Cách phân biệt giọng Anh Anh và Anh Mỹ

Mặc dù tiếng Anh là ngôn ngữ giao tiếp phổ biến khắp thế giới, nhưng giọng Anh Mỹ và Anh Anh lại có nhiều khác biệt đáng chú ý từ vựng, cách viết, cách phát âm và ngữ pháp. Một số từ xuất hiện trong từ điển Anh Mỹ nhưng không được sử dụng trong tiếng Anh Anh, và ngược lại. Rất nhiều người thường không thể phân biệt giữa hai loại tiếng này. Hãy cùng STUDY4 tìm hiểu sự khác biệt và cách phân biệt giọng Anh Anh và Anh Mỹ nhé.

I. Giọng Anh Anh và Anh Mỹ là gì?

1. Giọng Anh Anh là gì?

Trong thực tế, khi nghiên cứu về giọng Anh Mỹ và giọng Anh Anh, cần hiểu rằng không có một giọng "Anh" chính xác. Ở Anh, có nhiều chất giọng khác nhau trên khắp đất nước.

Giọng Anh Anh mà thường được nhắc đến được gọi là "Received Pronunciation" (RP) - là một cách phát âm chính thức được thừa nhận bởi BBC và thường xuất hiện trong phim ảnh, tin tức hoặc từ các nhà lãnh đạo, giáo sư tại các trường đại học.

Điều đặc biệt là chỉ khoảng 5% dân số ở Anh sử dụng RP này. Thậm chí, ngay cả những người nói tiếng Anh bản ngữ từ các khu vực khác nhau cũng thường gặp khó khăn trong giao tiếp do sự khác biệt về cách phát âm. Ví dụ, nếu bạn đến từ Liverpool, giọng nói sẽ khác biệt so với giọng xứ Wales hoặc giọng Scotland.

Đặc điểm của RP là phụ âm /t/ giữa hai nguyên âm thường được phát âm rõ ràng và chính xác. Về tông giọng, người Anh thường nói với giọng cao và bay hơn, với ngữ điệu (intonation) thường được nhấn mạnh ở cuối câu.

Giọng Anh Anh là gì?

2. Giọng Anh Mỹ là gì?

Giọng Anh Mỹ được sử dụng phổ biến hơn, đặc biệt là trong phim ảnh hay âm nhạc, so với giọng Anh Anh.Giọng Anh Mỹ cũng thường được sử dụng trong các cuộc giao dịch kinh doanh và chính trị.

Chất giọng chung của người Mỹ được gọi là General American và được sử dụng bởi khoảng 90% dân số Mỹ. Mặc dù có những chất giọng địa phương như giọng miền Nam thịnh hành ở Texas hoặc giọng góc cạnh của người New York, nhưng chúng rất hiếm. Không giống như ở Anh, hầu hết người Mỹ chưa bao giờ gặp khó khăn hay vấn đề gì trong khi giao tiếp dù đến từ các vùng miền khác nhau.

Giọng Anh Mỹ là gì?

II. Phân biệt giọng Anh Anh và Anh Mỹ

Phân biệt giọng Anh Anh và Anh Mỹ

1. Phân biệt sự khác nhau giữa giọng Anh Anh và Anh Mỹ

Rất quan trọng để tránh bị nhầm lẫn khi nói tiếng Anh Anh và tiếng Anh Mỹ.  Đặc biệt, trong các bài kiểm tra năng lực tiếng Anh như TOEIC hoặc IELTS, giọng Anh Mỹ chiếm đến 70-80% của phần nghe, trong khi giọng Anh Anh chỉ chiếm khoảng 10-15%.

Phân biệt

Anh Anh (British English)

Anh Mỹ (American English)

Phụ âm

Phụ âm /r/

Trong tiếng Anh của người Anh, phụ âm /r/ thường được bỏ đi.

→ Ví dụ: Car /kɑː/, Farm /fɑːm/

Trong khi đó, phụ âm /r/ là một trong những âm sắc đặc trưng của tiếng Anh Mỹ.

→ Ví dụ: Car /kɑr/, Farm /fɑrm/

 

Phụ âm /t/

Trong tiếng Anh chuẩn, người Anh thường phát âm phụ âm /t/ rõ ràng, hoặc một số người có thể bỏ qua âm /t/ hoàn toàn.

