Many animals are endangered. Some people argue that we should only protect animals that are useful to humans. To what extent do you agree or disagree? bài mẫu ielts writing sample

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Phân tích

1.1. Phân tích đề bài

Đề bài: 

Many animals are endangered. Some people argue that we should only protect animals that are useful to humans. To what extent do you agree or disagree?

Nhiều loài động vật đang có nguy cơ tuyệt chủng. Một số người cho rằng chúng ta chỉ nên bảo vệ những loài động vật có ích cho con người. Bạn đồng ý hay không đồng ý?

=> Đề bài này thuộc dạng Agree or Disagree.

Xem thêm: Cách làm dạng bài Agree or Disagree IELTS Writing Task 2 (kèm bài mẫu)

1.2. Dàn ý

Introduction:

 • Trong những năm gần đây, mối lo ngại về các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng đã gây ra những cuộc tranh luận về việc liệu chúng ta có nên ưu tiên bảo vệ riêng những loài có ích cho con người hay không. 

=> The concern about endangered animals has triggered debates over whether we should prioritize protection exclusively for species useful to humans. 

 • Đưa ra quan điểm cá nhân: Tuy nhiên, tôi tin rằng quan điểm này bỏ qua vấn đề đạo đức về bảo vệ tất cả các loài có nguy cơ tuyệt chủng, bất kể lợi ích của chúng đối với nhân loại.

=>  However, I believe this perspective overlooks the moral imperative to protect all endangered species, regardless of their utility to humanity.

Body 1: Biện chứng số một:

 • Khái niệm về lợi ích mang tính chủ quan và có thể thay đổi theo thời gian. Những gì có vẻ không cần thiết ngày nay lại có thể mang lại giá trị chưa từng thấy cho thế hệ tương lai. 

=> The concept of utility is subjective and can change over time. What may seem nonessential today might hold untold value for future generations. 

 • Ví dụ: nọc độc của quái vật Gila, một loài thằn lằn được một số người cho là vô dụng, đã mang lại sự phát triển các loại thuốc điều trị bệnh tiểu đường.

=> For instance, the venom of the Gila monster, a lizard considered non-useful by some, has led to the development of medications for diabetes. 

Body 2: Biện chứng số hai: 

 • Đa dạng sinh học rất quan trọng cho sự ổn định của hệ sinh thái. Việc loại bỏ một loài sẽ phá vỡ hệ sinh thái và gây ra những hậu quả sâu rộng đối với sức khỏe hệ sinh thái và nguồn tài nguyên sẵn có.

=> Biodiversity is crucial for ecosystem stability. Removing a species disrupts ecosystems and has far-reaching consequences for ecosystem health and resource availability. 

 • Hãy xem xét tới những con ong mật. Mặc dù lợi ích trực tiếp của chúng có thể không rõ, nhưng những loài thụ phấn này rất quan trọng trong nông nghiệp, hỗ trợ sự phát triển của nhiều loại cây trồng thiết yếu như trái cây, rau và các loại hạt.

=> Consider honeybees. While their direct benefits might be questioned, these pollinators are vital in agriculture, supporting the growth of many essential crops like fruits, vegetables, and nuts. 

Conclusion:

 • Tóm tắt lại bài làm:

=> In conclusion, while the concept of protecting only "useful" animals may seem pragmatic, it fails to consider the broader implications for science, ecosystems, and our moral duty to safeguard the diversity of life on Earth. Protecting endangered animals, irrespective of their utility to humans, is essential for the well-being of our planet and future generations.

2. Bài mẫu Band 8.0+

Many animals are endangered. Some people argue that we should only protect animals that are useful to humans. To what extent do you agree or disagree?4

In recent years, the concern about endangered animals has triggered debates over whether we should prioritize protection exclusively for species useful to humans. However, I believe this perspective overlooks the moral imperative to protect all endangered species, regardless of their utility to humanity.

Firstly, the concept of utility is subjective and can change over time. What may seem nonessential today might hold untold value for future generations. Countless scientific breakthroughs have arisen from studying seemingly obscure organisms. For instance, the venom of the Gila monster, a lizard considered non-useful by some, has led to the development of medications for diabetes. Therefore, the potential of various other species to significantly contribute to the advancement of scientific knowledge and the field of medicine should not be underestimated.

Secondly, biodiversity is crucial for ecosystem stability. Removing a species, even if seemingly useless to humans, disrupts ecosystems and has far-reaching consequences for ecosystem health and resource availability. Consider honeybees. While their direct benefits might be questioned, these pollinators are vital in agriculture, supporting the growth of many essential crops like fruits, vegetables, and nuts. Without conservation, bee population decline could reduce food production, increasing global food prices and impacting human well-being. Thus, safeguarding seemingly non-utilitarian species like bees indirectly benefits us.

