Phân biệt Either Neither trong tiếng Anh

Khi sử dụng tiếng Anh, nhiều người học thường gặp khó khăn trong việc phân biệt giữa "either" và "neither" và cách sử dụng của chúng. Thực tế, hai từ này mang ý nghĩa khác nhau khi được đặt ở các vị trí và vai trò khác nhau trong câu. Do đó, bài viết dưới đây của STUDY4 sẽ giải thích định nghĩa và cách sử dụng của "either" và "neither" trong các ngữ cảnh cụ thể trong câu, cũng như cách phân biệt either và neither.

I. Khái niệm Either và Neither

"Either" và "neither" thường được sử dụng như các từ đếm (quantifiers), đặt trước danh từ hoặc cụm danh từ, để diễn đạt về tình huống lựa chọn giữa hai người hoặc hai vật. Tùy thuộc vào ngữ cảnh của câu, chúng thường đi kèm với danh từ số nhiều hoặc số ít.

Either là gì? Neither là gì?

1. Either là gì?

"Either" có nghĩa là "cái này hoặc cái kia", thường được sử dụng để chỉ ra hai sự kiện, lựa chọn hoặc tình huống có thể xảy ra. Nó xác định rằng chỉ có hai trường hợp được cân nhắc. Điều này thường xảy ra trong ngữ cảnh của việc chọn lựa giữa hai phương án hoặc hai tình huống cụ thể.

→ Ví dụ: You can either watch a movie at home or go to the cinema. (Bạn có thể chọn giữa xem phim ở nhà hoặc đi ra rạp chiếu phim.)

2. Neither là gì?

"Neither" có ý nghĩa là "không cái này cũng không cái kia" hoặc "không người này cũng không người kia," được sử dụng để biểu diễn sự phủ định hoàn toàn đối với bất kỳ sự lựa chọn nào.

→ Ví dụ: Neither John nor Mary wanted to go to the party. (Cả John lẫn Mary đều không muốn đi dự tiệc.)

II. Cách dùng either

Cách dùng either

1. Cấu trúc Either or

Either + Danh từ/Đại từ+ or + Danh từ/Đại từ 

Cấu trúc "Either...or..." được dùng để chỉ ra hai lựa chọn hoặc tình huống và thể hiện việc chọn lựa giữa hai tùy chọn hoặc tình huống đó. Trong cấu trúc này, từ "Either" đề cập đến hai tùy chọn hoặc phương án, trong khi "or" được sử dụng để liên kết giữa hai tùy chọn hoặc tình huống đó.

→ Ví dụ: You can either study for the exam or go out with your friends. (Bạn có thể học cho kỳ thi hoặc đi chơi với bạn bè.)

2. Either of + Object pronoun

Để chỉ hai người hoặc vật và bạn sẽ chọn một trong hai đối tượng trong cấu trúc "Either of + Object pronoun". "Either" có ý nghĩa là một trong hai, "of" có nghĩa là trong số, và Object pronoun là đại từ đối tượng.

→ Ví dụ: She didn't offer either of them a job. (Cô ấy không đề nghị việc làm cho một trong hai người.)

3. Cấu trúc: Either of + Determiner + Plural noun

Cấu trúc "Either of + Determiner + Plural noun" có ý nghĩa tương tự cấu trúc trên. Tuy nhiên khác với cấu trúc trước, nó sử dụng determiner và danh từ số nhiều.

→ Ví dụ: You can visit either of the two cities. (Bạn có thể ghé thăm bất kỳ thành phố nào trong hai thành phố.)

4. Cấu trúc Either + Singular noun

Cấu trúc "Either + Singular noun" dùng để chỉ ra hai tùy chọn hoặc nhóm tùy chọn nhưng chỉ giới hạn trong danh sách các danh từ số ít. 

→ Ví dụ: You can choose either option. (Bạn có thể chọn một trong hai lựa chọn.)

5. Cấu trúc Either trong câu trả lời ngắn

Trong tiếng Anh, "Either" cũng được sử dụng trong các câu trả lời ngắn để đồng ý hoặc xác nhận một ý kiến, tuyên bố hoặc câu hỏi đã được đề cập trước đó, mang ý nghĩa "cũng vậy" hoặc "đúng vậy".

→ Ví dụ:

A: Do you prefer to watch a movie or go for a walk? (Bạn có muốn xem phim hay đi dạo?)

B: Either (one) = (I'm fine with either option, both watching a movie and going for a walk sound good to me.) (Một trong hai)

* Chú ý: Trong các câu trả lời ngắn, "either" thường được đặt ở cuối một câu phủ định. Nó cũng có nghĩa tương đương với "too" và "also" (cả "too" và "also" được sử dụng trong câu khẳng định).

III. Cách dùng neither

"Neither", một thuật ngữ tương tự nhưng có nghĩa ngược lại với "either" (neither = not either).