→ Ví dụ: Water /ˈwɔː.tər/

Ngược lại, người Mỹ thường thay thế phụ âm /t/ bằng âm /d/.

→ Ví dụ: /ˈwɑː.dər/ hoặc /ˈwɑː.t̬ər/

Ngoài ra, có một số từ có phụ âm /t/ mà người Mỹ thường giữ phụ âm đó ở trong cổ họng và không phát âm rõ ràng.

→ Ví dụ: mountain /ˈmaʊn.tən/, /ˈbʌt̬.ər/ hoặc /ˈbʌ.dər/

 

Phụ âm /j/

Với giọng Anh Anh, nếu phụ âm /j/ xuất hiện sau các phụ âm khác như /t, d, n, l, s, z/, nó vẫn sẽ được phát âm như thường.

→ Ví dụ: due /djuː/

Với giọng Anh Mỹ, phụ âm /j/ sẽ bị lược bỏ hoàn toàn nếu đứng sau các phụ âm  /t, d, n, l, s, z/

→ Ví dụ: due /duː/

Nguyên âm

Nguyên âm /æ/

Giọng Anh Anh đọc là /a/.

→ Ví dụ : Dance /dɑːns/, Graph /ɡrɑːf/

Giọng Anh Mỹ đọc là /e/.

→ Ví dụ: Dance /dæns/, Graph /ɡræf/

Nguyên âm /o/

Giọng Anh Anh phát âm tròn miệng là /ɒ/.

→ Ví dụ: Hot /hɒt/

Trong tiếng Anh Mỹ, phát âm lệch hẳn thành /a:/

→ Ví dụ: Hot /hɑːt/

Nguyên âm /ʊə/

Giọng Anh Anh đọc là /ʊə(r)/.

→ Ví dụ: Mature /məˈtjʊə(r)/

Giọng Anh Mỹ đọc là /ʊr/.

→ Ví dụ: Mature /məˈtʃʊr/

Nguyên âm /u:/

Trong tiếng Anh Anh, thường sẽ thêm âm /j/ trước âm /u:/.

→ Ví dụ: Cute /kjuːt/

Trong tiếng Anh Mỹ, không thêm âm như trong tiếng Anh Anh

→ Ví dụ: Cute /kuːt/

Ngữ điệu

Người Anh thường thể hiện sự biểu đạt âm điệu khác nhau khi nói chuyện. Một số người ưa thích sử dụng âm ngang, trong khi những người khác chọn sử dụng âm sắc. Cũng có người kết hợp cả hai để trình bày ý kiến của họ, dẫn đến việc nhịp độ nói chuyện thay đổi liên tục.

Ngược lại, người Mỹ thường không phô trương âm điệu như người Anh. Thường xuyên, cách nói của người Mỹ là êm dịu và dễ nghe. Mặc dù bạn có thể không hiểu hoàn toàn câu nói, nhưng thông qua cách phát âm một vài từ, bạn cũng có thể hiểu ý nghĩa chung của họ. Đa phần những người học tiếng Anh thường học theo kiểu ngữ điệu của cả Anh và Mỹ.

Ngữ pháp

 • Sử dụng thì hiện tại hoàn thành để chỉ các hành động làm ảnh hưởng đến hiện tại.

→ Ví dụ: She’s just finished her homework, so she decided to watch TV. (Cô ấy mới hoàn thành bài tập về nhà, vì vậy cô ấy quyết định xem TV.)

 • Trong tiếng Anh Anh, khi động từ get chuyển sang dạng quá khứ phân từ, nó sẽ biến thành got.
 • Danh từ đại diện cho một nhóm người hoặc sự vật, hay còn gọi là danh từ tập hợp, đằng sau nó có thể là cả động từ số ít và số nhiều.
 • Khi người Anh coi một nhóm người hoặc vật như là các cá nhân, họ thường sử dụng từ ở dạng số nhiều. Tuy nhiên, họ sẽ sử dụng động từ số ít với nhóm người/vật mà họ xem như là một đơn vị duy nhất.

→ Ví dụ: The audience is/are enjoying the performance. (Khán giả đang thưởng thức buổi biểu diễn.)

