When a new town is planned, it is more important to develop public parks and sports facilities than shopping centers for people to spend their free time in. To what extent do you agree or disagree? bài mẫu ielts writing sample

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Phân tích

1.1. Phân tích đề bài 

Đề bài: 

When a new town is planned, it is more important to develop public parks and sports facilities than shopping centers for people to spend their free time in. To what extent do you agree or disagree?

Khi quy hoạch một thị trấn mới, phát triển các công viên công cộng và các cơ sở thể thao quan trọng hơn là các trung tâm mua sắm để người dân dành thời gian rảnh. Bạn đồng ý hay không đồng ý?

=> Đề bài này thuộc dạng Agree or Disagree

Xem thêm: Cách làm dạng bài Agree or Disagree IELTS Writing Task 2 (kèm bài mẫu)

1.2. Dàn ý

Introduction:

 • Trong quy hoạch đô thị, cuộc tranh luận về việc ưu tiên các công viên công cộng và cơ sở thể thao so với các trung tâm mua sắm ở các thị trấn mới là rất quan trọng. 

=> In urban planning, the debate over prioritizing public parks and sports facilities versus shopping centers in new towns is significant. 

 • Đưa ra quan điểm cá nhân: Tôi không đồng ý với việc ưu tiên các công viên công cộng và cơ sở thể thao hơn các trung tâm mua sắm, vì cả hai đều đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy một cộng đồng sôi động.

=>  I disagree with prioritizing public parks and sports facilities over shopping centers, as both play vital roles in fostering a vibrant community.

Body 1: Biện chứng số một:

 • Công viên công cộng và các cơ sở thể thao chắc chắn là những thành phần thiết yếu của cơ sở hạ tầng của bất kỳ thị trấn nào: cung cấp cho cư dân không gian để hoạt động thể chất, giải trí và tương tác xã hội, thúc đẩy lối sống lành mạnh hơn và ý thức cộng đồng.

=> Public parks and sports facilities are undoubtedly essential components of any town's infrastructure: offer residents spaces for physical activity, leisure, and social interaction, promoting a healthier lifestyle and a sense of community. 

 • Tuy nhiên: Bạn cần nhận ra rằng không phải ai cũng có sở thích và nhu cầu giống nhau.

=> However: It is essential to recognize that not everyone has the same interests and preferences. 

Body 2: Biện chứng số hai: 

 • Các trung tâm mua sắm cung cấp nhiều loại dịch vụ và tiện nghi không thể thiếu trong cuộc sống đô thị hiện đại: mang đến khả năng tiếp cận nhiều loại hàng hóa, lựa chọn ăn uống, địa điểm giải trí và cơ hội việc làm.

=> Shopping centers provide a diverse range of services and amenities that are integral to modern urban life: offer access to a variety of goods, dining options, entertainment venues, and employment opportunities. 

 • Các trung tâm mua sắm có thể đóng vai trò là trung tâm trao đổi văn hóa, nơi mọi người từ các nền tảng khác nhau cùng nhau khám phá và trải nghiệm những dịch vụ đa dạng của một cộng đồng.

=> Shopping centers can serve as hubs for cultural exchange, where people from different backgrounds come together to explore and appreciate the diverse offerings of a community. 

 • Các trung tâm này cũng tạo ra doanh thu cho nền kinh tế địa phương, có thể tái đầu tư vào phát triển cơ sở hạ tầng công cộng, bao gồm công viên và cơ sở thể thao.

=> These centers also generate revenue for the local economy, which can be reinvested in the development of public infrastructure, including parks and sports facilities. 

Conclusion:

 • Tóm tắt lại bài làm:

=> In conclusion, urban planning should strike a balance. While public parks and sports facilities are valuable, so are shopping centers. It's about creating a harmonious blend of spaces that cater to diverse community needs, fostering a vibrant and inclusive town.

2. Bài mẫu Band 8.0+

When a new town is planned, it is more important to develop public parks and sports facilities than shopping centers for people to spend their free time in. To what extent do you agree or disagree?

In urban planning, the debate over prioritizing public parks and sports facilities versus shopping centers in new towns is significant. I disagree with prioritizing public parks and sports facilities over shopping centers, as both play vital roles in fostering a vibrant community.

Firstly, public parks and sports facilities are undoubtedly essential components of any town's infrastructure. They offer residents spaces for physical activity, leisure, and social interaction, promoting a healthier lifestyle and a sense of community. These areas contribute to the overall well-being of residents, addressing concerns related to physical fitness and mental health. However, it is essential to recognize that not everyone has the same interests and preferences. While some individuals may prioritize outdoor activities and sports, others may derive relaxation and enjoyment from shopping, dining, or cultural experiences.

Shopping centers, on the other hand, provide a diverse range of services and amenities that are integral to modern urban life. They offer access to a variety of goods, dining options, entertainment venues, and employment opportunities. Moreover, shopping centers can serve as hubs for cultural exchange, where people from different backgrounds come together to explore and appreciate the diverse offerings of a community. These centers also generate revenue for the local economy, which can be reinvested in the development of public infrastructure, including parks and sports facilities. Consider the Mall of America in Bloomington, Minnesota. This massive complex with stores, restaurants, and an indoor theme park called Nickelodeon Universe attracts millions of visitors yearly, benefiting the local economy and offering diverse recreational experiences.

