Young people today know more about international pop and film stars than they do about famous people in their own country's history. Why is this? What can be done to increase young people's interest in famous people from their country's history? bài mẫu ielts writing sample

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Phân tích

1.1. Phân tích đề bài

Đề bài: 

Young people today know more about international pop and film stars than they do about famous people in their own country's history. Why is this? What can be done to increase young people's interest in famous people from their country's history?

Giới trẻ ngày nay biết nhiều về các ngôi sao nhạc pop và điện ảnh quốc tế hơn là về những người nổi tiếng trong lịch sử đất nước họ. Tại sao lại như vậy? Có thể làm gì để tăng sự quan tâm của giới trẻ đối với những người nổi tiếng trong lịch sử đất nước họ?

=> Đề bài này thuộc dạng Cause/ Problems and Solutions

Xem thêm: Cách làm dạng bài Cause/Problem and Solution IELTS Writing Task 2 (kèm bài mẫu)

1.2. Dàn ý

Introduction:

 • Trong thế giới hiện đại, không thể phủ nhận rằng giới trẻ thường có kiến thức sâu rộng hơn về các ngôi sao nhạc pop và điện ảnh quốc tế so với những nhân vật nổi tiếng trong lịch sử nước mình. 

=> In the modern world, it is undeniable that young people often possess a greater knowledge of international pop and film stars compared to famous figures from their own country's history. 

 • Hiện tượng này có thể là do bắt nguồn từ một số yếu tố chính và một số biện pháp có thể được thực hiện để giải quyết vấn đề này.

=>  This phenomenon can be attributed to several key factors, and some measures can be taken to address this issue.

Body 1: Biện chứng số một:

 • Sự phát triển của internet và mạng xã hội đã khiến thông tin về những người nổi tiếng quốc tế trở nên dễ tiếp cận hơn bao giờ hết.

=> The rise of the internet and social media has made information about international celebrities more accessible than ever before. 

 • Ngành giải trí đầu tư nguồn lực đáng kể vào việc tiếp thị và quảng bá các ngôi sao quốc tế.

=> The entertainment industry invests significant resources in marketing and promoting international stars.

Body 2: Biện chứng số hai: 

 • Các trường học có thể cập nhật chương trình giảng dạy lịch sử của mình để đưa vào các nội dung hấp dẫn và phù hợp hơn về các nhân vật lịch sử địa phương.

=> Schools can update their history curricula to include more engaging and relevant content about local historical figures. 

 • Tổ chức các sự kiện văn hóa, triển lãm và tham quan di sản có thể mang đến cho giới trẻ cơ hội khám phá và trân trọng lịch sử đất nước mình.

=> Organizing cultural events, exhibitions, and heritage tours can provide young people with opportunities to explore and appreciate their country's history. 

 • Các phương tiện truyền thông có thể nâng cao nhận thức về lịch sử dân tộc thông qua truyền hình, phim tài liệu và phim điện ảnh, khiến nó trở nên hấp dẫn hơn đối với khán giả trẻ.

=> The media can raise awareness of national history through TV, documentaries, and films, making it more appealing to young audiences. 

Conclusion:

 • Tóm tắt lại bài làm:

=> In conclusion, while international pop and film stars have a strong presence in young people's lives, efforts to boost their interest in their country's history can succeed through creative education, cultural events, and engaging media.

2. Bài mẫu Band 8.0+

Young people today know more about international pop and film stars than they do about famous people in their own country's history. Why is this? What can be done to increase young people's interest in famous people from their country's history?

In the modern world, it is undeniable that young people often possess a greater knowledge of international pop and film stars compared to famous figures from their own country's history. This phenomenon can be attributed to several key factors, and some measures can be taken to address this issue.

Young people often know more about global pop and film stars than their own country's historical figures due to multiple factors. Firstly, the rise of the internet and social media has made information about international celebrities more accessible than ever before. Youngsters are inundated with international pop and film star content on platforms like Instagram, Twitter, and TikTok. These celebrities' large followings and regular fan engagement create a personal connection. Secondly, the entertainment industry, including Hollywood and the global music industry, invests significant resources in marketing and promoting international stars. The extensive media coverage, advertising campaigns, and merchandise associated with these celebrities contribute to their widespread recognition.

To increase young people's interest in famous figures from their own country's history, several measures can be taken. Schools can update their history curricula to include more engaging and relevant content about local historical figures, making history lessons more interesting and relatable to young learners. At the same time, organizing cultural events, exhibitions, and heritage tours can provide young people with opportunities to explore and appreciate their country's history. Moreover, the media can raise awareness of national history through TV, documentaries, and films, making it more appealing to young audiences. Television programs, documentaries, and films can be produced to showcase the lives and contributions of famous individuals from the country's past.

In conclusion, while international pop and film stars have a strong presence in young people's lives, efforts to boost their interest in their country's history can succeed through creative education, cultural events, and engaging media.

