ielts speaking sample topic chủ đề social media

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

I. Questions - Các câu hỏi

1. Do you think you spend too much time on social media?

2. Do your friends use social media?

3. What do people often do on social media?

4. When did you start using social media?

Xem thêm: Cách trả lời IELTS Speaking Part 1 và các tips đạt điểm cao Speaking

II. Samples - Câu trả lời mẫu

1. Do you think you spend too much time on social media?

Bạn có nghĩ mình dành quá nhiều thời gian cho mạng xã hội không?

"Yeah, I think many of us spend quite a bit of time on social media these days. It's easy to get caught up scrolling through feeds and checking notifications. It's become such a big part of daily life for staying connected, sharing moments, and keeping up with trends."

Từ vựng:

 • get caught up (n): bị cuốn vào, bị thu hút
 • trend (n): xu hướng

Bài dịch:

Có, tôi nghĩ ngày nay nhiều người trong chúng ta dành khá nhiều thời gian cho mạng xã hội. Thật dễ dàng để bị cuốn vào việc lướt qua bảng tin và kiểm tra thông báo. Nó đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống hàng ngày để duy trì kết nối, chia sẻ khoảnh khắc và theo kịp xu hướng.

2. Do your friends use social media?

Bạn bè của bạn có sử dụng mạng xã hội không?

"Oh, for sure! Most of my friends are on social media. It's a way for us to stay connected, share updates, and see what everyone's up to. Whether it's Instagram, Facebook, or Twitter, it's how we keep in touch and follow each other's adventures."

Từ vựng:

 • update (n/v): cập nhật
 • keep in touch: giữ liên lạc

Bài dịch:

Ồ, chắc chắn rồi! Hầu hết bạn bè của tôi đều sử dụng mạng xã hội. Đó là cách để chúng tôi duy trì kết nối, chia sẻ thông tin cập nhật và xem mọi người đang làm gì. Cho dù đó là Instagram, Facebook hay Twitter, đó là cách chúng tôi giữ liên lạc và theo dõi cuộc phiêu lưu của nhau.

3. What do people often do on social media?

Mọi người thường làm gì trên mạng xã hội?

"People often use social media for connecting with friends and family, sharing updates, photos, and videos. They also follow interests, join groups, and stay updated on current events. Social media serves as a platform for entertainment, information, networking, and expressing oneself creatively."

Từ vựng:

 • platform (n): nền tảng
 • networking (n): sự kết nối mạng lưới

Bài dịch:

Mọi người thường sử dụng mạng xã hội để kết nối với bạn bè và gia đình, chia sẻ thông tin cập nhật, ảnh và video. Họ cũng theo đuổi sở thích, tham gia nhóm và cập nhật các sự kiện hiện tại. Phương tiện truyền thông xã hội đóng vai trò là nền tảng để giải trí, thông tin, kết nối mạng và thể hiện bản thân một cách sáng tạo.

4. When did you start using social media?

Bạn bắt đầu sử dụng mạng xã hội từ khi nào?

"Oh, I started using social media during my teenage years. It was a fun way to connect with friends and share moments. Over time, it became a significant part of staying updated and networking. It's fascinating how it has evolved and integrated into our daily lives!"

Từ vựng:

 • moment (n): khoảnh khắc
 • stay updated: cập nhật

Bài dịch:

Ồ, tôi bắt đầu sử dụng mạng xã hội từ những năm tuổi thiếu niên. Đó là một cách thú vị để kết nối với bạn bè và chia sẻ những khoảnh khắc. Theo thời gian, nó đã trở thành một phần quan trọng trong việc cập nhật và kết nối mạng. Thật thú vị khi nó đã phát triển và hòa nhập vào cuộc sống hàng ngày của chúng ta!

👉Tham khảo một số khóa học của STUDY4:

1️⃣Khóa học [IELTS Intensive Speaking] Thực hành luyện tập IELTS Speaking

🎯Dành cho các bạn từ band 4.0 trở lên đang target band 6.0+ Speaking

📋Làm quen với các chủ đề thường gặp trong Part 1, 2 và 3 của phần thi IELTS Speaking với hơn 200 bài samples mẫu từ cựu giám khảo IELTS và giáo viên chuyên môn cao (Mitchell Mckee)

📢Luyện tập phát âm và thực hành luyện nói theo phương pháp shadowing

📈Cải thiện vượt bậc vốn từ vựng, ngữ pháp, và cách xây dựng cấu trúc câu trả lời IELTS Speaking với các dạng bài tập phong phú đa dạng

2️⃣Khóa chấm chữa IELTS Writing & Speaking - Advanced IELTS Writing & Speaking (Target 6.5+)

📝Tất cả bài làm sẽ được chấm chữa bởi đội ngũ giáo viên bản ngữ (Âu, Mỹ hoặc Úc) có bằng Master ngành ngôn ngữ/văn học/lịch sử, chứng chỉ dạy học TESOL/CELTA/TEFL/IELTS Cambridge và kinh nghiệm dạy IELTS/TOEFL trên 5 năm.

Lời kết

IELTS Speaking Part 1 là phần dễ nhất của đề thi, vậy nên hãy cố trả lời tốt nhất cho các câu này. Mong rằng bài viết này của STUDY4 đã cho bạn ý tưởng để trả lời các câu hỏi thuộc chủ đề “Social Media”.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!