In conclusion, urban planning should strike a balance. While public parks and sports facilities are valuable, so are shopping centers. It's about creating a harmonious blend of spaces that cater to diverse community needs, fostering a vibrant and inclusive town.

Số từ: 293

 • prioritize (v): ưu tiên
 • foster (v): thúc đẩy
 • social interaction: giao tiếp xã hội
 • address (v): giải quyết
 • preference (n): nhu cầu, ý thích
 • derive (v): phát triển
 • amenities (n): tiện nghi
 • integral (adj): tích hợp vào
 • hub (n): cộng đồng
 • cultural exchange: giao lưu văn hóa
 • generate (v): tạo ra
 • reinvest (v): tái đầu tư
 • recreational (adj): mang tính giải trí
 • valuable (adj): vô giá
 • inclusive (adj): bao gồm 

Bài dịch:

Trong quy hoạch đô thị, cuộc tranh luận về việc ưu tiên các công viên công cộng và cơ sở thể thao so với các trung tâm mua sắm ở các thành phố mới là rất quan trọng. Tôi không đồng ý với việc ưu tiên các công viên công cộng và cơ sở thể thao hơn các trung tâm mua sắm, vì cả hai đều đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy một cộng đồng sôi động.

Thứ nhất, công viên công cộng và các cơ sở thể thao chắc chắn là những thành phần thiết yếu của cơ sở hạ tầng của bất kỳ thành phố nào. Chúng cung cấp cho cư dân không gian để hoạt động thể chất, giải trí và tương tác xã hội, thúc đẩy lối sống lành mạnh hơn và ý thức cộng đồng. Những khu vực này góp phần mang lại hạnh phúc tổng thể cho cư dân, giải quyết các mối quan tâm liên quan đến thể chất và sức khỏe tinh thần. Tuy nhiên, ta cũng cần phải thừa nhận rằng không phải ai cũng có sở thích và nhu cầu giống nhau. Trong khi một số cá nhân có thể ưu tiên các hoạt động ngoài trời và thể thao, những người khác có thể cảm thấy thư giãn và thích thú từ việc mua sắm, ăn uống hoặc trải nghiệm văn hóa.

Mặt khác, các trung tâm mua sắm cung cấp nhiều loại dịch vụ và tiện nghi không thể thiếu trong cuộc sống đô thị hiện đại. Chúng cung cấp khả năng tiếp cận nhiều loại hàng hóa, lựa chọn ăn uống, địa điểm giải trí và cơ hội việc làm. Hơn nữa, các trung tâm mua sắm có thể đóng vai trò như trung tâm trao đổi văn hóa, nơi mọi người từ các nền tảng khác nhau cùng nhau khám phá và trải nghiệm những dịch vụ đa dạng của một cộng đồng. Các trung tâm này cũng tạo ra doanh thu cho nền kinh tế địa phương, có thể tái đầu tư vào phát triển cơ sở hạ tầng công cộng, bao gồm công viên và cơ sở thể thao. Hãy xem xét Trung tâm mua sắm Mỹ ở Bloomington, Minnesota. Khu phức hợp đồ sộ với các cửa hàng, nhà hàng và công viên giải trí trong nhà có tên Nickelodeon Universe này thu hút hàng triệu du khách mỗi năm, mang lại lợi ích cho nền kinh tế địa phương và cung cấp những trải nghiệm giải trí đa dạng.

Tóm lại, quy hoạch đô thị cần đạt được sự cân bằng. Các công viên công cộng và các cơ sở thể thao cũng như các trung tâm mua sắm đều có giá trị riêng. Điều cần thiết chính là tạo ra sự kết hợp hài hòa giữa các không gian phục vụ nhu cầu đa dạng của cộng đồng, thúc đẩy một thị trấn sôi động và hòa nhập.

👉Tham khảo khóa học IELTS Writing của STUDY4:

KHÓA HỌC [IELTS Intensive Writing] Thực hành luyện tập IELTS Writing

1️⃣ Đạt mục tiêu tối thiểu 6.0 trong IELTS Writing.

2️⃣ Làm chủ cách trả lời tất cả các dạng câu hỏi và các chủ đề thường gặp trong Task 1 và 2.

3️⃣ Xây dựng kho từ vựng theo chủ đề cùng những từ/cụm từ nối câu, liên kết ý hiệu quả.

4️⃣ Nắm chắc ngữ pháp, biết cách xác định và sửa những lỗi ngữ pháp thường gặp khi viết luận.

👉Advanced IELTS Writing & Speaking (Target 6.5+) - Khóa chấm chữa Speaking & Writing👈 Chấm bởi các giáo viên bản ngữ có bằng cấp, chứng chỉ dạy học và nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy IELTS/TOEFL

khóa chấm chữa ielts online speaking writing

Lời kết

Hy vọng rằng bài giải mẫu của STUDY4 cho đề thi IELTS Writing Task 2 thuộc Topic Town Planning đã cho các bạn cách làm bài sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!