In conclusion, while the concept of protecting only "useful" animals may seem pragmatic, it fails to consider the broader implications for science, ecosystems, and our moral duty to safeguard the diversity of life on Earth. Protecting endangered animals, irrespective of their utility to humans, is essential for the well-being of our planet and future generations.

Số từ: 262

 • trigger (v): gây ra
 • exclusively (adv): duy nhất
 • overlook (v): bỏ qua
 • breakthrough (n): đột phá
 • obscure (v): không phổ biến
 • diabete (n): bệnh tiểu đường
 • underestimated (adj): bị đánh giá thấp
 • biodiversity (n): đa dạng sinh học
 • ecosystem (n): hệ sinh thái
 • pollinator (n): loài thụ phấn 
 • safeguard (v): bảo vệ
 • pragmatic (adj): thực tế, thực dụng
 • irrespective (adv): không phân biệt

Bài dịch:

Trong những năm gần đây, mối lo ngại về các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng đã gây ra những cuộc tranh luận về việc liệu chúng ta có nên ưu tiên bảo vệ riêng những loài có ích cho con người hay không. Tuy nhiên, tôi tin rằng quan điểm này bỏ qua vấn đề đạo đức về bảo vệ tất cả các loài có nguy cơ tuyệt chủng, bất kể lợi ích của chúng đối với nhân loại.

Thứ nhất, khái niệm về lợi ích mang tính chủ quan và có thể thay đổi theo thời gian. Những gì có vẻ không cần thiết ngày nay lại có thể mang lại giá trị chưa từng thấy cho thế hệ tương lai. Vô số đột phá về khoa học đã nảy sinh từ việc nghiên cứu các sinh vật tưởng chừng như chưa được biết đến. Ví dụ, nọc độc của quái vật Gila, một loài thằn lằn được một số người coi là vô dụng, đã mang tới sự phát triển của các loại thuốc điều trị bệnh tiểu đường. Do đó, không nên đánh giá thấp tiềm năng của nhiều loài khác nhau trong việc đóng góp đáng kể vào sự tiến bộ của kiến thức khoa học và lĩnh vực y học.

Thứ hai, đa dạng sinh học rất quan trọng cho sự ổn định của hệ sinh thái. Việc loại bỏ một loài, ngay cả khi dường như khi chúng có vẻ vô dụng đối với con người, sẽ phá vỡ hệ sinh thái và gây ra những hậu quả sâu rộng đối với sức khỏe hệ sinh thái và nguồn tài nguyên sẵn có. Hãy xem xét tới loài ong mật. Mặc dù lợi ích trực tiếp của chúng có thể không rõ ràng, nhưng những loài thụ phấn này rất quan trọng trong nông nghiệp, hỗ trợ sự phát triển của nhiều loại cây trồng thiết yếu như trái cây, rau và các loại hạt. Nếu không được bảo tồn, sự suy giảm số lượng ong có thể làm giảm sản lượng lương thực, tăng giá lương thực toàn cầu và ảnh hưởng đến phúc lợi của con người. Vì vậy, việc bảo vệ những loài dường như không có ích lợi như ong sẽ gián tiếp mang lại lợi ích cho chúng ta.

Tóm lại, mặc dù khái niệm chỉ bảo vệ những động vật "có ích" có vẻ thực tế nhưng nó lại không cân nhắc được tới những tác động rộng hơn đối với khoa học, hệ sinh thái và nghĩa vụ đạo đức của chúng ta trong việc bảo vệ sự đa dạng của sự sống trên Trái đất. Bảo vệ các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng, bất kể chúng có ích gì cho con người, là điều cần thiết cho sự thịnh vượng của hành tinh chúng ta và các thế hệ tương lai.

 

👉Tham khảo khóa học IELTS Writing của STUDY4:

KHÓA HỌC [IELTS Intensive Writing] Thực hành luyện tập IELTS Writing

1️⃣ Đạt mục tiêu tối thiểu 6.0 trong IELTS Writing.

2️⃣ Làm chủ cách trả lời tất cả các dạng câu hỏi và các chủ đề thường gặp trong Task 1 và 2.

3️⃣ Xây dựng kho từ vựng theo chủ đề cùng những từ/cụm từ nối câu, liên kết ý hiệu quả.

4️⃣ Nắm chắc ngữ pháp, biết cách xác định và sửa những lỗi ngữ pháp thường gặp khi viết luận.

👉Advanced IELTS Writing & Speaking (Target 6.5+) - Khóa chấm chữa Speaking & Writing👈 Chấm bởi các giáo viên bản ngữ có bằng cấp, chứng chỉ dạy học và nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy IELTS/TOEFL

khóa chấm chữa ielts online speaking writing

Lời kết

Hy vọng rằng bài giải mẫu của STUDY4 cho đề thi IELTS Writing Task 2 thuộc Topic Animal Protection đã cho các bạn cách làm bài sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!