 • Người Anh thường sử dụng cấu trúc "Shall I ...?" để đưa ra lời khuyên hoặc "Shall we...?" để đưa ra một đề xuất, gợi ý.

→ Ví dụ: It’s hot here. Shall I turn on a fan? (Trời nóng quá. Tôi bật quạt lên nhé?)

 • Người Anh không sử dụng trợ động từ mà thêm trực tiếp "not" vào sau động từ "need".

→ Ví dụ: She needn’t worry about her mother’s health. (Cô ấy không phải lo lắng gì về sức khỏe của mẹ cô ấy cả.)

 • Bên cạnh thì hiện tại hoàn thành, tiếng Anh Mỹ cũng thường sử dụng thì quá khứ đơn để diễn đạt các hành động gần đây ảnh hưởng tới hiện tại.

→ Ví dụ: She just finished her homework, so she decided to watch TV. (Cô ấy mới hoàn thành bài tập về nhà, vì vậy cô ấy quyết định xem TV.)

 • Trong tiếng Anh Mỹ, quá khứ phân từ của get là gotten.
 • Chú ý: "have got" được dùng trong cả tiếng Anh Anh và Anh Mỹ để nói về sự sở hữu hoặc sự cần thiết. "Have gotten" là không chính xác trong trường hợp này.
 • Trong tiếng Anh Mỹ, động từ số ít luôn đi kèm với các danh từ tập hợp.

→ Ví dụ: The audience is enjoying the performance. (Khán giả đang thưởng thức buổi biểu diễn.)

 • Người Mỹ thường không sử dụng "Shall". Thay vào đó, họ sẽ sử dụng các cụm từ thay thế như "Should/Can I...?" hoặc "Do you want/Would you like ...?" hoặc "How about...?"

→ Ví dụ: It’s hot here. Can I turn on the fan? (Trời nóng quá. Tôi bật quạt lên nhé.)

 • Khi người Mỹ muốn nói rằng ai đó không cần phải làm gì, họ thường sử dụng trợ động từ vào phía trước “not”: S + trợ động từ + not + need + to V

→ Ví dụ: She doesn’t need to worry about the exam. (Cô ấy không phải lo lắng gì về sức khỏe của mẹ cô ấy cả.)

Định dạng ngày, tháng

Viết theo thứ tự ngày - tháng - năm.

→ Ví dụ: 7/4/2024 (ngày 7 tháng 4 năm 2024) 

Viết theo thứ tự tháng - ngày - năm.

Ví dụ: 4/7/2021 (ngày 7 tháng 4 năm 2024)

Chính tả

Nguyên nhân cho sự khác biệt này là do tiếng Anh Anh vẫn giữ nguyên cách viết của các từ mà nó đã “mượn” từ các ngôn ngữ khác, đặc biệt là tiếng Pháp và tiếng Đức.

Tuy nhiên, cách viết tiếng Anh của người Mỹ chủ yếu dựa trên cách các từ được phát âm khi được nói.

 
 • Các từ kết thúc bằng đuôi ‘our’ trong tiếng Anh Anh thường được chuyển thành đuôi ‘or’ trong tiếng Anh Mỹ.

→ Ví dụ: behaviour → behavior

 • Các động từ trong tiếng Anh Anh kết thúc bằng ‘ize’/ ‘ise’ sẽ được đổi thành ‘ize’ trong tiếng Anh Mỹ.

→ Ví dụ: organise/organize → organize

 • Các động từ trong tiếng Anh Anh kết thúc bằng đuôi ‘yse’ sẽ được đổi  thành ‘yze’ trong tiếng Anh Mỹ.

→ Ví dụ: analyse → analyze

 • Người Mỹ không thường xuyên gấp đôi phụ âm cuối khi viết như người Anh, đặc biệt là khi sử dụng phụ âm "l".

→ Ví dụ: travelling → traveling

 • Các từ tiếng Anh Anh có chứa các nguyên âm đôi ae hoặc oe thường chỉ được viết bằng chữ e trong tiếng Anh Mỹ.
 • Một số danh từ kết thúc bằng đuôi ‘ence” trong tiếng Anh Anh sẽ được thay thế bằng đuôi ‘ense’ trong tiếng Anh Mỹ.

