiều quyền kiểm soát hơn trong việc lựa chọn bác sĩ và phương pháp điều trị. Ngoài ra, hệ thống chăm sóc sức khỏe tư nhân có thể cung cấp nhiều tiện nghi hơn và dịch vụ được cá nhân hóa, điều mà sẽ hấp dẫn một số cá nhân. Các bệnh viện sang trọng, thời gian chờ đợi ngắn hơn và khả năng lựa chọn bác sĩ cho mình đều được coi là lợi ích của dịch vụ chăm sóc sức khỏe tư nhân.

Tuy nhiên, những lợi thế này đi kèm với những nhược điểm riêng của chúng. Chăm sóc sức khỏe tư nhân có thể rất đắt đỏ, dẫn đến sự chênh lệch trong khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc. Những người có đủ điều kiện tài chính sẽ nhận được sự đối xử tốt nhất, trong khi những người không có điều kiện tài chính sẽ gặp phải rào cản đối với các dịch vụ thiết yếu. Điều này có thể dẫn đến kết quả sức khỏe không đồng đều và làm trầm trọng thêm sự bất bình đẳng xã hội hiện có. Hơn nữa, động cơ lợi nhuận vốn có trong chăm sóc sức khỏe tư nhân có thể dẫn đến các hoạt động ưu tiên lợi ích tài chính hơn sức khỏe của bệnh nhân. Trong một số trường hợp, đã có cáo buộc về các thủ tục không cần thiết và kê đơn thuốc quá mức để tối đa hóa lợi nhuận. Điều này có thể làm giảm đi niềm tin giữa bệnh nhân và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Tóm lại, mặc dù đúng là chăm sóc sức khỏe tư nhân có thể có những hạn chế, nhưng những lợi ích mà nó mang lại khiến nó trở thành một thành phần có giá trị trong bối cảnh chăm sóc sức khỏe.

 

👉Tham khảo khóa học IELTS Writing của STUDY4:

KHÓA HỌC [IELTS Intensive Writing] Thực hành luyện tập IELTS Writing

1️⃣ Đạt mục tiêu tối thiểu 6.0 trong IELTS Writing.

2️⃣ Làm chủ cách trả lời tất cả các dạng câu hỏi và các chủ đề thường gặp trong Task 1 và 2.

3️⃣ Xây dựng kho từ vựng theo chủ đề cùng những từ/cụm từ nối câu, liên kết ý hiệu quả.

4️⃣ Nắm chắc ngữ pháp, biết cách xác định và sửa những lỗi ngữ pháp thường gặp khi viết luận.

👉Advanced IELTS Writing & Speaking (Target 6.5+) - Khóa chấm chữa Speaking & Writing👈 Chấm bởi các giáo viên bản ngữ có bằng cấp, chứng chỉ dạy học và nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy IELTS/TOEFL

khóa chấm chữa ielts online speaking writing

Lời kết

Hy vọng rằng bài giải mẫu của STUDY4 cho đề thi IELTS Writing Task 2 thuộc Topic Health đã cho các bạn cách làm bài sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!