giao tiếp tiếng anh hàng ngày cho người di làm

Bạn thường xuyên cảm thấy bối rối khi phải sử dụng tiếng Anh trong công việc? Với bài viết giao tiếp tiếng Anh cho người đi làm dưới đây, STUDY4 chắc chắn bạn sẽ tự tin làm chủ mọi tình huống khi phải trao đổi bằng tiếng Anh với đồng nghiệp và khách hàng.

Có bao giờ bạn tự hỏi: “Tại sao sau bấy nhiêu năm học tiếng Anh ở trường rồi mình vẫn chưa tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh?” Khi gặp một người nước ngoài, bạn chỉ có thể ú ớ nói một vài từ như “Hello. I’m fine. Thank you”.

Ngày nay, việc sử dụng tiếng Anh để giao tiếp trong môi trường công sở trở nên cực kỳ quan trọng. Vốn ngoại ngữ này không chỉ giúp bạn thăng tiến trong công việc mà còn giúp bạn kết nối nhiều mối quan hệ mới. Để giúp bạn chủ động trong những cuộc trò chuyện, hãy cùng STUDY4 khám phá những câu tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm nhé.

I. Các mẫu câu thường được sử dụng khi giao tiếp tiếng Anh cho người đi làm

Trong phần này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một số mẫu câu tiếng Anh giao tiếp cơ bản thường được người đi làm sử dụng trong những trường hợp cụ thể nhé.

1. Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp hàng ngày

 • Long time no see = It’s been a while.

→ Lâu quá rồi không gặp.

 • How is it going? / How are you doing? 

→ Dạo này sao rồi?

Sau khi chào Hello/Hi, để mạch hội thoại được tự nhiên, bạn nên tiếp tục bằng câu hỏi này. Đây là câu hỏi nhưng mang tính chất chào hỏi là chính. Lưu ý :

 • How do you do? là cách hỏi lịch sự, trang trọng.
 • How is it going? How are you doing?: là cách hỏi gần gũi, thân thiết.
 • It’s been great talking to you, but I’ve got to get back to work.

→ Nói chuyện với bạn rất vui nhưng tôi phải quay lại làm việc.

 • I don’t usually work overtime.

→ Tôi không thường xuyên tăng ca.

 • This has been a hectic week. I have had lots of tasks.

→ Đây đã và đang là một tuần bận rộn. Tôi đã và đang có nhiều việc/ nhiệm vụ.

 • How long does it take you to get to work?

→ Anh đi đến cơ quan mất bao lâu?

 • He’s off sick today.

→ Hôm nay anh ấy nghỉ ốm

Xem thêm: Cách giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh

2. Mẫu câu giao tiếp tiếng Anh với đồng nghiệp

 • Can/ Could you help me take a look at this? I’m having some difficulties with it.

→ Bạn có thể giúp tôi xem qua cái này được không? Tôi đang gặp một vài khó khăn với nó.

 • How is the… going? Do you need help?

→ Cái/ Vụ… sao rồi? Bạn có cần giúp không?

 • I think we should have some discussion on/ about… (noun/ noun phrase/V-ing).

→ Tôi nghĩ chúng ta nên thảo luận một chút về…

 • Can/ Could you switch shifts with me this Friday?

→ Bạn có thể đổi ca với tôi thứ Sáu này không?

 • That’s a good/ creative/ bold/… idea.

→ Đó là một ý tưởng hay/ sáng tạo/ táo bạo/…

Mẫu câu thể hiện quan điểm cá nhân

 • In my opinion (Theo quan điểm của tôi)

→ Ví dụ: In my opinion, you should break up with him

 • Personally, I think (Cá nhân tôi, tôi nghĩ rằng)

→ Ví dụ: Personally, I think this method will be more effective than the previous ones. 

 • If you don’t mind me saying (Nếu không phiền, tôi xin nói rằng)

→ Ví dụ: If you don’t mind me saying the time is over now.

 • I’d like to point out that (Tôi muốn chỉ ra rằng)

→ Ví dụ: I’d like to point out that the data in this document was skewed.

Một số câu giao tiếp tiếng Anh hàng ngày

Một số câu giao tiếp tiếng Anh hàng ngày với đồng nghiệp

Xem thêm: Một số câu hỏi phỏng vấn xin việc và cách trả lời bằng tiếng Anh

Mẫu câu thể hiện sự đồng ý

 • I can’t help thinking the same (Tôi cũng nghĩ vậy)
 • True enough (Đúng đó)
 • That’s just what I was thinking (Đó cũng là điều tôi đang nghĩ)
 • That’s my view exactly (Đó chính xác là quan điểm của tôi)
 • That’s right (Đúng vậy)
 • I’m absolutely agree (Tôi hoàn toàn đồng ý)

Mẫu câu thể hiện sự phản đối

 • I’m not so sure about that (Tôi không chắc chắn về việc …)
 • I respectfully disagree with you there. (Tôi không đồng ý với bạn ở đây)
 • I don’t entirely agree with you (Tôi không hoàn toàn đồng tình với ý kiến của bạn)
 • I see things rather differently myself (Tôi không thấy như vậy)

Hỏi quan điểm của ai về vấn đề gì

 • What are your views on…? (Ý kiến của bạn về…?)
 • What are your feelings about….? (Bạn nghĩ gì về …?)