→ Ví dụ: licence→ license

 • Một vài danh từ kết thúc bằng đuôi ‘ogue’ trong tiếng Anh Anh sẽ được kết thúc bằng đuôi ‘og’ hoặc ‘ogue’ trong tiếng Anh Mỹ.

→ Ví dụ: "analogue" → analog/analogue

 • Một số danh từ kết thúc bằng đuôi ‘re’ trong tiếng Anh Anh nhưng khi viết trong tiếng Anh Mỹ thường được chuyển thành đuôi ‘er’.

→ Ví dụ: theater → theatre

2. Một số từ có trong Anh Anh nhưng lại không có trong Anh Mỹ và ngược lại

Dù cùng sử dụng tiếng Anh, người Mỹ đã phát triển sự khác biệt trong ngôn ngữ so với người Anh. Một số từ và cụm từ có sẵn trong tiếng Anh Anh đã được điều chỉnh ở Mỹ.

Anh Anh (British English)

Anh Mỹ (American English)

Minced beef (thịt bò băm)

Ground beef (thịt bò băm)

Petrol (xăng dầu)

Gasoline (xăng dầu)

Black pudding (dồi, thường được làm từ tiết lợn với thịt lợn băm)

S'mores (bánh graham crackers/ kẹo dẻo marshmallow)

 

Grits (bột yến mạch khô)

3. Một số từ hình thức giống nhau nhưng nghĩa khác nhau

Một số từ có sẵn cả trong tiếng Anh Anh và tiếng Anh Mỹ, nhưng ý nghĩa của chúng lại khác nhau.

Từ vựng giống nhau

Nghĩa của tiếng Anh Anh

Nghĩa của tiếng Anh Mỹ

geezer

Chỉ đối tượng ở mọi độ tuổi, thường là nam giới.

chỉ người cao tuổi

homely

Mang ý nghĩa ấm áp, thoải mái.

Đơn giản và không quá lôi cuốn.

football

bóng đá

bóng bầu dục (do đó, ở Mỹ, môn thể thao này được gọi là "soccer").

III. Nên luyện IELTS Speaking giọng Anh Anh hay Anh Mỹ?

Nên luyện IELTS Speaking giọng Anh Anh hay Anh Mỹ

1. Mục đích xuất ngoại, đi du học

Nếu bạn đang lên kế hoạch du học, việc lựa chọn học tiếng Anh Anh hoặc tiếng Anh Mỹ sẽ phụ thuộc vào đích đến của bạn. Học tiếng Anh sẽ giúp bạn thích nghi nhanh chóng và dễ dàng hòa nhập khi du học tại nước ngoài như nước Anh hay các nước châu Âu. Trong khi đó, nếu bạn chọn đi du học ở Mỹ hoặc Canada, việc học theo giọng Anh Mỹ sẽ phù hợp hơn.

2. Mục đích giao tiếp hàng ngày bằng tiếng Anh 

Nhiều người học tiếng Anh vẫn đang phân vân không biết nên học tiếng Anh Anh hay tiếng Anh Mỹ để giao tiếp. Thực tế, cả giọng Anh Anh và giọng Anh Mỹ đều được coi là chuẩn và phụ thuộc vào sự phổ biến của từng quốc gia. Người Anh thường có giọng nói cao và phô trương hơn, trong khi người Mỹ thì thường có giọng điệu thấp hơn, tuy nhiên cũng có sự biến động tùy thuộc vào vùng miền và địa lý cụ thể. Do đó, khi quyết định học tiếng Anh, bạn có thể xem xét về vị trí địa lý của nơi bạn định đến để chọn lựa giữa hai giọng này.

3. Mục đích thi chứng chỉ tiếng Anh IELTS, TOEIC

Giọng Anh Mỹ có thể được ưa chuộng nếu bạn học tiếng Anh để chuẩn bị cho các kì thi liên quan đến đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh như IELTS, TOEIC và TOEFL. Điều này bởi hầu hết các bài nghe trong các kỳ thi này thường được thiết kế dựa trên giọng đọc của người Mỹ. Bên cạnh đó, ngữ điệu mềm mại, thân thiện của tiếng Anh Mỹ có thể làm tăng sự tự tin khi bạn tham gia trong các phần thi giao tiếp, như phần thi Speaking, và khi trả lời các câu hỏi từ ban giám khảo.