Cách dùng neither

1. Cấu trúc Neither nor

Neither + Danh từ/Đại từ+ nor + Danh từ/Đại từ

"Neither...nor..." là một cấu trúc trong tiếng Anh được sử dụng để diễn đạt việc không chọn bất kỳ trong hai hoặc nhiều hơn các tùy chọn. Cụ thể, "neither" được sử dụng để phủ định các tùy chọn đầu tiên, trong khi "nor" được sử dụng để liệt kê các tùy chọn khác. "Neither" thường kết hợp với động từ ở dạng phủ định, nhưng cũng có thể sử dụng với các danh từ hoặc cụm từ phủ định.

→ Ví dụ: Neither John nor David wants to go to the concert. (Không John, cũng không David muốn đi xem buổi hòa nhạc.)

2. Cấu trúc Neither + singular noun

Cấu trúc "Neither + singular noun" trong tiếng Anh được sử dụng để biểu thị sự từ chối hoàn toàn hoặc không đồng ý với một điều gì đó hoặc một người nào đó. Cụ thể, "neither" (không cả hai) được sử dụng để phủ nhận cả hai lựa chọn. Khi sử dụng cấu trúc này, cần dùng động từ số ít và danh từ số ít.

→ Ví dụ: Neither the teacher nor the students want to cancel the field trip. (Không có giáo viên nào và cũng không có học sinh nào muốn hủy chuyến đi dã ngoại.)

3. Cấu trúc Neither of + determiner + plural noun

Cấu trúc "Neither of + determiner + plural noun" thường được sử dụng trong tiếng Anh để chỉ một nhóm người hoặc vật và nó bổ sung một nội dung không xảy ra với nhóm đó.

→ Ví dụ: Neither of my friends wants to attend the meeting. (Không có một người bạn nào của tôi muốn tham dự cuộc họp.)

* Chú ý: Có thể sử dụng các mạo từ như "the", "these", "those", "my", "your", "her", "his", "their",... để mô tả danh từ số nhiều trong câu.

4. Cấu trúc Neither of + Object pronoun

Cấu trúc "Neither of + Object pronoun" thường được sử dụng trong tiếng Anh để chỉ một số lượng nhất định của vật hoặc người, và nó nói về điều không xảy ra với chúng.

→ Ví dụ: Neither of them enjoy spicy food. (Không ai trong số họ thích đồ ăn cay.)

5. Cấu trúc Neither trong câu trả lời ngắn

"Neither" thường được sử dụng để đồng ý với phần phủ định trước đó trong câu trả lời ngắn. Chúng ta sử dụng "neither" để chỉ ra rằng bản thân cũng có chung ý kiến hoặc quan điểm với một ai đó, hoặc cảm thấy giống như không có sự khác biệt giữa hai lựa chọn.

→ Ví dụ:

A: Do you enjoy swimming or hiking? (Bạn thích bơi lội hay leo núi?)

B: Neither, I prefer cycling. (Không, tôi thích đi xe đạp hơn.)

Tham khảo các khóa học cơ bản của STUDY4:

👉[Practical English] Ngữ pháp tiếng Anh từ A-Z

👉[IELTS Fundamentals] Từ vựng và ngữ pháp cơ bản IELTS

👉[Complete TOEIC] Chiến lược làm bài - Từ vựng - Ngữ pháp - Luyện nghe với Dictation [Tặng khoá TED Talks]

Hoặc bạn có thể xem thêm COMBO CƠ BẢN để nhận thêm nhiều ưu đãi hơn!

IV. Phân biệt Either và Neither 

Phân biệt Either và Neither 

 

Either

Neither

Giống nhau

Cả "neither" và "either" đều được sử dụng để chỉ ra hai sự lựa chọn.

Neither = not either 

Khác nhau

Định nghĩa

"Either" (người hoặc vật nào đó), mang ý nghĩa của "bất kỳ, đều được", thường được dùng khi đưa ra lựa chọn giữa hai hoặc nhiều điều tương tự.

"Neither" thường được sử dụng để phủ định một tuyên bố hoặc lựa chọn trước đó, biểu thị "không cái nào cả".

Cấu trúc

Khi sử dụng "either", chúng ta thường sử dụng cấu trúc "either + auxiliary verb + subject + or + auxiliary verb + subject". Cấu trúc này được sử dụng để chỉ ra hai lựa chọn.

Khi sử dụng "neither", thường sử dụng cấu trúc "neither + auxiliary verb (trợ động từ) + subject". Cấu trúc này được dùng để phủ định cả hai lựa chọn.

V. Cấu trúc Either or và Neither nor

Phân biệt either or và neither nor

1. Vị trí của cấu trúc Either or 

Trong câu, cấu trúc neither… nor… có thể xuất hiện ở nhiều vị trí khác nhau, có thể đứng ở đầu câu hoặc đứng giữa câu.

 • Either…or… thường đứng ở đầu câu

Điều này thường ám chỉ một lựa chọn giữa hai tùy chọn và thường xuất hiện trong câu khẳng định với ý nghĩa hoặc… hoặc. Khi sử dụng, cần chú ý chia động từ theo danh từ đứng sau or.

