Any country should be able to sell goods to other countries without the restrictions of the government bài mẫu ielts writing sample

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Phân tích

1.1. Phân tích đề bài

Đề bài: 

Any country should be able to sell goods to other countries without the restrictions of the government. To what extent do you agree or disagree?

Bất kỳ quốc gia nào cũng nên được phép bán hàng hóa sang các quốc gia khác mà không bị hạn chế bởi chính phủ. Bạn đồng ý hay không đồng ý?

=> Đề bài này thuộc dạng Agree or Disagree

Xem thêm: Cách làm dạng bài Agree or Disagree IELTS Writing Task 2 (kèm bài mẫu)

1.2. Dàn ý

Introduction:

 • Trong thế giới toàn cầu hóa của chúng ta, thương mại quốc tế rất quan trọng cho sự tăng trưởng kinh tế và thịnh vượng giữa các quốc gia. Tuy nhiên, quan niệm rằng các quốc gia nên có tự do thương mại mà không bị hạn chế bởi quy định của chính phủ đã đơn giản quá mức hóa bối cảnh thương mại phức tạp. 

=> In our globalized world, international trade is vital for economic growth and prosperity among nations. However, the belief that countries should trade freely without government regulation oversimplifies the intricate trade landscape. 

 • Đưa ra quan điểm cá nhân: Tôi hoàn toàn không đồng ý với quan điểm này.

=> I strongly disagree with this viewpoint.

Body 1: Biện chứng số một:

 • Các quy định của chính phủ rất quan trọng để bảo vệ các ngành công nghiệp và việc làm trong nước. Nếu không có các quy định phù hợp, các quốc gia có chi phí sản xuất thấp hơn hoặc tiêu chuẩn môi trường lỏng lẻo có thể tràn ra thị trường nước ngoài với hàng hóa giá rẻ → làm suy yếu khả năng cạnh tranh của các ngành công nghiệp trong nước. 

=> Government regulations are crucial to protect domestic industries and jobs. Without proper regulations, countries with lower production costs or lax environmental standards can flood foreign markets with cheap goods → undermine the competitiveness of domestic industries. 

Body 2: Biện chứng số hai: 

 • Sự giám sát của chính phủ trong thương mại quốc tế là cần thiết để đảm bảo an toàn và chất lượng hàng hóa nhập khẩu. 

=> Government oversight in international trade is essential to ensure the safety and quality of imported goods. 

 • Ví dụ, các quy định về nhập khẩu thực phẩm giúp ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh và đảm bảo sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn. 

=> For instance, regulations on food imports help prevent the spread of diseases and ensure that products meet safety standards. 

Body 3: Biện chứng số ba: 

 • Các quy định của chính phủ thúc đẩy cạnh tranh công bằng bằng cách ngăn chặn các hành vi độc quyền, thao túng giá và trộm cắp tài sản trí tuệ.

=> Government regulations foster fair competition by preventing monopolistic practices, price manipulation, and intellectual property theft. 

Conclusion:

 • Tóm tắt lại bài làm:

=> In conclusion, I disagree with the notion that any country should be able to engage in unrestricted trade without government. Government regulations are essential to protect domestic industries, ensure the safety of consumers, and promote fair competition.

2. Bài mẫu Band 8.0+

Any country should be able to sell goods to other countries without the restrictions of the government. To what extent do you agree or disagree?

In our globalized world, international trade is vital for economic growth and prosperity among nations. However, the belief that countries should trade freely without government regulation oversimplifies the intricate trade landscape. For that, I strongly disagree with this viewpoint.

Firstly, government regulations are crucial to protect domestic industries and jobs. Without proper regulations, countries with lower production costs or lax environmental standards can flood foreign markets with cheap goods, which can undermine the competitiveness of domestic industries. This can lead to job losses and economic imbalances within nations. By imposing reasonable restrictions and tariffs, governments can level the playing field, allowing domestic industries to compete fairly and protect local jobs.

Secondly, government oversight in international trade is essential to ensure the safety and quality of imported goods. Regulations help prevent substandard or unsafe products from entering a country, safeguarding the health and well-being of consumers. For instance, regulations on food imports help prevent the spread of diseases and ensure that products meet safety standards. Without such safeguards, consumers could be exposed to a higher risk of harm.

Additionally, government regulations foster fair competition by preventing monopolistic practices, price manipulation, and intellectual property theft. These strict regulations on anti-competitive behavior ensure that large corporations cannot unfairly dominate markets or manipulate prices, which allows smaller businesses to thrive and encourages innovation. For example, anti-dumping regulations prevent foreign companies from selling products in the domestic market at unfairly low prices, which can harm domestic industries.

In conclusion, I disagree with the notion that any country should be able to engage in unrestricted trade without government. Government regulations are essential to protect domestic industries, ensure the safety of consumers, and promote fair competition.

