Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 - Topic: Pen and Pencil

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

I. Questions - Các câu hỏi

1. Do you usually use a pen or pencil?

2. Which do you use more often? Pen or pencil?

3. When was the last time you bought a pen or pencil?

4. What do you think if someone sends you a pen or pencil as a gift?

Xem thêm: Cách trả lời IELTS Speaking Part 1 và các tips đạt điểm cao Speaking

II. Samples - Câu trả lời mẫu

1. Do you usually use a pen or pencil?

Bạn thường sử dụng bút chì hay bút mực?

“I usually use a pen more than a pencil because it’s more permanent, you know? I find it handy for taking notes in class or jotting down reminders.”

Từ vựng:

 • permanent (adj): bền, vĩnh viễn
 • handy (adj): tiện lợi
 • take note (v): ghi chú
 • jot down (ph.v): ghi chép
 • reminder (n): lời nhắc nhở

Bài dịch:

Tôi thường dùng bút mực nhiều hơn bút chì vì nó bền hơn, bạn biết đấy. Tôi thấy nó tiện lợi để ghi chú trong lớp hoặc ghi lại những lời nhắc nhở. 

2. Which do you use more often? Pen or pencil?

Bạn thường sử dụng loại nào nhiều hơn? Bút chì hay bút mực?

“Definitely a pen. I think it's just quicker for me, especially when I'm in a hurry to write something down during lectures or meetings.”

Từ vựng:

 • hurry (n): sự vội vàng
 • write down (phrasal v): viết lại, ghi chép
 • lecture (n): bài giảng
 • meeting (n): cuộc họp

Bài dịch:

Chắc chắn là bút mực. Tôi nghĩ nó đơn giản là nhanh hơn đối với tôi, đặc biệt là khi tôi vội ghi lại điều gì đó trong các bài giảng hoặc cuộc họp.

3. When was the last time you bought a pen or pencil?

Lần cuối cùng bạn mua bút chì hoặc bút mực là khi nào?

“Oh, the last time I bought a pen was, let me think... about a month ago, but I’m not entirely sure. I picked up this nice gel pen because it writes smoothly, and I really like that.”

Từ vựng:

 • gel pen (n): bút bi, bút gel
 • smoothly (adv): mượt mà, dễ dàng

Bài dịch:

À, lần cuối cùng tôi mua bút mực là, để tôi nghĩ... khoảng một tháng trước, nhưng tôi không hoàn toàn chắc chắn. Tôi đã chọn mua một cây bút gel đẹp vì nó viết trơn tru, và tôi thực sự thích điều đó.

4. What do you think if someone sends you a pen or pencil as a gift?

Bạn nghĩ gì nếu ai đó tặng bạn bút chì hoặc bút mực làm quà?

“I think it’s quite thoughtful if someone sends me a pen or pencil as a gift. It's practical, isn't it? Plus, if it's a fancy one, it feels a bit special, like they really considered what I could use every day.”

Từ vựng:

 • thoughtful (adj): tâm lý, biết suy nghĩ
 • gift (n): quà tặng
 • practical (adj): thực tế
 • fancy (adj): sang trọng, đẹp đẽ
 • special (adj): đặc biệt

Bài dịch:

Tôi nghĩ thật là tâm lý khi ai đó tặng tôi bút chì hoặc bút mực làm quà. Nó thực tế, phải không? Thêm vào đó, nếu nó là một cây bút sang trọng, nó sẽ cảm thấy hơi đặc biệt, giống như họ thực sự đã suy nghĩ đến những gì tôi có thể sử dụng hàng ngày.

🤩IELTS INTENSIVE SPEAKING: LUYỆN PHÁT ÂM & CÂU TRẢ LỜI CHUẨN

➡️ĐẠT TỐI THIỂU 6+ SPEAKING!

Khóa học bao gồm:

🗣️Học phát âm, trọng âm, ngữ điệu, giọng điệu cơ bản trong tiếng Anh:

Mỗi bài học đều kèm theo ví dụ audio minh họa dễ dàng luyện tập theo và bài tập luyện tập có chữa phát âm tự động bởi máy.


🔊Học cách trả lời các chủ đề với samples:

Mỗi bài sample đều bao gồm từ mới và các cách diễn đạt hay, kèm theo nghĩa tiếng Việt, được highlight để bạn dễ dàng học tập.


📣Luyện tập từ vựng, ngữ pháp:

Để nắm được cách sử dụng từ mới và tránh gặp những lỗi sai ngữ pháp trong IELTS Speaking, mỗi bài sample đều có thêm phần luyện tập điền từ và ngữ pháp đã học.


🎙️Thực hành luyện nói:

Bạn sẽ tập nói lại từng câu hoặc cả đoạn, có ghi âm để so sánh với audio mẫu và được chữa lỗi bằng máy.


🌐Tính năng chấm SPEAKING PART 2 bằng AI:

Bạn sẽ được AI chấm bài Speaking của mình,gồm cả chữa lỗi sai và đưa ra gợi ý chi tiết theo đúng 4 TIÊU CHÍ, để giúp bạn đạt điểm cao hơn.

Lời kết

IELTS Speaking Part 1 là phần dễ nhất của đề thi, vậy nên hãy cố trả lời tốt nhất cho các câu này. Mong rằng bài viết này của STUDY4 đã cho bạn ý tưởng để trả lời các câu hỏi thuộc chủ đề “Pen & pencil”.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!