bài mẫu ielts speaking sample topic chủ đề spending money

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

I. Questions - Các câu hỏi

1. Do you spend a lot of money?

2. What do you usually spend money on?

3. Do you use a credit card?

4. How do Vietnamese people generally make payments?

Xem thêm: Cách trả lời IELTS Speaking Part 1 và các tips đạt điểm cao Speaking

II. Samples - Câu trả lời mẫu

1. Do you spend a lot of money?

Bạn có tiêu nhiều tiền không?

"I try to budget and be mindful of my spending. I wouldn't say I splurge often, but like everyone, there are times when I treat myself or make significant purchases. It's all about finding a balance and prioritizing where my money goes."

Từ vựng:

 • budget (n/v): (lập) ngân sách
 • splurge (v): vung tiền, tiêu thừa thãi

Bài dịch:

Tôi cố gắng lập ngân sách và lưu tâm đến việc chi tiêu của mình. Tôi sẽ không nói rằng tôi thường xuyên vung tiền, nhưng giống như mọi người, có những lúc tôi tự thưởng cho bản thân hoặc mua những món hàng đáng kể. Tất cả chỉ là tìm kiếm sự cân bằng và ưu tiên tiền của tôi sẽ đi đâu.

2. What do you usually spend money on?

Bạn thường tiêu tiền vào việc gì?

"I typically spend money on essentials like groceries, bills, and rent. Beyond that, I enjoy treating myself occasionally, maybe grabbing a coffee with friends, buying books, or exploring new hobbies."

Từ vựng:

 • essential (n/adj): (đồ dùng) cần thiết
 • bill (n): hóa đơn

Bài dịch:

Tôi thường tiêu tiền vào những thứ cần thiết như mua đồ tạp hóa, hóa đơn và tiền thuê nhà. Ngoài ra, thỉnh thoảng tôi thích chiêu đãi bản thân, có thể đi uống cà phê với bạn bè, mua sách hoặc khám phá những sở thích mới.

3. Do you use a credit card?

Bạn có sử dụng thẻ tín dụng không?

"Nope, I don't use a credit card. I prefer managing my expenses with cash or a debit card. It helps me keep track of my spending more easily and avoids any potential debt. I just find it more convenient and manageable this way."

Từ vựng:

 • expense (n): chi phí
 • debit card (n): thẻ ghi nợ
 • debt (n): khoản nợ

Bài dịch:

Không, tôi không sử dụng thẻ tín dụng. Tôi thích quản lý chi tiêu của mình bằng tiền mặt hoặc thẻ ghi nợ hơn. Nó giúp tôi theo dõi chi tiêu của mình dễ dàng hơn và tránh mọi khoản nợ tiềm ẩn. Tôi chỉ thấy cách này thuận tiện và dễ quản lý hơn.

4. How do Vietnamese people generally make payments?

Người Việt Nam thường thanh toán như thế nào?

"In Vietnam, people use a mix of methods for payments. Many still prefer cash for daily transactions, but digital payments like mobile banking and e-wallets are gaining popularity, especially in urban areas. It's convenient and keeps up with the fast-paced lifestyle of the younger generation."

Từ vựng:

 • payment (n): sự thanh toán
 • cash (n): tiền mặt
 • transaction (n): giao dịch
 • e-wallet (n): ví điện tử

Bài dịch:

Ở Việt Nam, người ta sử dụng nhiều phương thức thanh toán khác nhau. Nhiều người vẫn thích tiền mặt hơn cho các giao dịch hàng ngày, nhưng các khoản thanh toán kỹ thuật số như ngân hàng di động và ví điện tử đang trở nên phổ biến, đặc biệt là ở khu vực thành thị. Thật tiện lợi và bắt kịp nhịp sống nhanh chóng của thế hệ trẻ.

👉Tham khảo một số khóa học của STUDY4:

1️⃣Khóa học [IELTS Intensive Speaking] Thực hành luyện tập IELTS Speaking

🎯Dành cho các bạn từ band 4.0 trở lên đang target band 6.0+ Speaking

📋Làm quen với các chủ đề thường gặp trong Part 1, 2 và 3 của phần thi IELTS Speaking với hơn 200 bài samples mẫu từ cựu giám khảo IELTS và giáo viên chuyên môn cao (Mitchell Mckee)

📢Luyện tập phát âm và thực hành luyện nói theo phương pháp shadowing

📈Cải thiện vượt bậc vốn từ vựng, ngữ pháp, và cách xây dựng cấu trúc câu trả lời IELTS Speaking với các dạng bài tập phong phú đa dạng

2️⃣Khóa chấm chữa IELTS Writing & Speaking - Advanced IELTS Writing & Speaking (Target 6.5+)

📝Tất cả bài làm sẽ được chấm chữa bởi đội ngũ giáo viên bản ngữ (Âu, Mỹ hoặc Úc) có bằng Master ngành ngôn ngữ/văn học/lịch sử, chứng chỉ dạy học TESOL/CELTA/TEFL/IELTS Cambridge và kinh nghiệm dạy IELTS/TOEFL trên 5 năm.

Lời kết

IELTS Speaking Part 1 là phần dễ nhất của đề thi, vậy nên hãy cố trả lời tốt nhất cho các câu này. Mong rằng bài viết này của STUDY4 đã cho bạn ý tưởng để trả lời các câu hỏi thuộc chủ đề “Spending Money”.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!