phân biệt because because of

“I love her because she is so gentle and helpful”

“I pass the final exam because of her help”

Hai mẫu câu trên đã được sử dụng để giải thích lý do, nguyên nhân và sự khác biệt. Liệu bạn đã biết cách dùng chính xác và phù hợp nhất khi sử dụng các cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh này chưa? Tìm hiểu về định nghĩa, cấu trúc và cách phân biệt because và because of cùng STUDY4 nhé!

I. Định nghĩa Because và Because Of 

“Because” có nghĩa là “bởi vì”. Khi "because" xuất hiện trong một mệnh đề, nó thường mang ý nghĩa “bởi vì điều gì/ bởi vì ai đó đã làm gì”. 

→ Ví dụ: She stayed at home because it was raining. (Cô ấy ở nhà vì trời đang mưa.)

"Due to" mang ý nghĩa tương đương với "because of" và thường được sử dụng để chỉ nguyên nhân hoặc lý do của một tình huống cụ thể. Ví dụ, "due to rain" có thể được dịch là "bởi vì trời mưa", "due to traffic jam" là "bởi vì kẹt xe", và "due to stomachache" là "bởi vì đau bụng". "Due to" cũng là một giới từ kép, thường đi kèm với danh từ, V-ing hoặc đại từ để mô tả nguyên nhân của sự kiện hoặc hành động nào đó.

→ Ví dụ: He arrived late because of heavy traffic. (Anh ấy đến trễ vì ùn tắc giao thông.)

Định nghĩa Because và Because Of 

II. Khái niệm về cấu trúc Because và Because Of 

Because và Because of đều là liên từ được sử dụng để nối hai mệnh đề có mối quan hệ nguyên nhân - kết quả. Cả hai cấu trúc này đều được sử dụng để giải thích hoặc đưa ra lý do cho một sự kiện hay tình huống cụ thể và có thể hiểu chung là "bởi vì".

Khái niệm về cấu trúc Because và Because Of 

1. Tổng quan về cấu trúc Because

Để tạo thành một câu tiếng Anh với từ "Because", ta sử dụng cấu trúc sau đây:

Because  + S + V + O, S + V + O

S + V + O, because S + V + O 

→ Ví dụ: She couldn't go to the party because she was feeling unwell. (Cô ấy không thể đến buổi tiệc vì cô ấy đang cảm thấy không khỏe.) 

*Lưu ý:

 • Một mệnh đề tiếng Anh đầy đủ về chủ ngữ và động từ luôn đứng sau từ "because".
 • Because là một giới từ, đặt trước một mệnh đề để chỉ nguyên nhân.

2. Tổng quan về cấu trúc Because of

Hãy tham khảo ngay công thức dưới đây để hiểu cách sử dụng cấu trúc Because of một cách chính xác nhất trong giao tiếp cũng như trong các bài thi tiếng Anh:

Because of + pronoun/ noun phrase/N, Mệnh đề (Có dấu phẩy)

Mệnh đề + because of + Noun / V-ing/ Noun phrase (Không có dấu phẩy)

→ Ví dụ: The flight was delayed because of bad weather conditions. (Chuyến bay bị trễ vì điều kiện thời tiết xấu.)

 • Phân biệt cấu trúc because of và due to:

Cả hai đều là cụm giới từ và thường đi kèm với danh từ hoặc động từ-ing. Mặc dù nhiều người học cho rằng chúng tương đồng, tuy nhiên, vẫn tồn tại một số sự khác biệt nhỏ trong cách sử dụng của người bản ngữ. Cụ thể, cấu trúc "due to" thường được sử dụng để chỉ những tình huống tiêu cực hoặc kết quả không mong muốn.

→ Ví dụ:  The flight was delayed due to technical issues. (Chuyến bay bị trễ vì vấn đề kỹ thuật.)

Tham khảo các khóa học cơ bản của STUDY4:

👉[Practical English] Ngữ pháp tiếng Anh từ A-Z

👉[IELTS Fundamentals] Từ vựng và ngữ pháp cơ bản IELTS

👉[Complete TOEIC] Chiến lược làm bài - Từ vựng - Ngữ pháp - Luyện nghe với Dictation [Tặng khoá TED Talks]

Hoặc bạn có thể xem thêm COMBO CƠ BẢN để nhận thêm nhiều ưu đãi hơn!

