Many people aspire to a balance between work and other parts of their lives, but few achieve it. What are the problems in trying to achieve this and how can these problems be overcome? bài mẫu ielts writing sample

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Phân tích

1.1. Phân tích đề bài

Đề bài: 

Many people aspire to a balance between work and other parts of their lives, but few achieve it. What are the problems in trying to achieve this and how can these problems be overcome?

Nhiều người khao khát sự cân bằng giữa công việc và các phần khác trong cuộc sống nhưng ít người thật sự đạt được điều đó. Những vấn đề trong việc cố gắng đạt được điều này là gì và làm thế nào để khắc phục những vấn đề này?

=> Đề bài này thuộc dạng Cause/Problem and Solution.

Xem thêm: Cách làm dạng bài Cause/Problem and Solution IELTS Writing Task 2 (kèm bài mẫu)

1.2. Dàn ý

Introduction:

 • Cân bằng công việc và các khía cạnh khác của cuộc sống là mục tiêu phổ biến, tuy nhiên việc đạt được trạng thái cân bằng này vẫn là một thách thức lớn đối với nhiều cá nhân. 

=> Balancing work and other aspects of life is a widespread aspiration, yet achieving this equilibrium remains a formidable challenge for many individuals. 

 • Một số yếu tố đã góp phần gây ra khó khăn trong việc đạt được sự cân bằng này và nhiều chiến lược khác nhau có thể được áp dụng để vượt qua những thách thức này.

=>  Several factors contribute to the difficulties in attaining this balance, and various strategies can be employed to overcome these challenges.

Body 1: Biện chứng số một:

 • Văn hóa làm việc quá sức lan tràn trong  xã hội: Mọi người thường làm những công việc đòi hỏi nhiều thời gian, từ đó dành ít thời gian và sức lực cho những mục tiêu cá nhân. 

=> The pervasive culture of overwork in many societies: People often work in demanding jobs with long hours, leaving little time or energy for personal pursuits. 

 • Những tiến bộ công nghệ tuy mang lại sự tiện lợi nhưng cũng có thể phá vỡ sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống: một nhân viên có thể nhận được email và tin nhắn liên quan đến công việc vào buổi tối hoặc cuối tuần. 

=> Technological advancements, while providing convenience, can also disrupt the work-life balance: an employee might receive work-related emails and messages during their evenings or weekends. 

Body 2: Biện chứng số hai: 

 • Người sử dụng lao động nên khuyến khích cân bằng giữa công việc và cuộc sống bằng cách thực hiện giờ làm việc linh hoạt, đưa ra các lựa chọn làm việc từ xa và đưa ra khối lượng công việc hợp lý. 

=> Employers should encourage work-life balance by implementing flexible work hours, telecommuting options, and reasonable workload expectations. 

 • Các chính sách của chính phủ cũng có thể đóng một vai trò trong việc thực thi luật lao động nhằm hạn chế làm việc quá giờ và bảo vệ quyền lợi của người lao động. 

=> Government policies can also play a role by enforcing labor laws that limit excessive working hours and protect employees' rights. 

 • Các cá nhân nên thiết lập ranh giới rõ ràng bằng cách đặt ra giờ cụ thể cho các hoạt động liên quan đến công việc và ngắt kết nối trong thời gian cá nhân.

=> Individuals should establish clear boundaries by setting specific hours for work-related activities and disconnecting during personal time.

Conclusion:

 • Tóm tắt lại bài làm:

=> In conclusion, the challenges in achieving a work-life balance stem from the culture of overwork and technology's influence. To overcome these challenges, collaboration among employers, governments, and individuals is vital. Through policy changes, boundary-setting, and cultural shifts, people can strive for and achieve a better balance between work and their personal lives.

2. Bài mẫu Band 8.0+

Many people aspire to a balance between work and other parts of their lives, but few achieve it. What are the problems in trying to achieve this and how can these problems be overcome?

Balancing work and other aspects of life is a widespread aspiration, yet achieving this equilibrium remains a formidable challenge for many individuals. Several factors contribute to the difficulties in attaining this balance, and various strategies can be employed to overcome these challenges.

One significant problem is the pervasive culture of overwork in many societies. People often work in demanding jobs with long hours, leaving little time or energy for personal pursuits. For example, in Japan, the widespread "karoshi" phenomenon illustrates the toll of overwork, causing severe stress and exhaustion that significantly curtails personal time and family interactions. Furthermore, technological advancements, while providing convenience, can also disrupt the work-life balance. For instance, an employee might receive work-related emails and messages during their evenings or weekends, encroaching on their leisure and family moments. This constant digital tether can make it arduous to detach from work and fully engage in personal life.

There are several strategies to address these challenges effectively. Employers should encourage work-life balance by implementing flexible work hours, telecommuting options, and reasonable workload expectations. Government policies can also play a role by enforcing labor laws that limit excessive working hours and protect employees' rights. At the same time, individuals should establish clear boundaries by setting specific hours for work-related activities and disconnecting during personal time. Employers can support this by implementing policies that respect employees' non-working hours.

