Some parents give their children everything that their children ask for and accept what their children want to do. Is this good for children? What could be the consequences for these children when they grow up? bài mẫu ielts writing sample

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Phân tích

1.1. Phân tích đề bài

Đề bài: 

Some parents give their children everything that their children ask for and accept what their children want to do. Is this good for children? What could be the consequences for these children when they grow up?

Một số cha mẹ cho con cái mọi thứ mà con họ yêu cầu và chấp nhận những gì con họ muốn làm. Điều này có tốt cho trẻ em không? Những hậu quả có thể xảy ra với những đứa trẻ này khi chúng lớn lên là gì?

=> Đề bài này thuộc dạng Two-part question.

Xem thêm: IELTS Writing Task 2 - Dạng bài thường gặp và cách làm bài chi tiết

1.2. Dàn ý

Introduction:

 • Nuông chiều trẻ bằng cách cho chúng mọi thứ chúng yêu cầu và để chúng tự quyết định các hoạt động của mình có vẻ như là một cách khiến chúng hạnh phúc trong thời gian ngắn, nhưng nó không thật sự có lợi cho sự phát triển toàn diện của con trẻ. 

=> Indulging children by giving them everything they ask for and letting them dictate their activities may seem like a way to make them happy in the short term, but it is not necessarily beneficial for their overall development. 

 • Đưa ra quan điểm cá nhân: Theo tôi, cách nuôi dạy con cái này có thể gây ra những hậu quả bất lợi khi trẻ lớn lên.

=>  In my opinion, this parenting approach can have detrimental consequences as children grow up.

Body 1: Biện chứng số một:

 • Khi trẻ em được đáp ứng mọi yêu cầu và ý muốn bất chợt, chúng có thể phát triển ý thức về quyền được hưởng mọi thứ → có thể dẫn đến sự thiếu kiên nhẫn và thất vọng khi chúng phải đối mặt với những tình huống đòi hỏi sự kiên nhẫn hoặc tiến bộ dần dần. 

=> When children are granted every request and whim, they may develop a sense of entitlement →  may result in impatience and frustration when they face situations requiring patience or gradual progress. 

 • Phong cách nuôi dạy con quá dễ dãi có thể sẽ khiến chúng khó thấm nhuần các giá trị quan trọng như trách nhiệm, kỷ luật và khả năng đưa ra những lựa chọn sáng suốt. 

=> An overly permissive parenting style may fail to instill important values such as responsibility, discipline, and the ability to make wise choices.

Body 2: Biện chứng số hai: 

 • Khi những đứa trẻ này bước vào tuổi trưởng thành, chúng có thể gặp phải những thách thức trong việc thích nghi với một xã hội không phải lúc nào cũng đáp ứng mong muốn của chúng. 

=> As these children transition into adulthood, they may encounter challenges in adapting to a society that doesn't always cater to their desires. 

 • Trong môi trường học tập, chúng có thể gặp khó khăn trong việc đối mặt với nhu cầu của giáo dục đại học, nơi việc học tập độc lập, quản lý thời gian và sự kiên trì là rất quan trọng. 

=> In academic environments, they may find it challenging to cope with the demands of higher education, where independent study, time management, and perseverance are crucial.

 • Trong thế giới công việc, chúng có thể gặp khó khăn khi nhiệm vụ đòi hỏi sự kiên nhẫn, cống hiến và khả năng hướng tới các mục tiêu dài hạn.

=> In the professional world, they might face difficulties when tasks require patience, dedication, and the ability to work towards long-term goals.

Conclusion:

 • Tóm tắt lại bài làm:

=> In conclusion, when children are consistently granted their every wish without experiencing the value of patience, responsibility, and hard work, they may face difficulties in adapting to the demands of adult life.

2. Bài mẫu Band 8.0+

Some parents give their children everything that their children ask for and accept what their children want to do. Is this good for children? What could be the consequences for these children when they grow up?

Indulging children by giving them everything they ask for and letting them dictate their activities may seem like a way to make them happy in the short term, but it is not necessarily beneficial for their overall development. In my opinion, this parenting approach can have detrimental consequences as children grow up.

Firstly, when children are granted every request and whim, they may develop a sense of entitlement. For example, if a child always gets every toy they want immediately, they might later expect the same instant gratification in other areas like relationships or work. This may result in impatience and frustration when they face situations requiring patience or gradual progress. Furthermore, an overly permissive parenting style may fail to instill important values such as responsibility, discipline, and the ability to make wise choices. For instance, if parents frequently allow their child to skip school or neglect homework without consequences, the child may not learn the value of education, responsibility, or commitment. This could hinder their academic and professional success later in life.

As these children transition into adulthood, they may encounter challenges in adapting to a society that doesn't always cater to their desires. Their early experiences of having everything they want without effort might lead to difficulties in educational or workplace settings where self-discipline, personal responsibility, and the ability to delay gratification are essential. In academic environments, they may find it challenging to cope with the demands of higher education, where independent study, time management, and perseverance are crucial. Similarly, in the professional world, they might face difficulties when tasks require patience, dedication, and the ability to work towards long-term goals.