Giải thích thêm

 • What I’m trying to say is…. (Tôi đang muốn nói rằng…)

→  Ví dụ: What I’m trying to say is we have to solve the problem as quickly as possible. 

 • In other words…. (Theo cách khác thì …)

→ Ví dụ: In other words, you need to resit the exam.

3. Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp với khách hàng

 • He’s with a customer at the moment.

→ Hiện giờ anh ấy đang tiếp khách.

 • I’ll be with you in a moment.

→ Một lát nữa tôi sẽ tiếp anh/chị ạ!

 • I’m so sorry to keep you waiting.

→ Tôi rất xin lỗi vì để anh/chị phải đợi.

 • Thank you for choosing us/ our service!

→ Cảm ơn vì đã lựa chọn chúng tôi/ dịch vụ của chúng tôi!

 • If you have any questions or problems when using our service/ product, don’t hesitate to contact us.

→ Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc hay vấn đề nào khi sử dụng dịch vụ/ sản phẩm của chúng tôi, đừng ngần ngại liên lạc với chúng tôi nhé.

 • We sincerely apologize for your unpleasant experience! We will take care of this immediately.

→ Chúng tôi chân thành xin lỗi cho trải nghiệm không tốt của quý khách! Chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề này ngay lập tức.

 • Thank you for your valuable feedback! We will try our best to improve our service.

→ Cảm ơn về phản hồi quý giá của quý khách! Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cải thiện dịch vụ của chúng tôi.

 • The… (information/ document/…) will be sent to you via email as soon as possible/ before…/ within…

→ … (thông tin/ tài liệu/…) sẽ được gửi cho quý khách qua email sớm nhất có thể/ trước…/ trong vòng…

MỘT SỐ KHÓA HỌC CƠ BẢN CỦA STUDY4:

👉[PRACTICAL ENGLISH] NGỮ PHÁP TIẾNG ANH A-Z - NẮM LÒNG 100 NGỮ PHÁP QUAN TRỌNG

👉KHÓA HỌC COMPLETE TOEIC - RÚT GỌN X3 QUÁ TRÌNH HỌC

👉KHÓA HỌC IELTS FUNDAMENTALS - NẮM VỮNG KIẾN THỨC NỀN CHO NGƯỜI MỚI

4. Mẫu câu tiếng Anh thường sử dụng trong cuộc họp

 • As everyone is here, let us begin the meeting.

→ Mọi người đã có mặt đầy đủ nên chúng ta hãy bắt đầu buổi họp.

 • In today’s meeting, we will focus on/ discuss/ talk about… (noun/ noun phrase/V-ing).

→ Trong buổi họp hôm nay, chúng ta sẽ tập trung vào/ thảo luận/ nói về…

 • We would like to hear from… (Ms. A/ Mrs. B/ Mr. C) about… (noun/ noun phrase/V-ing).

→ Chúng tôi muốn nghe bà/ ông… phát biểu về…

 • Sorry for interrupting you, but can you give me/us more information on…?

→ Xin lỗi vì cắt ngang nhưng bạn có thể trình bày thêm thông tin về… không?

 • Any thoughts before we close the meeting?

→  Có ai có ý kiến gì trước khi chúng ta kết thúc buổi họp không?

 • I think we’ve covered everything. Thanks for your contributions.

→ Tôi nghĩ rằng chúng ta đã bàn về tất cả các vấn đề. Cảm ơn sự đóng góp của mọi người)

 • I think this matter needs further discussion.

→ Tôi nghĩ vấn đề này cần được thảo luận thêm.

 • It’s time to divide the tasks. Who would like to be in charge of… (noun/ noun phrase/V-ing)?

→ Đã đến lúc phân việc rồi. Ai muốn phụ trách…?

 • Please inform me right when you have completed your task. I need the outcome to start mine.

→ Hãy báo tôi biết ngay khi bạn xong phần việc của bạn. Tôi cần cái kết quả để bắt đầu phần việc của mình.

Một số câu giao tiếp hàng ngày tại nơi làm việc

Một số câu giao tiếp hàng ngày tại nơi làm việc bằng tiếng Anh

Mẫu câu bày tỏ quan điểm về ý kiến của người khác

—> Khi đồng ý:

 • That’s interesting . (Rất thú vị)
 • Good point! (Ý hay đấy!)
 • Exactly! (Chính xác!)
 • That’s so true. (Điều đó quá đúng)
 • I totally agree with you.(Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn.)

