Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 - Topic: Law

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

I. Questions - Các câu hỏi

1. Do you think law and order are important?

2. Which department is most responsible for enforcing the law?

3. Is there any law you think is too strict? (Why?/ Why not?)

Xem thêm: Cách trả lời IELTS Speaking Part 1 và các tips đạt điểm cao Speaking

II. Samples - Câu trả lời mẫu

1. Do you think law and order are important?

Bạn có nghĩ luật pháp và trật tự là quan trọng không?

"Yes, definitely. I believe law and order are essential for maintaining social stability and safety. For instance, without laws, there would likely be chaos, and people wouldn't feel secure."

Từ vựng:

 • stability (n): sự ổn định
 • safety (n): sự an toàn
 • chaos (n): sự hỗn loạn
 • secure (adj): an toàn

Bài dịch:

Dĩ nhiên rồi! Tôi tin rằng luật pháp và trật tự là điều cần thiết để duy trì sự ổn định và an toàn xã hội. Ví dụ, nếu không có luật pháp thì có thể sẽ xảy ra hỗn loạn và mọi người sẽ không cảm thấy an toàn.

2. Which department is most responsible for enforcing the law?

Cơ quan nào chịu trách nhiệm thực thi pháp luật cao nhất?

"Well, in my view, the police department is the most responsible for enforcing the law. They are the frontline workers who ensure our laws are followed and public safety is upheld."

Từ vựng:

 • frontline (adj/n): tuyến đầu, tiền tuyến
 • uphold (v): duy trì

Bài dịch:

Theo quan điểm của tôi, sở cảnh sát là cơ quan có trách nhiệm thực thi pháp luật cao nhất. Họ là những nhân viên tuyến đầu đảm bảo luật pháp của chúng ta được tuân thủ và an toàn công cộng được duy trì.

3. Is there any law you think is too strict? (Why?/ Why not?)

Có luật nào bạn cho là quá khắt khe không? (Tại sao tại sao không?)

"Well, I think some of the drug laws can be too strict. For example, in some places, possessing small amounts of drugs can lead to disproportionately long prison sentences, which doesn't always seem fair or productive."

Từ vựng:

 • drug (n): thuốc
 • possess (v): sở hữu
 • prison sentence: bản án tù

Bài dịch:

Tôi nghĩ một số luật về thuốc có thể quá nghiêm ngặt. Ví dụ, ở một số nơi, việc sở hữu một lượng nhỏ thuốc có thể dẫn đến các bản án tù dài một cách không tương xứng, điều này không phải lúc nào cũng có vẻ công bằng hoặc hiệu quả.

🤩IELTS INTENSIVE SPEAKING: LUYỆN PHÁT ÂM & CÂU TRẢ LỜI CHUẨN

➡️ĐẠT TỐI THIỂU 6+ SPEAKING!

Khóa học bao gồm:

🗣️Học phát âm, trọng âm, ngữ điệu, giọng điệu cơ bản trong tiếng Anh:

Mỗi bài học đều kèm theo ví dụ audio minh họa dễ dàng luyện tập theo và bài tập luyện tập có chữa phát âm tự động bởi máy.


🔊Học cách trả lời các chủ đề với samples:

Mỗi bài sample đều bao gồm từ mới và các cách diễn đạt hay, kèm theo nghĩa tiếng Việt, được highlight để bạn dễ dàng học tập.


📣Luyện tập từ vựng, ngữ pháp:

Để nắm được cách sử dụng từ mới và tránh gặp những lỗi sai ngữ pháp trong IELTS Speaking, mỗi bài sample đều có thêm phần luyện tập điền từ và ngữ pháp đã học.


🎙️Thực hành luyện nói:

Bạn sẽ tập nói lại từng câu hoặc cả đoạn, có ghi âm để so sánh với audio mẫu và được chữa lỗi bằng máy.


🌐Tính năng chấm SPEAKING PART 2 bằng AI:

Bạn sẽ được AI chấm bài Speaking của mình,gồm cả chữa lỗi sai và đưa ra gợi ý chi tiết theo đúng 4 TIÊU CHÍ, để giúp bạn đạt điểm cao hơn.

Lời kết

IELTS Speaking Part 1 là phần dễ nhất của đề thi, vậy nên hãy cố trả lời tốt nhất cho các câu này. Mong rằng bài viết này của STUDY4 đã cho bạn ý tưởng để trả lời các câu hỏi thuộc chủ đề “Law”.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!