Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

I. Questions - Các câu hỏi

1. Do you often feel bored? (Why/Why not?)

2. Did you ever find school boring, when you were a child? (Why/Why not?)

3. What sort of things do you find most boring now? (Why?)

4. What do you do to stop yourself feeling bored? ( Why?)

Xem thêm: Cách trả lời IELTS Speaking Part 1 và các tips đạt điểm cao Speaking

II. Samples - Câu trả lời mẫu

1. Do you often feel bored? (Why/Why not?)

Bạn có thường xuyên cảm thấy buồn chán? (Tại sao/ tại sao không?)

"Not really! I usually find ways to keep myself engaged. Whether it's diving into a hobby, spending time with friends, or exploring something new, there's always something to do. Boredom rarely sets in because I like to stay active and curious about my surroundings."

Từ vựng:

 • keep sb engaged: giữ cho ai cảm thấy thu hút, hứng thú
 • boredom (n): sự buồn chán

Bài dịch:

Không hẳn! Tôi thường tìm cách để giữ cho mình hứng thú. Cho dù đó là tham gia vào sở thích, dành thời gian với bạn bè hay khám phá điều gì đó mới mẻ, luôn có việc để làm. Sự buồn chán hiếm khi xuất hiện vì tôi thích hoạt động và tò mò về môi trường xung quanh.

2. Did you ever find school boring, when you were a child? (Why/Why not?)

Bạn có bao giờ thấy trường học nhàm chán khi còn nhỏ không? (Tại sao tại sao không?)

"Well, there were times when school lessons felt repetitive, but overall, I enjoyed the experience. Some subjects sparked my interest more than others, but I always found ways to stay engaged, whether through extracurricular activities or connecting with classmates."

Từ vựng:

 • repetitive (adj): lặp đi lặp lại
 • extracurricular activity: hoạt động ngoại khóa

Bài dịch:

Có những lúc các bài học ở trường lặp đi lặp lại, nhưng nhìn chung, tôi rất thích trải nghiệm này. Một số môn học khiến tôi hứng thú hơn những môn khác, nhưng tôi luôn tìm cách để tiếp tục tham gia, dù thông qua các hoạt động ngoại khóa hay kết nối với các bạn cùng lớp.

3. What sort of things do you find most boring now? (Why?)

Hiện tại bạn thấy điều gì nhàm chán nhất? (Tại sao?)

"For me, long meetings can be a bit dull. Sometimes they drag on without much progress. Also, repetitive tasks without any variation can get monotonous. It's just about keeping things engaging and mixing it up a bit to stay motivated."

Từ vựng:

 • drag on (phrasal v): kéo dài, lề mề (không cần thiết)
 • monotonous (adj): đơn điệu, nhàm chán

Bài dịch:

Đối với tôi, những cuộc họp dài có thể hơi buồn tẻ. Đôi khi chúng kéo dài mà không có nhiều tiến bộ. Ngoài ra, các công việc lặp đi lặp lại mà không có bất kỳ biến thể nào có thể trở nên đơn điệu. Nên giữ cho mọi thứ hấp dẫn và kết hợp nó một chút để duy trì động lực.

4. What do you do to stop yourself feeling bored? ( Why?)

Bạn làm gì để ngăn mình cảm thấy buồn chán? ( Tại sao?)

"To fend off boredom, I dive into hobbies like reading or playing music. Sometimes I'll catch up with friends or explore new activities. Staying engaged keeps my mind active and lifts my spirits. It's always good to have a variety of things to do!"

Từ vựng:

 • dive into (phrasal v): bắt đầu, bắt tay làm gì đó
 • spirit (n): tinh thần

Bài dịch:

Để chống lại sự nhàm chán, tôi bắt tay vào những sở thích như đọc sách hoặc mở nhạc. Đôi khi tôi sẽ gặp gỡ bạn bè hoặc khám phá những hoạt động mới. Luôn tham gia giúp tâm trí tôi luôn hoạt động và nâng cao tinh thần của tôi. Luôn luôn tốt khi có nhiều việc để làm!

👉Tham khảo một số khóa học của STUDY4:

1️⃣Khóa học [IELTS Intensive Speaking] Thực hành luyện tập IELTS Speaking

🎯Dành cho các bạn từ band 4.0 trở lên đang target band 6.0+ Speaking

📋Làm quen với các chủ đề thường gặp trong Part 1, 2 và 3 của phần thi IELTS Speaking với hơn 200 bài samples mẫu từ cựu giám khảo IELTS và giáo viên chuyên môn cao (Mitchell Mckee)

📢Luyện tập phát âm và thực hành luyện nói theo phương pháp shadowing

📈Cải thiện vượt bậc vốn từ vựng, ngữ pháp, và cách xây dựng cấu trúc câu trả lời IELTS Speaking với các dạng bài tập phong phú đa dạng

2️⃣Khóa chấm chữa IELTS Writing & Speaking - Advanced IELTS Writing & Speaking (Target 6.5+)

📝Tất cả bài làm sẽ được chấm chữa bởi đội ngũ giáo viên bản ngữ (Âu, Mỹ hoặc Úc) có bằng Master ngành ngôn ngữ/văn học/lịch sử, chứng chỉ dạy học TESOL/CELTA/TEFL/IELTS Cambridge và kinh nghiệm dạy IELTS/TOEFL trên 5 năm.

Lời kết

IELTS Speaking Part 1 là phần dễ nhất của đề thi, vậy nên hãy cố trả lời tốt nhất cho các câu này. Mong rằng bài viết này của STUDY4 đã cho bạn ý tưởng để trả lời các câu hỏi thuộc chủ đề “Boredom”.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!