III. Phân biệt Because và Because of

Phân biệt Because và Because of

So sánh 

Because

Because of

Giống nhau

 • Because và Because of là hai từ thường được sử dụng trong câu phức để thể hiện mối quan hệ nguyên nhân - kết quả.
 • Because và Because of đều nhấn mạnh vào vế diễn đạt nguyên nhân và mang ý nghĩa là vì/ bởi vì/ do…

Khác nhau

Because đặt trước mệnh đề để diễn tả nguyên nhân và kết nối mệnh đề đó với phần còn lại của câu phức.

Because of sẽ xuất hiện trước một danh từ, cụm danh từ, hoặc v-ing (hoặc một cụm bắt đầu bằng v-ing) để chỉ nguyên nhân và liên kết nó với phần còn lại của câu phức.

IV. Cách đổi because sang because of

cách đổi because sang because of

Làm thế nào để đổi because sang because of

Các trường hợp

Cách chuyển đổi

Ví dụ

Chủ ngữ 2 vế trong câu giống nhau

Nếu chủ ngữ của cả hai vế trong câu tiếng Anh giống nhau, hãy loại bỏ chủ ngữ của vế Because và thay thế bằng động từ đóng vai trò nguyên nhân, sau đó thêm đuôi -ing cho động từ đó.

Because Mai is skilled in languages, she can easily communicate with people from different countries. = 

➡️Because of being skilled in languages, Mai can easily communicate with people from different countries. (Bởi vì Mai giỏi về ngôn ngữ, cô ấy có thể dễ dàng giao tiếp với những người từ các quốc gia khác nhau).

Danh từ/ cụm danh từ ở vế “Because of…”

Sau khi thực hiện quy tắc giản lược đầu tiên, nếu chỉ còn một danh từ hoặc cụm danh từ ở vế câu "Because of...", hãy giữ lại (cụm) danh từ đó.

Because there was a power outage in the city, the office employees were sent home.

➡️Because of a power outage in the city, the office employees were sent home. (Bởi vì có sự cố mất điện ở thành phố, nhân viên văn phòng đã được đưa về nhà).

Vế Because có cả danh từ và tính từ

Khi vế Because trong câu chứa cả danh từ và tính từ, chỉ cần đặt tính từ trước danh từ để tạo thành một cụm danh từ.

Because the noise was so loud, they couldn't concentrate on their studies.

➡️Because of the loud noise, they couldn't concentrate on their studies. (Vì tiếng ồn quá lớn, họ không thể tập trung vào việc học của mình.)

Vế Because không có danh từ

Nếu vế Because trong câu thiếu danh từ, hãy chuyển đổi tính từ hoặc trạng từ thành danh từ, hoặc sử dụng tính từ sở hữu.

Because Tom was always late to meetings, his colleagues became frustrated with him.

➡️Because of his constant tardiness to meetings, Tom's colleagues became frustrated with him. (Bởi vì Tom luôn đến muộn các cuộc họp, đồng nghiệp của anh ấy trở nên bực bội với anh ấy).

Khi mệnh đề chứa because có There

Because there + be + N, S + V

→ Because of + N, S + V

Because there is a heatwave in the region, ice cream sales have skyrocketed this month.

➡️Because of the heatwave in the region, ice cream sales have skyrocketed this month.

(Bởi vì có đợt nắng nóng ở khu vực, doanh số bán kem đã tăng vọt trong tháng này).

Khi mệnh đề chứa because có It

Because it + V, S + V => Ta bắt buộc cần đổi mệnh đề “It…” thành dạng danh từ

Because it was too expensive, she didn't buy the dress.

➡️Because of the high cost, she didn't buy the dress. (Vì quá đắt, cô ấy không mua chiếc váy.)

Sử dụng the fact that trong cấu trúc because of

Because S + V → Because of the fact that S + V

My friend excelled in online courses, because she preferred learning at her own pace.

 

➡️My friend excelled in online courses, because of the fact that she preferred learning at her own pace. (Bạn của tôi xuất sắc trong các khóa học trực tuyến vì cô ấy thích học theo lịch trình của mình.)

V. Một số lỗi thường gặp khi sử dụng cấu trúc Because và Because of

 Một số lỗi bạn cần tránh khi sử dụng cấu trúc Because và Because of

Các lỗi thường gặp

Ví dụ 

Nếu bạn sử dụng cả từ "because" và "so" trong một câu, đó là một lỗi ngữ pháp cơ bản. Để tránh tình trạng này, hãy nhớ sử dụng chỉ một trong hai từ khi nói về nguyên nhân.