Either N1 or N2 + V (được chia theo N2)…: Hoặc … hoặc … 

→ Ví dụ: Either my sister or my brother will pick you up from the airport. (Hoặc chị tôi hoặc anh tôi sẽ đón bạn từ sân bay.)

 • Either…or… thường đứng vị trí giữa câu 

Cấu trúc either…or… cũng có thể đứng ở vị trí giữa câu, tương tự như cấu trúc neither…nor…, làm nhiệm vụ nối các danh từ, cụm danh từ hoặc đại từ với nhau.

Either/neither + danh từ + or/nor + danh từ số ít + động từ số ít …

Either/neither + danh từ + or/nor + danh từ số nhiều + động từ số nhiều …

→ Ví dụ: When my brother goes to the cafe, he orders either coffee or tea. These are his favorite beverages. (Khi đi đến quán cà phê, anh tôi sẽ đặt hoặc cà phê hoặc trà. Đây là hai loại đồ uống yêu thích của anh ấy.)

2. Vị trí của cấu trúc Neither or 

 • Neither…nor… thường đứng ở đầu câu.

Ở vị trí này, cấu trúc vẫn mang ý nghĩa phủ định "không… không…". Chú ý chia động từ theo sự vật/ sự việc/ hiện tượng theo danh từ sau "nor".

Neither N1 nor N2 + V (chia theo N2) …: Không … cũng không/ Cả … và … đều không…

→ Ví dụ: Neither my parents nor my siblings are going on vacation this summer. (Cả bố mẹ tôi và các anh chị em đều không đi nghỉ mát vào mùa hè này.)

 • Neither…nor… thường được đứng vị trí giữa câu

Cấu trúc này vẫn có ý nghĩa phủ định và nối hai danh từ hoặc địa từ với nhau.

Neither + Danh từ/ Đại từ + Nor + Danh từ/ Đại từ

→ Ví dụ: My brother neither reads novels nor watches movies. (Anh trai tôi không đọc tiểu thuyết và cũng không xem phim.)

VI. Các lỗi thường gặp khi dùng Either và Neither

 • Khi tham chiếu đến hai người hoặc hai vật mang ý phủ định, "neither" thường được ưu tiên sử dụng thay vì "none". "Neither of them" thường được ưa chuộng hơn "None of them".
 • Khi đồng tình với một câu phủ định, người nói nên sử dụng "neither do I", "I don’t, either" hoặc "me neither" thay vì "Me too" hoặc "So do I" (Tôi cũng vậy).
 • Động từ trong cấu trúc "either...or" và "neither..nor" được chia theo nguyên tắc sau: 

- Động từ và danh từ đều là số ít.

- Nếu một trong hai danh từ có số nhiều, thì động từ sẽ được dùng ở dạng số nhiều. 

VIII. Bài tập either và neither

Hoàn thành các câu sau đây sử dụng “either” hoặc “neither”:

 1. “______ of the restaurants in this area are open late at night.”
 2. “She can play ______ the piano ______ the guitar.””______ John ______ Sarah were able to solve the problem.”
 3. “I don’t like ______ the red shirt ______ the blue one.”
 4. “______ the first book ______ the second book interests me.”
 5. “We can go to the beach ______ stay home and watch a movie.”
 6. “______ the old car ______ the new one has air conditioning.”
 7. “______ the cat ______ the dog likes swimming.”
 8. “There are flowers on ______ side of the garden.”
 9. “______ the early flight ______ the later one suits my schedule.

Đáp án:

 1. Neither of the restaurants in this area are open late at night.
 2. She can play either the piano or the guitar.
 3. Neither John nor Sarah were able to solve the problem.
 4. I don’t like either the red shirt or the blue one.
 5. Neither the first book nor the second book interests me.
 6. We can go to the beach or stay home and watch a movie.
 7. Neither the old car nor the new one has air conditioning.
 8. Neither the cat nor the dog likes swimming.
 9. There are flowers on either side of the garden.
 10. Either the early flight or the later one suits my schedule.

Tham khảo các khóa học cơ bản của STUDY4:

👉[Practical English] Ngữ pháp tiếng Anh từ A-Z

👉[IELTS Fundamentals] Từ vựng và ngữ pháp cơ bản IELTS

👉[Complete TOEIC] Chiến lược làm bài - Từ vựng - Ngữ pháp - Luyện nghe với Dictation [Tặng khoá TED Talks]

Hoặc bạn có thể xem thêm COMBO CƠ BẢN để nhận thêm nhiều ưu đãi hơn!

Lời kết

Trong bài viết trên, STUDY4 đã cung cấp chi tiết kiến thức về either, neither và phân biệt either và neither. Hãy nhớ tùy vào ngữ cảnh, vai trò và vị trí của chúng trong một câu, neither và either có thể được sử dụng và diễn dịch theo nhiều cách khác nhau.