Some people believe that children have the freedom to make mistakes, while others argue that adults should prevent them from doing so bài mẫu ielts writing sample

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Phân tích

1.1. Phân tích đề bài

Đề bài: 

Some people believe that children have the freedom to make mistakes, while others argue that adults should prevent them from doing so. Discuss both views and give your own opinion.

Một số người tin rằng trẻ em có quyền tự do phạm sai lầm, trong khi những người khác lại cho rằng người lớn nên ngăn cản chúng làm điều đó. Thảo luận cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của riêng bạn.

=> Đề bài này thuộc dạng Discussion

Xem thêm: Cách làm dạng bài Discussion IELTS Writing Task 2 (kèm bài mẫu)

1.2. Dàn ý:

Introduction:

 • Cuộc tranh luận về sự phát triển của trẻ xoay quanh việc liệu trẻ em có được quyền tự do mắc sai lầm hay không hay người lớn nên can thiệp để ngăn ngừa sai sót. 

=> The debate on child development revolves around whether children should have the freedom to make mistakes or if adults should intervene to prevent errors. 

 • Đưa ra quan điểm cá nhân: Theo tôi, cả hai quan điểm đều đưa ra những quan điểm sâu sắc có giá trị và việc đạt được sự cân bằng giữa các quan điểm này là rất quan trọng.

=>  In my opinion, both perspectives offer valid insights, and striking a balance between these viewpoints is crucial.

Body 1: Biện chứng số một: Children to freely make mistakes

 • Phương pháp này nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm ở trẻ.

=> This approach fosters a sense of responsibility in children. 

 • Trao cho trẻ quyền tự chủ khi phạm lỗi sẽ nâng cao khả năng nhận thức của trẻ. Cụ thể là, việc phải đưa ra giải pháp cho sai lầm của mình sẽ thúc đẩy kỹ năng giải quyết vấn đề và tăng cường sự tự tin.

=> Granting children autonomy to err enhances their cognitive abilities. Specifically, having to devise solutions for their errors promotes problem-solving skills and boosts confidence.

Body 2: Biện chứng số hai: Prevent children from encountering potentially hazardous situations

 • Cách tiếp cận này có thể ngăn chặn các tình huống đe dọa tính mạng. Nếu không có sự hướng dẫn của cha mẹ, trẻ em, đặc biệt là trẻ mới biết đi thiếu khả năng kiểm soát và hiểu biết hoàn toàn về môi trường của mình, có thể thực hiện những hành động như vậy, khiến bản thân gặp nguy hiểm đáng kể.

=> This approach can avert life-threatening scenarios. Without parental guidance, children, especially toddlers lacking full control and understanding of their environment, may engage in such actions, putting themselves at significant risk. 

Body 3: Ý kiến cá nhân: A balanced approach is essential

 • Trẻ em nên được tự do mắc lỗi trong khuôn khổ được kiểm soát và hỗ trợ.

=> Children should be given the freedom to make mistakes within a controlled and supportive framework. 

Conclusion:

 • Tóm tắt lại bài làm:

=> In conclusion, the debate over children's freedom to make mistakes versus adult intervention is complex. Both viewpoints have merits, and the best approach is to find a middle ground between the two opinions.

2. Bài mẫu Band 8.0+

Some people believe that children have the freedom to make mistakes, while others argue that adults should prevent them from doing so. Discuss both views and give your own opinion.

The debate on child development revolves around whether children should have the freedom to make mistakes or if adults should intervene to prevent errors. In my opinion, both perspectives offer valid insights, and striking a balance between these viewpoints is crucial.

On one side of the debate, proponents of allowing children to freely make mistakes present compelling arguments for its benefits. Firstly, this approach fosters a sense of responsibility in children. When they face consequences resulting from their choices, the lessons learned tend to leave a lasting impact. The repercussions can instill a healthy fear of repeating mistakes, guiding children toward more prudent decisions. Additionally, granting children autonomy to err enhances their cognitive abilities. Specifically, having to devise solutions for their errors promotes problem-solving skills and boosts confidence, particularly if these resolutions prove effective.

However, there are clear advantages to preventing children from encountering potentially hazardous situations. This approach can avert life-threatening scenarios, such as touching live electrical wires with wet hands or recklessly crossing roads without regard for traffic signals. Without parental guidance, children, especially toddlers lacking full control and understanding of their environment, may engage in such actions, putting themselves at significant risk. Therefore, it is imperative to provide children with essential knowledge for survival to mitigate potential harm.

In my opinion, a balanced approach is essential. Children should be given the freedom to make mistakes within a controlled and supportive framework. This means allowing them to explore, take calculated risks, and learn from their experiences while providing guidance and supervision as needed. It's crucial for adults, whether parents or educators, to strike a delicate balance between fostering independence and ensuring safety.

In conclusion, the debate over children's freedom to make mistakes versus adult intervention is complex. Both viewpoints have merits, and the best approach is to find a middle ground between the two opinions.