IV. Giọng Anh Anh và Anh Mỹ, giọng nào dễ học hơn?

Nhiều người thường thắc mắc rằng học giọng Anh Mỹ và giọng Anh Anh, giọng nào khó học, giọng nào khó dễ học hơn. Thực tế, nhiều yếu tố cá nhân phải được xem xét để tìm ra câu trả lời. Một số lợi ích của việc học giọng Anh Anh hay giọng Anh Mỹ là:

Giọng Anh Anh và Anh Mỹ, giọng nào dễ học hơn?

1. Đối với giọng Anh Anh

Trong giao tiếp, người Anh thường thể hiện sự đa dạng về sắc âm trong các câu nói của họ. Người nói tiếng Anh giọng Anh thường biểu đạt các âm sắc và ngữ điệu một cách đa dạng. Họ thường tuân thủ các quy tắc ngữ âm khi nói, tạo ra sự chuyên nghiệp, lịch sự và quyến rũ trong giao tiếp. Nếu bạn du học tại Châu Âu, có khả năng lớn là tiếng Anh giọng Anh sẽ là ngôn ngữ mà giáo viên sẽ sử dụng trong lớp học của bạn. Có thể bạn đã tiếp xúc với giọng Anh từ rất sớm mà không hề nhận ra, và điều này sẽ giúp bạn dễ dàng hơn khi luyện tập và làm quen với giọng Anh Anh.

2. Đối với giọng Anh Mỹ

Đầu tiên, tiếng Anh giọng Mỹ được sử dụng phổ biến hơn như một ngôn ngữ thứ hai trên toàn cầu. Văn hóa giải trí của Mỹ đang rất thịnh hành và có sự phổ biến rộng khắp trên toàn cầu. Do đó, bạn sẽ có nhiều cơ hội nghe và sử dụng tiếng Anh Mỹ nhiều hơn so với tiếng Anh Anh. Để minh họa, bạn có thể xem số lượng các bộ phim, chương trình truyền hình và ca nhạc của Mỹ so với Anh trên các nền tảng phim trực tuyến như Netflix.

Thứ hai, hiện nay dân số của Mỹ đông hơn rất nhiều so với Anh. Dân số của Mỹ là khoảng 325 triệu người, trong khi đó dân số của Vương quốc Anh chỉ khoảng 65 triệu người. Ngoài ra, số lượng người sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai cũng có xu hướng sử dụng tiếng Anh giọng Mỹ. Vì vậy, khi học tiếng Anh, bạn sẽ dễ dàng tìm kiếm một bạn học để luyện tập cùng tiếng Anh Mỹ hơn là tiếng Anh Anh.

→ Tóm lại: Nếu bạn phải cân nhắc giữa giọng Anh Mỹ và giọng Anh Anh, thì giọng Anh Mỹ không có nhiều biến thể địa phương như giọng Anh Anh. Sự khác biệt giữa các giọng vùng miền trong tiếng Anh Anh đôi khi rất đáng kể, ví dụ như giọng Scotland và xứ Wales có thể khác biệt rất nhiều và có thể khó hiểu đối với người đến từ London, trong khi hầu hết các giọng Anh Mỹ lại giống nhau. Do đó, có vẻ như luyện tập giọng Anh Mỹ sẽ dễ dàng hơn cho bạn. Dù bạn chọn luyện tập giọng nói nào, hãy nhớ kiên trì tập trung vào việc nói tiếng Anh một cách chuẩn xác nhất có thể.

Lời kết

Bạn đã phân biệt được giọng Anh Anh hay Anh Mỹ sau khi đọc xong bài viết của STUDY4 chưa? Bạn định học theo giọng nào, Anh Anh hay Anh Mỹ? Học theo giọng Anh-Anh và giọng Anh-Mỹ đều có những ưu điểm riêng, vì vậy đừng quá lo lắng nhé. Để nhận được hỗ trợ trong việc học tiếng Anh, hãy để lại thông tin của bạn dưới phần bình luận, và STUDY4 sẽ liên lạc với bạn ngay.