In conclusion, the challenges in achieving a work-life balance stem from the culture of overwork and technology's influence. To overcome these challenges, collaboration among employers, governments, and individuals is vital. Through policy changes, boundary-setting, and cultural shifts, people can strive for and achieve a better balance between work and their personal lives.

Số từ: 279

 • aspiration (n): khát vọng, kỳ vọng
 • equilibrium (n): trạng thái cân bằng 
 • formidable (adj): thách thức, đáng sợ
 • pervasive (adj): tràn lan
 • curtail (v): cắt ngắt, làm bớt
 • disrupt (v): ngắt quãng
 • encroach (v): lấn chiếm 
 • arduous (adj): khó khăn, gian truân
 • implement(v): áp dụng
 • telecommuting (n): làm việc từ xa
 • establish (v): thiết lập
 • strive (v): phấn đấu

Bài dịch:

Cân bằng công việc và các khía cạnh khác của cuộc sống là mục tiêu phổ biến, tuy nhiên việc đạt được trạng thái cân bằng này vẫn là một thách thức lớn đối với nhiều cá nhân. Một số yếu tố đã góp phần gây ra khó khăn trong việc đạt được sự cân bằng này và nhiều chiến lược khác nhau có thể được áp dụng để vượt qua những thách thức này.

Một nguyên nhân quan trọng là văn hóa làm việc quá sức đang lan tràn trong xã hội. Mọi người thường làm những công việc đòi hỏi nhiều thời gian, vì vậy dành ít thời gian và sức lực cho những mục tiêu cá nhân. Ví dụ, ở Nhật Bản, hiện tượng "karoshi" phổ biến là minh chứng cho hậu quả của việc làm việc quá sức, gây ra căng thẳng và kiệt sức nghiêm trọng, làm hạn chế đáng kể thời gian cá nhân và tương tác với gia đình. Hơn nữa, những tiến bộ công nghệ tuy mang lại sự tiện lợi nhưng cũng có thể phá vỡ sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Ví dụ: một nhân viên có thể nhận được email và tin nhắn liên quan đến công việc vào buổi tối hoặc cuối tuần, xâm phạm tới khoảnh khắc giải trí và gia đình của họ. Sự kết nối kỹ thuật số liên tục này có thể khiến bạn khó có thể tách khỏi công việc và có cuộc sống cá nhân thực sự.

Có một số chiến lược hiệu quả để giải quyết những vấn đề này. Người sử dụng lao động nên khuyến khích cân bằng giữa công việc và cuộc sống bằng cách thực hiện giờ làm việc linh hoạt, các lựa chọn làm việc từ xa và đưa ra khối lượng công việc hợp lý. Các chính sách của chính phủ cũng có thể đóng một vai trò trong việc thực thi luật lao động nhằm hạn chế làm việc quá giờ và bảo vệ quyền lợi của người lao động. Đồng thời, các cá nhân nên thiết lập ranh giới rõ ràng bằng cách đặt ra giờ cụ thể cho các hoạt động liên quan đến công việc và ngắt kết nối trong thời gian cá nhân. Người sử dụng lao động có thể hỗ trợ điều này bằng cách thực hiện các chính sách tôn trọng giờ làm việc của nhân viên.

Tóm lại, những thách thức trong việc đạt được sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống bắt nguồn từ văn hóa làm việc quá sức và sự ảnh hưởng của công nghệ. Để vượt qua những thách thức này, sự hợp tác giữa người sử dụng lao động, chính phủ và cá nhân là rất quan trọng. Thông qua những thay đổi về chính sách, thiết lập ranh giới và thay đổi văn hóa, mọi người có thể phấn đấu để đạt được sự cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống cá nhân.

 

👉Tham khảo khóa học IELTS Writing của STUDY4:

KHÓA HỌC [IELTS Intensive Writing] Thực hành luyện tập IELTS Writing

1️⃣ Đạt mục tiêu tối thiểu 6.0 trong IELTS Writing.

2️⃣ Làm chủ cách trả lời tất cả các dạng câu hỏi và các chủ đề thường gặp trong Task 1 và 2.

3️⃣ Xây dựng kho từ vựng theo chủ đề cùng những từ/cụm từ nối câu, liên kết ý hiệu quả.

4️⃣ Nắm chắc ngữ pháp, biết cách xác định và sửa những lỗi ngữ pháp thường gặp khi viết luận.

👉Advanced IELTS Writing & Speaking (Target 6.5+) - Khóa chấm chữa Speaking & Writing👈 Chấm bởi các giáo viên bản ngữ có bằng cấp, chứng chỉ dạy học và nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy IELTS/TOEFL

khóa chấm chữa ielts online speaking writing

Lời kết

Hy vọng rằng bài giải mẫu của STUDY4 cho đề thi IELTS Writing Task 2 thuộc Topic Work-Life balance đã cho các bạn cách làm bài sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!