Số từ: 302

 • attribute (v): do, bắt nguồn từ
 • address (v): giải quyết
 • accessible (adj): có thể tiếp cận được
 • inundate (v): tràn ngập, lấn chiếm 
 • engagement (n): tương tác
 • extensive (adj): rộng lớn
 • merchandise (n): hàng hóa
 • curricula (n): chương trình học
 • relatable (adj): có liên quan 
 • documentary (n): phim tài liệu
 • appealing (adj): thu hút
 • boost (v): thúc đẩy 

Bài dịch:

Trong thế giới hiện đại, không thể phủ nhận rằng giới trẻ thường có kiến thức sâu rộng hơn về các ngôi sao nhạc pop và điện ảnh quốc tế so với những nhân vật nổi tiếng trong lịch sử nước mình. Hiện tượng này có thể là bắt nguồn từ một số yếu tố chính và một số biện pháp có thể được thực hiện để giải quyết vấn đề này.

Giới trẻ thường biết nhiều về các ngôi sao nhạc pop và điện ảnh toàn cầu hơn các nhân vật lịch sử của đất nước họ do nhiều yếu tố. Thứ nhất, sự phát triển của internet và mạng xã hội đã khiến thông tin về những người nổi tiếng quốc tế trở nên dễ tiếp cận hơn bao giờ hết. Giới trẻ bị tràn ngập bởi nội dung về ngôi sao điện ảnh và nhạc pop quốc tế trên các nền tảng như Instagram, Twitter và TikTok. Lượng người theo dõi lớn và sự tương tác thường xuyên của người hâm mộ những người nổi tiếng này đã tạo nên sự kết nối cá nhân. Thứ hai, ngành giải trí, bao gồm cả Hollywood và ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu, đầu tư nguồn lực đáng kể vào việc tiếp thị và quảng bá các ngôi sao quốc tế. Việc đưa tin rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, các chiến dịch quảng cáo và hàng hóa gắn liền với những người nổi tiếng này đã góp phần giúp họ được biết đến rộng rãi.

Để tăng sự quan tâm của giới trẻ đối với những nhân vật nổi tiếng trong lịch sử đất nước họ, một số biện pháp có thể được thực hiện. Các trường học có thể cập nhật chương trình giảng dạy lịch sử của mình để đưa vào nội dung hấp dẫn và phù hợp hơn về các nhân vật lịch sử địa phương, làm cho các bài học lịch sử trở nên thú vị và dễ hiểu hơn đối với học sinh nhỏ tuổi. Đồng thời, việc tổ chức các sự kiện văn hóa, triển lãm và tham quan di sản có thể mang đến cho giới trẻ cơ hội khám phá và trân trọng lịch sử đất nước. Hơn nữa, các phương tiện truyền thông có thể nâng cao nhận thức về lịch sử dân tộc thông qua truyền hình, phim tài liệu và phim điện ảnh, khiến nó trở nên hấp dẫn hơn đối với khán giả trẻ. Các chương trình truyền hình, phim tài liệu và phim có thể được sản xuất để giới thiệu về cuộc đời và sự đóng góp của những cá nhân nổi tiếng trong quá khứ của đất nước.

Tóm lại, trong khi các ngôi sao nhạc pop và điện ảnh quốc tế có sự hiện diện mạnh mẽ trong đời sống giới trẻ, những nỗ lực nhằm thúc đẩy sự quan tâm của họ đối với lịch sử đất nước có thể sẽ thành công khi thông qua giáo dục sáng tạo, các sự kiện văn hóa và phương tiện truyền thông hấp dẫn.

 

👉Tham khảo khóa học IELTS Writing của STUDY4:

KHÓA HỌC [IELTS Intensive Writing] Thực hành luyện tập IELTS Writing

1️⃣ Đạt mục tiêu tối thiểu 6.0 trong IELTS Writing.

2️⃣ Làm chủ cách trả lời tất cả các dạng câu hỏi và các chủ đề thường gặp trong Task 1 và 2.

3️⃣ Xây dựng kho từ vựng theo chủ đề cùng những từ/cụm từ nối câu, liên kết ý hiệu quả.

4️⃣ Nắm chắc ngữ pháp, biết cách xác định và sửa những lỗi ngữ pháp thường gặp khi viết luận.

👉Advanced IELTS Writing & Speaking (Target 6.5+) - Khóa chấm chữa Speaking & Writing👈 Chấm bởi các giáo viên bản ngữ có bằng cấp, chứng chỉ dạy học và nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy IELTS/TOEFL

khóa chấm chữa ielts online speaking writing

Lời kết

Hy vọng rằng bài giải mẫu của STUDY4 cho đề thi IELTS Writing Task 2 thuộc Topic Famous people đã cho các bạn cách làm bài sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!