Đúng: Because she missed the bus, she arrived late for work. (Bởi vì cô ấy bị lỡ xe buýt nên cô ấy đến làm việc muộn.)

Sai: Because she missed the bus, so she arrived late for work.

Việc không đặt dấu phẩy trong cấu trúc mà yêu cầu sử dụng nó có thể dẫn đến việc mất điểm trong các bài thi tiếng Anh. Do đó, hãy kiểm tra lại các cấu trúc cần sử dụng dấu phẩy, đặc biệt là trong trường hợp của Because.

 • Because  + S + V + O, S + V + O
 • S + V + O, because S + V + O
 • Because of + pro (noun)/ noun phrase, Mệnh đề

Because of her excellent leadership skills, the team successfully completed the project ahead of schedule.

(Bởi vì khả năng lãnh đạo xuất sắc của cô ấy, đội đã hoàn thành dự án trước thời hạn.)

Việc lẫn lộn giữa hai từ "because" và "because of" trong câu xảy ra khi "because" được đặt trước danh từ, cụm danh từ, hoặc V-ing, trong khi cụm từ "because of" được đặt trước mệnh đề. Vì hai cấu trúc này khá tương đồng, nên nhiều người thường gặp khó khăn khi đặt chúng vào vị trí đúng.

Đúng: 

 • Because of the heavy rain, the match was canceled
 • Because it rained heavily, the match was canceled

Sai:

 • Because the heavy rain, the match was canceled
 • Because of it rained heavily, the match was canceled

VI. Bài tập cấu trúc Because và Because of

Làm ngay một số bài tập dưới đây để hiểu chính xác cách sử dụng 2 cấu trúc Because và cấu trúc Because of trong tiếng Anh nhé:

Bài 1. Viết lại câu với cấu trúc Because và Because of dưới đây:

 1. Because it is rain, we stopped the match
 2. Because Tom was ill, he is absent today
 3. Because she is kind, everyone loves her
 4. Because I was too tired, I will have a long trip
 5. Because he passed the exam, his parent very proud of him
 6. The house is dirty so I can’t feel comfortable
 7. She is a beautiful girl so her husband very loves her
 8. It’s hot so we will travel to the beach this weekend
 9. This problem is difficult so I can’t understand
 10. I got mark 10 in Math exam so I am very happy today

Bài 2. Điền Because hoặc Because of vào chỗ trống:

 • We stopped swimming  ……. the rain.
 • It was all …….. her that they got into trouble.
 • We had to hurry indoors …… it was lightning.
 • Hoa is late ……. the traffic.
 • They didn’t arrive until 6 o’clock …….. the traffic on Nguyen Trai street was terrible.

Đáp án:

Bài 1:

 1. Because of the rain, we stopped the match
 2. Because off his illness, Tom is absent today
 3. Because of her kindness, everyone loves her
 4. Because of my tiredness, I will have a long trip
 5. Because his exam passing, his parent very proud of him
 6. Because of the house’s dirt, I can’t feel comfortable
 7. Because of her beautiful, her husband very loves her
 8. Because of hot, we will travel to the beach this weekend
 9. Because the problem’s difficult, I can’t understand
 10. Because of the Math exam 10 mark, I am very happy today

Bài 2: Because of – Because of – Because – Because of – Because

Tham khảo các khóa học cơ bản của STUDY4:

👉[Practical English] Ngữ pháp tiếng Anh từ A-Z

👉[IELTS Fundamentals] Từ vựng và ngữ pháp cơ bản IELTS

👉[Complete TOEIC] Chiến lược làm bài - Từ vựng - Ngữ pháp - Luyện nghe với Dictation [Tặng khoá TED Talks]

Hoặc bạn có thể xem thêm COMBO CƠ BẢN để nhận thêm nhiều ưu đãi hơn!

Lời kết

Trên đây là bản chi tiết về cấu trúc của "Because" và "Because of" trong tiếng Anh. Lưu ngay bài viết để học và bạn có thể nhớ mãi kiến thức ngữ pháp này để giao tiếp hiệu quả và đạt được điểm cao trong các kỳ thi thực chiến!