bài mẫu ielts speaking sample chủ đề topic news báo tin tức

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

I. Questions - Các câu hỏi

1. Do you read the news?

2. Do famous people often appear in the news?

3. Do you like to follow celebrities in the news?

4. Do you think what is said in the news is correct?

Xem thêm: Cách trả lời IELTS Speaking Part 1 và các tips đạt điểm cao Speaking

II. Samples - Câu trả lời mẫu

1. Do you read the news?

Bạn có đọc tin tức không?

"Of course! I try to keep up with the news regularly. It's essential to stay informed about what's happening around us. Whether it's through newspapers, websites, or TV, staying updated helps me understand current events and topics of interest."

Từ vựng:

 • keep up with: cập nhật, theo kịp
 • stay updated: cập nhật

Bài dịch:

Tất nhiên rồi! Tôi cố gắng cập nhật tin tức thường xuyên. Điều cần thiết là luôn cập nhật thông tin về những gì đang xảy ra xung quanh chúng ta. Cho dù thông qua báo chí, trang web hay TV, việc cập nhật thường xuyên giúp tôi hiểu được các sự kiện hiện tại và chủ đề mà tôi quan tâm.

2. Do famous people often appear in the news?

Người nổi tiếng có thường xuyên xuất hiện trên tin tức không?

"Oh, for sure! Celebrities are always popping up in the news. Mostly it's about their latest projects, events, or even just their daily lives. They're constantly in the spotlight. People love keeping up with celebrities and what's happening in the entertainment world."

Từ vựng:

 • pop up (phrasal v): xuất hiện
 • spotlight (n): điểm sáng, tiêu điểm
 • celebrity (n): người nổi tiếng

Bài dịch:

Ồ, chắc chắn rồi! Những người nổi tiếng luôn xuất hiện trên các bản tin. Chủ yếu là về các dự án, sự kiện mới nhất của họ hoặc thậm chí chỉ là cuộc sống hàng ngày của họ. Họ liên tục được chú ý. Mọi người thích theo dõi những người nổi tiếng và những gì đang diễn ra trong thế giới giải trí.

3. Do you like to follow celebrities in the news?

Bạn có thích theo dõi những người nổi tiếng trên tin tức không?

"It's quite fun keeping up with celebrities now and then. Their lives seem so different and intriguing. It's like a little escape to see what's happening in their world, even if it's just for entertainment and a break from everyday stuff."

Từ vựng:

 • intriguing (adj): hấp dẫn
 • entertainment (n): sự giải trí

Bài dịch:

Thỉnh thoảng theo dõi những người nổi tiếng khá thú vị. Cuộc sống của họ có vẻ rất khác biệt và hấp dẫn. Nó giống như một lối thoát nhỏ để xem điều gì đang xảy ra trong thế giới của họ, ngay cả khi nó chỉ để giải trí và thoát khỏi những công việc hàng ngày.

4. Do you think what is said in the news is correct?

Bạn có nghĩ những gì được nói trong tin tức chính xác không?

"I think it's a mixed bag. While news outlets aim for accuracy, sometimes there are errors or biases. It's essential to cross-check information from multiple sources. Staying informed is crucial, but being discerning and critical of what we consume is equally important.”

Từ vựng:

 • news outlet: thị trường, hãng, đài tin tức
 • accuracy (n): sự chính xác
 • biase (n): thành kiến
 • cross-check (n): kiểm tra, xác nhận lại
 • discerning (adj): nhận thức rõ, sáng suốt

Bài dịch:

Tôi nghĩ đó là một sự hỗn hợp nhiều thứ. Trong khi các hãng tin hướng đến sự chính xác thì đôi khi vẫn có sai sót hoặc thành kiến. Việc kiểm tra chéo thông tin từ nhiều nguồn là điều cần thiết. Luôn cập nhật thông tin là rất quan trọng, nhưng việc sáng suốt và phê phán những gì chúng ta tiêu thụ cũng quan trọng không kém.

👉Tham khảo một số khóa học của STUDY4:

1️⃣Khóa học [IELTS Intensive Speaking] Thực hành luyện tập IELTS Speaking

🎯Dành cho các bạn từ band 4.0 trở lên đang target band 6.0+ Speaking

📋Làm quen với các chủ đề thường gặp trong Part 1, 2 và 3 của phần thi IELTS Speaking với hơn 200 bài samples mẫu từ cựu giám khảo IELTS và giáo viên chuyên môn cao (Mitchell Mckee)

📢Luyện tập phát âm và thực hành luyện nói theo phương pháp shadowing

📈Cải thiện vượt bậc vốn từ vựng, ngữ pháp, và cách xây dựng cấu trúc câu trả lời IELTS Speaking với các dạng bài tập phong phú đa dạng

2️⃣Khóa chấm chữa IELTS Writing & Speaking - Advanced IELTS Writing & Speaking (Target 6.5+)

📝Tất cả bài làm sẽ được chấm chữa bởi đội ngũ giáo viên bản ngữ (Âu, Mỹ hoặc Úc) có bằng Master ngành ngôn ngữ/văn học/lịch sử, chứng chỉ dạy học TESOL/CELTA/TEFL/IELTS Cambridge và kinh nghiệm dạy IELTS/TOEFL trên 5 năm.

Lời kết

IELTS Speaking Part 1 là phần dễ nhất của đề thi, vậy nên hãy cố trả lời tốt nhất cho các câu này. Mong rằng bài viết này của STUDY4 đã cho bạn ý tưởng để trả lời các câu hỏi thuộc chủ đề “News”.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!