bài mẫu The Evolution of The Horse ielts writing task 1 sample

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Phân tích

1.1. Phân tích đề bài

Đề bài:

The diagram below shows the development of the horse over a period of 40 million years. The evolution of the horse, with particular emphasis on the changing foot structure.

Biểu đồ dưới đây cho thấy sự phát triển của loài ngựa trong khoảng thời gian 40 triệu năm. Sự tiến hóa của ngựa, đặc biệt nhấn mạnh vào cấu trúc bàn chân đang thay đổi.

=> Đề bài này thuộc dạng bài Process (Quy trình).

Xem thêm: Cách viết dạng bài Process IELTS Writing Task 1 (kèm bài mẫu)

1.2. Dàn ý

Introduction:

 • Giới thiệu và paraphrase đề bài: Sơ đồ minh họa quá trình tiến hóa của ngựa từ thời tiền sử đến thời hiện đại, đặc biệt tập trung vào sự phát triển của đôi chân.

Overview:

 • Nêu ra những điểm nổi bật của sơ đồ: Khi ngựa tiến hóa đến kích thước lớn hơn, bàn chân của chúng cũng biến đổi dài ra và mở rộng, hợp nhất thành bộ móng như những con ngựa thời hiện đại.

Details: Mô tả các điểm chính của sơ đồ.

 • Body 1: Mô tả đặc điểm chính của con ngựa Eohippus (40 triệu năm trước) và Mesohippus (30 triệu năm trước).
 • Body 2: Mô tả đặc điểm chính của con ngựa Merychippus (15 triệu năm trước) và con ngựa thời hiện đại.

2. Bài mẫu Band 8.0+

The diagram below shows the development of the horse over a period of 40 million years. The evolution of the horse, with particular emphasis on the changing foot structure.

The diagram illustrates the evolution of horses from prehistoric to modern times, with a particular focus on the development of their feet.

Taking an overarching view, it's evident that as horses evolved to larger sizes, their feet underwent a transformation, elongating and broadening until they eventually fused into the distinctive hoof seen in contemporary horses.

The prehistoric horse, known as Eohippus, existed around 40 million years ago and was characterized by its smaller body and feet with four slender phalanges. The subsequent stage of evolution, occurring approximately 30 million years ago, brought forth the Mesohippus, which displayed a larger body resembling today's horses and featured three distinct digits, with the middle one being bulkier and slightly longer.

Around 15 million years ago, the Merychippus appeared, notable for its even larger body and an increased size of the middle digit. This progression ultimately led to the modern-day horse, the largest in size, possessing a full mane, and having digits that had fused into a single hoof capable of supporting its larger frame.

Số từ: 171

Từ vựng:

 • prehistoric (adj): tiền sử
 • overarching (adj): bao quát
 • elongate (v): dài ra
 • hoof (n): móng ngựa
 • phalange (n): đốt, ngón
 • resemble (v): giống
 • digit (n): ngón
 • bulky (adj): cồng kềnh, lớn
 • possess (v): sở hữu
 • fuse (v): hợp lại

Bài dịch:

Sơ đồ minh họa quá trình tiến hóa của ngựa từ thời tiền sử đến thời hiện đại, đặc biệt tập trung vào sự phát triển của đôi chân.

Nhìn một cách bao quát, một điểm rõ ràng đó là khi ngựa tiến hóa đến kích thước lớn hơn, bàn chân của chúng trải qua quá trình biến đổi, dài ra và mở rộng cho đến khi cuối cùng hợp nhất thành bộ móng riêng biệt được thấy ở những con ngựa hiện đại.

Con ngựa thời tiền sử, được gọi là Eohippus, tồn tại khoảng 40 triệu năm trước và có đặc điểm là thân hình nhỏ hơn với bàn chân có bốn ngón mảnh. Giai đoạn tiến hóa tiếp theo, xảy ra khoảng 30 triệu năm trước, đã tạo ra Mesohippus, có thân hình lớn hơn giống ngựa ngày nay và có ba ngón riêng biệt, với ngón ở giữa to hơn và dài hơn một chút.

Khoảng 15 triệu năm trước, Merychippus xuất hiện, điểm đáng chú ý là thân hình thậm chí còn lớn hơn và kích thước ngón giữa tăng lên. Sự tiến hóa này cuối cùng đã dẫn đến loài ngựa thời hiện đại, có kích thước lớn nhất, sở hữu bờm đầy đủ và có các ngón hợp nhất thành một móng duy nhất có khả năng hỗ trợ cơ thể lớn hơn của nó.

👉Tham khảo khóa học IELTS Writing của STUDY4:

KHÓA HỌC [IELTS Intensive Writing] Thực hành luyện tập IELTS Writing

1️⃣ Đạt mục tiêu tối thiểu 6.0 trong IELTS Writing.

2️⃣ Làm chủ cách trả lời tất cả các dạng câu hỏi và các chủ đề thường gặp trong Task 1 và 2.

3️⃣ Xây dựng kho từ vựng theo chủ đề cùng những từ/cụm từ nối câu, liên kết ý hiệu quả.

4️⃣ Nắm chắc ngữ pháp, biết cách xác định và sửa những lỗi ngữ pháp thường gặp khi viết luận.

👉Advanced IELTS Writing & Speaking (Target 6.5+) - Khóa chấm chữa Speaking & Writing👈 Chấm bởi các giáo viên bản ngữ có bằng cấp, chứng chỉ dạy học và nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy IELTS/TOEFL

khóa chấm chữa ielts online speaking writing

Lời kết

Hy vọng rằng bài giải mẫu của STUDY4 cho đề thi IELTS Writing đã cho các bạn cách làm bài sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!