Số từ: 307

 • revolve (v): xoay quanh
 • intervene (v): can thiệp
 • compelling (adj): thuyết phục
 • repercussion (n): hệ quả
 • instill (v): thấm nhuần
 • prudent (adj): khôn ngoan
 • err (v): làm sai, gây lỗi
 • avert (v): phòng ngừa
 • toddler (n): trẻ mới tập đi
 • imperative (adj): cần thiết, quan trọng
 • supervision (n): sự giám sát
 • intervention (n): sự can thiệp

Bài dịch:

Cuộc tranh luận về sự phát triển của trẻ xoay quanh việc liệu trẻ em có được quyền tự do mắc sai lầm hay không hay người lớn nên can thiệp để ngăn ngừa sai sót. Theo tôi, cả hai quan điểm đều đưa ra những quan điểm sâu sắc có giá trị và việc đạt được sự cân bằng giữa các quan điểm này là rất quan trọng.

Một mặt, những người ủng hộ việc cho phép trẻ em tự do mắc sai lầm đưa ra những lập luận thuyết phục về lợi ích của nó. Thứ nhất, cách tiếp cận này nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm ở trẻ. Khi chúng phải đối mặt với những hậu quả do lựa chọn của mình gây ra, những bài học được rút ra có xu hướng để lại tác động lâu dài. Hệ quả của nó có thể khơi dậy nỗi sợ hãi lành mạnh về việc lặp lại sai lầm, hướng dẫn trẻ đưa ra những quyết định thận trọng hơn. Ngoài ra, việc cho phép trẻ tự chủ khi phạm sai lầm sẽ nâng cao khả năng nhận thức của chúng. Cụ thể là, việc phải đưa ra giải pháp cho lỗi lầm của mình sẽ thúc đẩy kỹ năng giải quyết vấn đề và nâng cao sự tự tin, đặc biệt nếu những giải pháp này có hiệu quả.

Tuy nhiên, cũng có những lợi ích rõ ràng trong việc ngăn ngừa trẻ gặp phải những tình huống nguy hiểm tiềm tàng. Cách tiếp cận này có thể ngăn chặn các tình huống đe dọa tính mạng, chẳng hạn như chạm vào dây điện bằng tay ướt hoặc liều lĩnh băng qua đường mà không quan tâm đến tín hiệu giao thông. Nếu không có sự hướng dẫn của cha mẹ, trẻ em, đặc biệt là trẻ mới biết đi thiếu khả năng kiểm soát và hiểu biết hoàn toàn về môi trường của mình, có thể thực hiện những hành động như vậy, khiến bản thân gặp nguy hiểm đáng kể. Vì vậy, việc trang bị cho trẻ những kiến thức cần thiết để sinh tồn nhằm giảm thiểu những tác hại có thể xảy ra là điều cấp thiết.

Theo tôi, một cách tiếp cận cân bằng giữa hai điều trên là cần thiết. Trẻ em cần được tự do mắc lỗi trong khuôn khổ được kiểm soát và hỗ trợ. Điều này có nghĩa là cho phép chúng khám phá, chấp nhận rủi ro có tính toán và học hỏi từ kinh nghiệm của mình đồng thời đưa ra hướng dẫn và giám sát khi cần thiết. Điều quan trọng đối với người lớn, dù là cha mẹ hay nhà trường, là đạt được sự cân bằng tinh tế giữa việc nuôi dưỡng tính độc lập và đảm bảo sự an toàn.

Tóm lại, cuộc tranh luận về quyền tự do phạm sai lầm của trẻ em và sự can thiệp của người lớn rất phức tạp. Cả hai quan điểm đều có giá trị và cách tiếp cận tốt nhất là tìm ra điểm trung gian giữa hai quan điểm.

 

👉Tham khảo khóa học IELTS Writing của STUDY4:

KHÓA HỌC [IELTS Intensive Writing] Thực hành luyện tập IELTS Writing

1️⃣ Đạt mục tiêu tối thiểu 6.0 trong IELTS Writing.

2️⃣ Làm chủ cách trả lời tất cả các dạng câu hỏi và các chủ đề thường gặp trong Task 1 và 2.

3️⃣ Xây dựng kho từ vựng theo chủ đề cùng những từ/cụm từ nối câu, liên kết ý hiệu quả.

4️⃣ Nắm chắc ngữ pháp, biết cách xác định và sửa những lỗi ngữ pháp thường gặp khi viết luận.

👉Advanced IELTS Writing & Speaking (Target 6.5+) - Khóa chấm chữa Speaking & Writing👈 Chấm bởi các giáo viên bản ngữ có bằng cấp, chứng chỉ dạy học và nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy IELTS/TOEFL

khóa chấm chữa ielts online speaking writing

Lời kết

Hy vọng rằng bài giải mẫu của STUDY4 cho đề thi IELTS Writing Task 2 thuộc Topic Children đã cho các bạn cách làm bài sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!