Many people like to eat unhealthy food even though they know it's bad for them. Why is this? What is an effective way to improve people's healthy eating habits? bài mẫu ielts writing sample

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Phân tích

1.1. Phân tích đề bài

Đề bài: 

Many people like to eat unhealthy food even though they know it's bad for them. Why is this? What is an effective way to improve people's healthy eating habits?

Nhiều người thích ăn những thực phẩm không lành mạnh dù biết rằng nó không tốt cho sức khỏe. Tại sao lại như vậy? Cách hiệu quả để cải thiện thói quen ăn uống lành mạnh của mọi người là gì?

=> Đề bài này thuộc dạng Cause/Problems and Solutions.

Xem thêm: Cách làm dạng bài Cause/Problem and Solution IELTS Writing Task 2 (kèm bài mẫu)

1.2. Dàn ý

Introduction:

 • Thói quen ăn uống không lành mạnh vẫn tồn tại ở nhiều nơi, mặc dù những tác hại của chúng được biết đến vô cùng rộng rãi. 

=> Unhealthy eating habits persist in many societies, despite widespread knowledge of their detrimental effects. 

 • Hiện tượng này là do một số yếu tố liên quan với nhau và có một số biện pháp khả thi để giải quyết mối lo ngại này. 

=>  This phenomenon can be attributed to several interconnected factors, and there are some potential measures to address this concern.

Body 1: Biện chứng số một:

 • Sức hấp dẫn của thực phẩm không tốt cho sức khỏe thường nằm ở hương vị và sự tiện lợi của nó. 

=> The appeal of unhealthy food often lies in its taste and convenience. 

 • Áp lực đồng trang lứa và các chuẩn mực văn hóa có thể khuyến khích việc tiêu thụ thực phẩm không lành mạnh, vì các buổi tụ họp và lễ kỷ niệm thường xoay quanh những bữa ăn thịnh soạn. 

=> Peer pressure and cultural norms can encourage the consumption of unhealthy foods, as gatherings and celebrations often revolve around indulgent meals. 

 • Các chiến thuật tiếp thị được ngành công nghiệp thực phẩm sử dụng thúc đẩy mạnh mẽ các lựa chọn không lành mạnh, khiến chúng có vẻ hấp dẫn hơn.

=> Additionally, marketing tactics employed by the food industry heavily promote unhealthy options, making them seem more appealing.

Body 2: Biện chứng số hai: 

 • Giáo dục rất quan trọng trong việc nâng cao nhận thức về hậu quả sức khỏe lâu dài của việc ăn uống không lành mạnh, điều mà có thể thúc đẩy các cá nhân đưa ra những lựa chọn tốt hơn. 

=> Education is vital in raising awareness about the long-term health consequences of unhealthy eating, which can motivate individuals to make better choices. 

 • Việc thúc đẩy một môi trường thuận lợi cho những lựa chọn lành mạnh là điều cần thiết: tăng cường khả năng tiếp cận và khả năng chi trả thực phẩm bổ dưỡng, điều chỉnh quảng cáo thực phẩm hướng đến trẻ em và thúc đẩy các lựa chọn thực phẩm lành mạnh hơn. 

=> Fostering a conducive environment for healthy choices is essential: enhancing nutritious food access and affordability, regulating children-targeted food ads, and promoting healthier food options. 

Conclusion:

 • Tóm tắt lại bài làm:

=> In conclusion, unhealthy eating habits persist due to the allure of taste and convenience, social influences, and aggressive marketing by the food industry. Combating this issue requires a comprehensive strategy involving education, environmental changes, and policy measures to promote and facilitate healthier dietary choices.

2. Bài mẫu Band 8.0+

Many people like to eat unhealthy food even though they know it's bad for them. Why is this? What is an effective way to improve people's healthy eating habits?

Unhealthy eating habits persist in many societies, despite widespread knowledge of their detrimental effects. This phenomenon can be attributed to several interconnected factors, and there are some potential measures to address this concern.

Firstly, the appeal of unhealthy food often lies in its taste and convenience. Fast food, sugary snacks, and processed meals are designed to be palatable, thanks to high levels of sugar, salt, and unhealthy fats. These taste-enhancing elements trigger pleasure centers in the brain, creating a rewarding experience that makes it difficult for individuals to resist. Another factor contributing to unhealthy eating habits is social influence. Peer pressure and cultural norms can encourage the consumption of unhealthy foods, as gatherings and celebrations often revolve around indulgent meals. Additionally, marketing tactics employed by the food industry, such as advertising and product placement, heavily promote unhealthy options, making them seem more appealing.

To foster healthier eating habits, a multifaceted approach is essential. Education is vital in raising awareness about the long-term health consequences of unhealthy eating, which can motivate individuals to make better choices. Schools, communities, and governments can implement nutrition education programs to teach people about balanced diets, portion control, and reading food labels. With media campaigns, they can further reinforce these messages. At the same time, fostering a conducive environment for healthy choices is essential. This involves enhancing nutritious food access and affordability, regulating children-targeted food ads, and promoting healthier food options in the industry. Promoting home-cooked meals and involving children in meal preparation can also instill lifelong healthy eating habits.

In conclusion, unhealthy eating habits persist due to the allure of taste and convenience, social influences, and aggressive marketing by the food industry. Combating this issue requires a comprehensive strategy involving education, environmental changes, and policy measures to promote and facilitate healthier dietary choices.