Số từ: 279

 • prosperity (n): sự thịnh vượng
 • oversimplify (v): đơn giản hóa quá mức
 • intricate (adj): tinh vi, phức tạp
 • lax (adj): lỏng lẻo
 • undermine (v): làm suy yếu
 • tariff (n): thuế quan 
 • oversight (n): giám sát
 • safeguard (v): bảo vệ, giám sát
 • monopolistic (adj): độc quyền
 • intellectual property: tài sản trí tuệ
 • dominate (v): thống trị
 • thrive (v): phát triển mạnh 

Bài dịch:

Trong thế giới toàn cầu hóa của chúng ta, thương mại quốc tế rất quan trọng cho sự tăng trưởng kinh tế và thịnh vượng giữa các quốc gia. Tuy nhiên, quan niệm rằng các quốc gia nên có tự do thương mại mà không bị hạn chế bởi quy định của chính phủ đã đơn giản quá mức hóa bối cảnh thương mại phức tạp. Vì điều đó, tôi hoàn toàn không đồng ý với quan điểm này.

Thứ nhất, các quy định của chính phủ rất quan trọng trong việc bảo vệ các ngành công nghiệp và việc làm trong nước. Nếu không có các quy định phù hợp, các quốc gia có chi phí sản xuất thấp hơn hoặc tiêu chuẩn môi trường lỏng lẻo có thể tràn ra thị trường nước ngoài với hàng hóa giá rẻ, làm suy yếu khả năng cạnh tranh của các ngành công nghiệp trong nước. Điều này có thể dẫn đến mất việc làm và mất cân bằng kinh tế trong các quốc gia. Bằng cách áp dụng các quy định hạn chế và thuế quan hợp lý, các chính phủ có thể tạo ra một sân chơi bình đẳng, cho phép các ngành công nghiệp trong nước cạnh tranh công bằng và bảo vệ việc làm tại địa phương.

Thứ hai, sự giám sát của chính phủ trong thương mại quốc tế là cần thiết để đảm bảo an toàn và chất lượng hàng hóa nhập khẩu. Các quy định giúp ngăn chặn các sản phẩm không đạt tiêu chuẩn hoặc không an toàn xâm nhập vào một quốc gia, bảo vệ sức khỏe và hạnh phúc của người tiêu dùng. Ví dụ, các quy định về nhập khẩu thực phẩm giúp ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh và đảm bảo sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn. Nếu không có các biện pháp bảo vệ như vậy, người tiêu dùng có thể gặp rủi ro bị tổn hại cao hơn.

Ngoài ra, các quy định của chính phủ thúc đẩy cạnh tranh công bằng bằng cách ngăn chặn các hành vi độc quyền, thao túng giá và trộm cắp tài sản trí tuệ. Những quy định nghiêm ngặt về hành vi phản cạnh tranh này đảm bảo rằng các tập đoàn lớn không thể thống trị thị trường hoặc thao túng giá cả một cách không công bằng, cho phép các doanh nghiệp nhỏ hơn phát triển mạnh mẽ và khuyến khích đổi mới. Ví dụ, quy định chống bán phá giá ngăn cản các công ty nước ngoài bán sản phẩm tại thị trường nội địa với giá thấp quá mức, có thể gây tổn hại cho ngành công nghiệp trong nước.

Tóm lại, tôi không đồng ý với quan điểm cho rằng bất kỳ quốc gia nào cũng có thể tham gia vào tự do thương mại không có hạn chế từ chính phủ. Các quy định của chính phủ là cần thiết để bảo vệ các ngành công nghiệp trong nước, đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng và thúc đẩy cạnh tranh công bằng.

 

👉Tham khảo khóa học IELTS Writing của STUDY4:

KHÓA HỌC [IELTS Intensive Writing] Thực hành luyện tập IELTS Writing

1️⃣ Đạt mục tiêu tối thiểu 6.0 trong IELTS Writing.

2️⃣ Làm chủ cách trả lời tất cả các dạng câu hỏi và các chủ đề thường gặp trong Task 1 và 2.

3️⃣ Xây dựng kho từ vựng theo chủ đề cùng những từ/cụm từ nối câu, liên kết ý hiệu quả.

4️⃣ Nắm chắc ngữ pháp, biết cách xác định và sửa những lỗi ngữ pháp thường gặp khi viết luận.

👉Advanced IELTS Writing & Speaking (Target 6.5+) - Khóa chấm chữa Speaking & Writing👈 Chấm bởi các giáo viên bản ngữ có bằng cấp, chứng chỉ dạy học và nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy IELTS/TOEFL

khóa chấm chữa ielts online speaking writing

Lời kết

Hy vọng rằng bài giải mẫu của STUDY4 cho đề thi IELTS Writing Task 2 thuộc Topic Import and Export đã cho các bạn cách làm bài sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!