Describe an occasion when you saw someone complaining about something in public (in a restaurant or other places) - Bài mẫu IELTS Speaking

“Describe an occasion when you saw someone complaining about something in public (in a restaurant or other places)” là đề bài IELTS Speaking Part 2 phổ biến có trong bộ đề thi. Hãy tham khảo bài mẫu của STUDY4 nếu bạn muốn đạt điểm cao ở chủ đề này nhé!

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Bài mẫu IELTS Speaking Part 2

Cue Card:

Describe an occasion when you saw someone complaining about something in public (in a restaurant or other places)

You should say:

 • When and where it happened
 • What he/she complained about
 • What the result was

And explain how you felt about the experience.

Xem thêm: Cách trả lời IELTS Speaking Part 2 và các tips luyện nói tại nhà

Bài mẫu band 8.0+:

About six months ago, while dining at a local restaurant with friends, I encountered a rather memorable incident involving a disgruntled customer. As we were enjoying our meal and engaging in lively conversation, a nearby diner began loudly complaining about the quality of his dish.

The man, clearly dissatisfied, raised his voice, attracting the attention of other patrons. He claimed that his meal was overcooked, lacking flavor, and not worth the price he paid. The atmosphere in the restaurant shifted as murmurs spread among the diners, and a few waitstaff hurriedly approached to address the situation.

Despite the restaurant's attempts to rectify the issue by offering alternatives or adjustments, the man remained visibly upset. His complaints became a topic of discussion among the surrounding tables, with opinions divided on whether his grievances were valid or excessive.

Witnessing this incident was both intriguing and uncomfortable. It highlighted the challenges businesses face in managing customer expectations and ensuring satisfaction. Moreover, it served as a reminder of the importance of effective communication and conflict resolution in public settings.

Từ vựng cần lưu ý:

 • encounter (v): chạm mặt, đụng phải
 • incident (n): sự cố
 • disgruntled (adj): không hài lòng, bực tức
 • loudly (adj): ồn ào, lớn tiếng
 • attention (v): sự chú ý
 • patron (n): khách hàng, khách quen
 • overcook (v): nấu quá chín
 • murmur (n): tiếng lầm bầm, tiếng thì thầm
 • waitstaff (n): bồi bàn, nhân viên phụ bàn
 • rectify (v): sửa chữa, khắc phục
 • grievance (n): bất bình, sự bực tức
 • valid (adj): hợp lệ, có hiệu lực
 • excessive (adj): quá mức, thái quá
 • customer expectation: sự kỳ vọng của khách hàng
 • conflict (n): sự xung đột

Bài dịch:

Khoảng sáu tháng trước, khi đang ăn tối tại một nhà hàng địa phương với bạn bè, tôi gặp phải một sự cố khá đáng nhớ liên quan đến một khách hàng bất mãn. Khi chúng tôi đang thưởng thức bữa ăn và trò chuyện sôi nổi thì một thực khách gần đó bắt đầu lớn tiếng phàn nàn về chất lượng món ăn của mình.

Người đàn ông rõ ràng không hài lòng lên tiếng, thu hút sự chú ý của những khách hàng khác. Anh ta cho rằng bữa ăn của mình đã bị nấu quá chín, thiếu hương vị và không xứng đáng với giá tiền mà anh đã trả. Bầu không khí trong nhà hàng thay đổi khi những tiếng xì xào lan rộng trong các thực khách, và một vài nhân viên phục vụ vội vàng đến gần để giải quyết tình hình.

Bất chấp những nỗ lực của nhà hàng để khắc phục vấn đề bằng cách đưa ra các giải pháp thay thế hoặc điều chỉnh, người đàn ông vẫn tỏ ra khó chịu. Những lời phàn nàn của anh ta đã trở thành chủ đề thảo luận giữa các bàn xung quanh, với các ý kiến ​​chia rẽ về việc liệu những lời phàn nàn của anh ta là hợp lý hay quá mức.

Chứng kiến sự việc này vừa hấp dẫn vừa khó chịu. Nó nhấn mạnh những thách thức mà doanh nghiệp phải đối mặt trong việc quản lý kỳ vọng của khách hàng và đảm bảo sự hài lòng. Hơn nữa, nó còn như một lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc giao tiếp hiệu quả và giải quyết xung đột trong môi trường công cộng.

2. Bài mẫu IELTS Speaking Part 3

Xem thêm: Cách trả lời IELTS Speaking Part 3 và cách luyện IELTS Speaking tại nhà

2.1.  Do you think complaining is important for business?

Bạn có nghĩ rằng việc phàn nàn quan trọng đối với doanh nghiệp?

Bài mẫu:

“Expressing concerns constructively can benefit business by highlighting areas for improvement. Complaints provide feedback, helping businesses refine products/services and enhance customer satisfaction. Nevertheless, excessive negativity can harm a company's reputation. That's why businesses should view complaints as opportunities to grow and prioritize addressing them promptly and effectively.”