In conclusion, when children are consistently granted their every wish without experiencing the value of patience, responsibility, and hard work, they may face difficulties in adapting to the demands of adult life.

Số từ: 305

 • indulge (v): nuông chiều
 • dictate (v): ra lệnh, tự chọn
 • parenting (n): nuôi con
 • detrimental (adj): có hại
 • whim (n): ý thích bất chợt
 • gratification (n): sự hài lòng
 • permissive (adj): dễ dãi, phục tùng
 • hinder (v): cản trở
 • encounter (v): bắt gặp, gặp phải
 • cater (v): phục vụ, cung cấp
 • perseverance (n): tính kiên trì
 • consistently (adv): một cách liên tục, luôn luôn

Bài dịch:

Nuông chiều trẻ bằng cách cho chúng mọi thứ chúng yêu cầu và để chúng tự quyết định các hoạt động của mình có vẻ như là một cách khiến chúng hạnh phúc trong thời gian ngắn, nhưng nó không thật sự có lợi cho sự phát triển toàn diện của con trẻ. Theo tôi, cách nuôi dạy con cái này có thể gây ra những hậu quả bất lợi khi trẻ lớn lên.

Thứ nhất, khi trẻ em được đáp ứng mọi yêu cầu và ý thích bất chợt, chúng có thể phát triển ý thức về quyền được hưởng thụ. Ví dụ, nếu một đứa trẻ luôn có được mọi món đồ chơi chúng muốn ngay lập tức, thì sau này chúng có thể mong đợi sự hài lòng tức thì tương tự trong các lĩnh vực khác như các mối quan hệ hoặc công việc. Điều này có thể dẫn đến sự thiếu kiên nhẫn và thất vọng khi chúng phải đối mặt với những tình huống đòi hỏi sự kiên nhẫn hoặc tiến bộ dần dần. Hơn nữa, phong cách nuôi dạy con quá dễ dãi có thể không giúp chúng thấm nhuần các giá trị quan trọng như trách nhiệm, kỷ luật và khả năng đưa ra những lựa chọn sáng suốt. Ví dụ, nếu cha mẹ thường xuyên cho phép con trốn học hoặc bỏ bê bài tập về nhà mà không cần chịu hậu quả, trẻ có thể không học được giá trị của giáo dục, trách nhiệm hoặc sự cam kết. Điều này có thể cản trở sự thành công trong học tập và nghề nghiệp của chúng sau này trong cuộc sống.

Khi những đứa trẻ này bước vào tuổi trưởng thành, chúng có thể gặp phải những thách thức trong việc thích nghi với một xã hội không phải lúc nào cũng đáp ứng được mong muốn của chúng. Trải nghiệm ban đầu của trẻ về việc có được mọi thứ chúng muốn mà không cần nỗ lực có thể dẫn đến những khó khăn trong môi trường giáo dục hoặc nơi làm việc, nơi tính kỷ luật tự giác, trách nhiệm cá nhân và khả năng trì hoãn sự hài lòng là rất cần thiết. Trong môi trường học thuật, chúng có thể gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu của giáo dục đại học, nơi việc học tập độc lập, quản lý thời gian và sự kiên trì là rất quan trọng. Tương tự, trong thế giới công việc, chúng có thể gặp khó khăn khi nhiệm vụ đòi hỏi sự kiên nhẫn, cống hiến và khả năng hướng tới các mục tiêu dài hạn.

Tóm lại, khi trẻ em luôn được đáp ứng mọi mong muốn mà không trải nghiệm được giá trị của sự kiên nhẫn, trách nhiệm và sự chăm chỉ, chúng có thể gặp khó khăn trong việc thích nghi với nhu cầu của cuộc sống người lớn sau này.

 

👉Tham khảo khóa học IELTS Writing của STUDY4:

KHÓA HỌC [IELTS Intensive Writing] Thực hành luyện tập IELTS Writing

1️⃣ Đạt mục tiêu tối thiểu 6.0 trong IELTS Writing.

2️⃣ Làm chủ cách trả lời tất cả các dạng câu hỏi và các chủ đề thường gặp trong Task 1 và 2.

3️⃣ Xây dựng kho từ vựng theo chủ đề cùng những từ/cụm từ nối câu, liên kết ý hiệu quả.

4️⃣ Nắm chắc ngữ pháp, biết cách xác định và sửa những lỗi ngữ pháp thường gặp khi viết luận.

👉Advanced IELTS Writing & Speaking (Target 6.5+) - Khóa chấm chữa Speaking & Writing👈 Chấm bởi các giáo viên bản ngữ có bằng cấp, chứng chỉ dạy học và nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy IELTS/TOEFL

khóa chấm chữa ielts online speaking writing

Lời kết

Hy vọng rằng bài giải mẫu của STUDY4 cho đề thi IELTS Writing Task 2 thuộc Topic Parenting đã cho các bạn cách làm bài sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!