Số từ: 298

 • persist (v): tồn tại lâu dài
 • interconnected (adj): có liên quan 
 • palatable (adj): ngon miệng
 • pleasure (n): sự hài lòng
 • peer pressure: áp lực đồng trang lứa
 • indulgent (adj): thịnh soạn, đầy đủ
 • appealing (adj): hấp dẫn
 • multifaceted (adj): đa diện 
 • implement (v): áp dụng
 • reinforce (v): củng cố 
 • conducive (adj): có lợi 
 • home-cooked meal: bữa ăn nấu tại nhà
 • instill (v): thấm nhuần
 • allure (n): sức hấp dẫn, mê hoặc 

Bài dịch:

Thói quen ăn uống không lành mạnh vẫn tồn tại ở nhiều nơi, mặc dù những tác hại của chúng được biết đến vô cùng rộng rãi. Hiện tượng này là do một số yếu tố liên quan với nhau và có một số biện pháp khả thi để giải quyết mối lo ngại này. 

Thứ nhất, sức hấp dẫn của thực phẩm không tốt cho sức khỏe thường nằm ở hương vị và sự tiện lợi của nó. Thức ăn nhanh, đồ ăn nhẹ có đường và các bữa ăn chế biến sẵn được thiết kế để trở nên ngon miệng hơn nhờ lượng đường, muối và chất béo không lành mạnh cao. Những yếu tố tăng cường vị giác này kích hoạt các trung tâm khoái cảm trong não, tạo ra trải nghiệm bổ ích khiến mọi người khó có thể cưỡng lại được. Một yếu tố khác góp phần vào thói quen ăn uống không lành mạnh là ảnh hưởng từ xã hội. Áp lực đồng trang lứa và các chuẩn mực văn hóa có thể khuyến khích việc tiêu thụ thực phẩm không lành mạnh, vì các buổi tụ họp và lễ kỷ niệm thường xoay quanh những bữa ăn thịnh soạn. Ngoài ra, các chiến thuật tiếp thị được ngành công nghiệp thực phẩm sử dụng, chẳng hạn như quảng cáo và giới thiệu sản phẩm, thúc đẩy mạnh mẽ các lựa chọn không lành mạnh, khiến chúng có vẻ hấp dẫn hơn.

Để nuôi dưỡng thói quen ăn uống lành mạnh hơn, cần có một cách tiếp cận đa diện. Giáo dục rất quan trọng trong việc nâng cao nhận thức về hậu quả sức khỏe lâu dài của việc ăn uống không lành mạnh, điều này có thể thúc đẩy các cá nhân đưa ra những lựa chọn tốt hơn. Trường học, cộng đồng và chính phủ có thể triển khai các chương trình giáo dục dinh dưỡng để dạy mọi người về chế độ ăn uống cân bằng, kiểm soát khẩu phần ăn và đọc nhãn thực phẩm. Với các chiến dịch truyền thông, họ có thể củng cố thêm những thông điệp này. Đồng thời, việc thúc đẩy một môi trường thuận lợi cho những lựa chọn lành mạnh là điều cần thiết. Điều này liên quan đến việc tăng cường khả năng tiếp cận và khả năng chi trả thực phẩm bổ dưỡng, điều chỉnh quảng cáo thực phẩm hướng đến trẻ em và thúc đẩy các lựa chọn thực phẩm lành mạnh hơn trong ngành. Thúc đẩy các bữa ăn nấu tại nhà và cho trẻ tham gia chuẩn bị bữa ăn cũng có thể hình thành thói quen ăn uống lành mạnh suốt đời.

Tóm lại, thói quen ăn uống không lành mạnh vẫn tồn tại do sức hấp dẫn của hương vị và sự tiện lợi, ảnh hưởng từ xã hội và hoạt động tiếp thị rầm rộ của ngành công nghiệp thực phẩm. Để giải quyết vấn đề này yêu cầu một chiến lược toàn diện liên quan đến giáo dục, thay đổi môi trường và các biện pháp chính sách nhằm thúc đẩy và tạo điều kiện cho các lựa chọn chế độ ăn uống lành mạnh hơn.

 

👉Tham khảo khóa học IELTS Writing của STUDY4:

KHÓA HỌC [IELTS Intensive Writing] Thực hành luyện tập IELTS Writing

1️⃣ Đạt mục tiêu tối thiểu 6.0 trong IELTS Writing.

2️⃣ Làm chủ cách trả lời tất cả các dạng câu hỏi và các chủ đề thường gặp trong Task 1 và 2.

3️⃣ Xây dựng kho từ vựng theo chủ đề cùng những từ/cụm từ nối câu, liên kết ý hiệu quả.

4️⃣ Nắm chắc ngữ pháp, biết cách xác định và sửa những lỗi ngữ pháp thường gặp khi viết luận.

👉Advanced IELTS Writing & Speaking (Target 6.5+) - Khóa chấm chữa Speaking & Writing👈 Chấm bởi các giáo viên bản ngữ có bằng cấp, chứng chỉ dạy học và nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy IELTS/TOEFL

khóa chấm chữa ielts online speaking writing

Lời kết

Hy vọng rằng bài giải mẫu của STUDY4 cho đề thi IELTS Writing Task 2 thuộc Topic Eating Habits đã cho các bạn cách làm bài sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!