Từ vựng:

 • complaint (n): lời phàn nàn, khiếu nại
 • refine (v): hoàn thiện
 • reputation (n): danh tiếng
 • prioritize (v): ưu tiên

Bài dịch:

Việc bày tỏ mối quan ngại một cách một cách xây dựng có thể mang lại lợi ích cho doanh nghiệp bằng cách nêu bật các khía cạnh cần cải thiện. Khiếu nại cung cấp phản hồi, giúp doanh nghiệp hoàn thiện sản phẩm/dịch vụ và nâng cao sự hài lòng của khách hàng. Tuy nhiên, sự tiêu cực quá mức có thể gây tổn hại đến danh tiếng của công ty. Đó là lý do tại sao doanh nghiệp nên xem khiếu nại là cơ hội để phát triển và ưu tiên giải quyết chúng kịp thời và hiệu quả.

2.2. Do you think it’s important for a company to train their employees to react to the customer's complaints?

Bạn nghĩ rằng việc một công ty đào tạo nhân viên của mình cách phản ứng với những khiếu nại của khách hàng có quan trọng không?

Bài mẫu:

“Absolutely, it's vital for businesses to train employees in handling customer complaints. Proper training ensures that staff address issues efficiently, maintain customer satisfaction, and foster loyalty. Effective complaint handling can turn negative experiences into positive outcomes, enhancing the company's reputation and long-term success.”

Từ vựng:

 • customer satisfaction: sự hài lòng của khách hàng
 • loyalty (n): sự trung thành

Bài dịch:

Đương nhiên, việc đào tạo nhân viên cách xử lý các khiếu nại của khách hàng là rất quan trọng đối với các doanh nghiệp. Việc đào tạo phù hợp đảm bảo rằng nhân viên giải quyết các vấn đề một cách hiệu quả, duy trì sự hài lòng của khách hàng và nuôi dưỡng lòng trung thành. Xử lý khiếu nại hiệu quả có thể biến trải nghiệm tiêu cực thành kết quả tích cực, nâng cao danh tiếng và thành công lâu dài của công ty.

2.3. Do you think a complaint is better when speaking to someone or writing it down in an email?

Bạn nghĩ rằng khiếu nại sẽ tốt hơn khi nói với ai đó hay viết ra trong email?

Bài mẫu:

“To me, both verbal complaints and written emails have their own advantages. Speaking directly allows for immediate feedback and a more personal connection, resolving issues faster. Conversely, emails provide a documented record and allow for careful articulation of concerns. The effectiveness depends on the situation, the recipient, and desired outcomes, as each method has its advantages and potential drawbacks.”

Từ vựng:

 • verbal (adj): bằng lời nói
 • document (n/v): dẫn chứng có dữ liệu
 • articulation (n): sự trình bày rõ ràng, sự rõ ràng
 • recipient (n): người nhận

Bài dịch:

Đối với tôi, cả khiếu nại bằng lời nói và email bằng văn bản đều có những ưu điểm riêng. Nói chuyện trực tiếp cho phép phản hồi ngay lập tức và kết nối cá nhân hơn, giải quyết vấn đề nhanh hơn. Ngược lại, email cung cấp một bản ghi tài liệu và cho phép trình bày rõ ràng các mối quan ngại một cách cẩn thận. Hiệu quả phụ thuộc vào tình huống, người nhận và kết quả mong muốn, vì mỗi phương pháp đều có ưu điểm và nhược điểm tiềm ẩn.

👉Tham khảo một số khóa học của STUDY4:

1️⃣Khóa học [IELTS Intensive Speaking] Thực hành luyện tập IELTS Speaking

🎯Dành cho các bạn từ band 4.0 trở lên đang target band 6.0+ Speaking

📋Làm quen với các chủ đề thường gặp trong Part 1, 2 và 3 của phần thi IELTS Speaking với hơn 200 bài samples mẫu từ cựu giám khảo IELTS và giáo viên chuyên môn cao (Mitchell Mckee)

📢Luyện tập phát âm và thực hành luyện nói theo phương pháp shadowing

📈Cải thiện vượt bậc vốn từ vựng, ngữ pháp, và cách xây dựng cấu trúc câu trả lời IELTS Speaking với các dạng bài tập phong phú đa dạng

2️⃣Khóa chấm chữa IELTS Writing & Speaking - Advanced IELTS Writing & Speaking (Target 6.5+)

📝Tất cả bài làm sẽ được chấm chữa bởi đội ngũ giáo viên bản ngữ (Âu, Mỹ hoặc Úc) có bằng Master ngành ngôn ngữ/văn học/lịch sử, chứng chỉ dạy học TESOL/CELTA/TEFL/IELTS Cambridge và kinh nghiệm dạy IELTS/TOEFL trên 5 năm.

Lời kết

Hy vọng rằng bài mẫu của STUDY4 về chủ đề “Describe an occasion when you saw someone complaining about something in public (in a restaurant or other places)” trong đề thi IELTS Speaking đã cho các bạn cách trả lời câu hỏi sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!