—> Khi phản đối

 • I don’t think so. (Tôi không nghĩ vậy)
 • No way. (Không đời nào)
 • Unfortunately, I see it differently. (Thật không may, tôi có cách nghĩ khác.)
 • Not necessarily. (Không cần thiết)
 • No, I’m not so sure about that. (Không, tôi không chắc về điều đó)

5. Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp khi thuyết trình

 • Hello, everyone! I’m… from… Now, I would like to give a presentation on/ talk about/ give you some information on…

→ Xin chào mọi người! Tôi đến từ (phòng/ban).... Bây giờ, tôi xin thuyết trình về/ nói về/ gửi đến mọi người một số thông tin về/…

 • My presentation is divided into three main sections. 

→ Bài thuyết trình của tôi được chia làm ba phần chính.

 • There will be time for questions at the end of the presentation. 

→ Sẽ có thời gian cho các câu hỏi vào cuối bài thuyết trình.

 • First, let’s get started with… (noun/ noun phrase/V-ing).

→ Đầu tiên, hãy cùng bắt đầu với…

 • Now, let’s move on to… (noun/ noun phrase/V-ing).

→ Bây giờ, hãy cùng chuyến qua/ tiếp tục với (phần) …

 • So let me summarize/recap what I’ve said.

→ Vậy, để tôi tóm tắt lại những gì tôi đã trình bày.

 • Giữ cho khán giả luôn tập trung vào bạn:
 •  I’d now like to move on to…(Bây giờ tôi muốn chuyển sang…)
 • I’d like to turn to…(Tôi muốn chuyển sang…)
 • That’s all I have to say about…(Đó là tất cả những gì tôi có thể nói về…)
 • Now I’d like to look at…(Bây giờ tôi muốn xem xét…)
 • This leads me to my next point…(Điều này dẫn tôi đến vấn đề tiếp theo…)

6. Mẫu câu giao tiếp tiếng Anh khi trả lời điện thoại

 • Hello! This is… from… How can I help you?

→ Xin chào! Đây là… từ… Tôi có thể giúp gì cho bà/ ông/ bạn/…?

 • Who would you like to speak to?

→ Bà/ Ông/ Bạn muốn nói chuyện với ai?

 • Please wait a minute! I will put you through to Ms. A/ Mrs. B/ Mr. C right now.

→ Vui lòng chờ trong giây lát! Tôi sẽ nối máy cho bà/ ông/ bạn với bà/ông… ngay bây giờ.

 • He’s/she’s not available at the moment.  Would you like to leave a message?

→ Anh ấy/ Cô ấy không có ở đây. Bạn có muốn để lại lời nhắn không?

 • Do you mind holding while I check on that 

→ Phiền bạn giữ máy để tôi kiểm tra.

7. Mẫu câu xin nghỉ phép hoặc xin thôi việc bằng tiếng Anh

 • Ms. A, I would like to ask you a favor. May I take this Friday/… off? I need to… (động từ nguyên mẫu).

→ Thưa bà/ ông…, tôi muốn nhờ ông bà một việc. Tôi có thể nghỉ thứ Sáu/… này không? Tôi cần phải…

 • Could I take a day off this/ next week/…, Ms. A? I need to… 

→  Tôi có thể nghỉ một ngày tuần/… này/ sau không, bà/ ông…? Tôi cần phải…

 • I’m sorry, I think I may not able to work tomorrow as I’m not feeling well right now. 

→ Xin lỗi Ngài, tôi nghĩ tôi không thể làm việc ngày mai, tôi cảm thấy không khỏe cho lắm

 • Wouldn’t it be possible for me to take this Friday morning off because I have a family matter? 

→ Tôi có một chút công việc gia đình vào sáng thứ sáu, tôi có thể nghỉ buổi làm đó không?

 • I  would like to ask permission for a day off from work on ….. (date) because ….. 

→ (Tôi viết thư này để xin phép (ông) bà cho tôi nghỉ một ngày vào …. (ngày) vì ….(lý do).

 • … years of working at… has given me lots of valuable experience and memories. However, I think it’s time for me to challenge myself in a new work environment.

⟶ … năm làm việc tại… đã cho tôi nhiều kinh nghiệm và kỷ niệm quý giá. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng đã đến lúc thử thách bản thân mình ở một môi trường làm việc mới.

 • Here is my letter of resignation. I hope you will consider it.

⟶ Đây là đơn xin nghỉ của tôi. Mong bà/ ông sẽ xem xét.

 • I’ve been trying, but I don’t think I’m up to this job. Sorry, here is my resignation

→ Tôi đã không ngừng cố gắng, tuy nhiên tôi không nghĩ tôi thích hợp với công việc này. Xin lỗi, đây là đơn xin thôi việc của tôi.

 • During my last week, I’ll do everything possible to wrap up my duties and train other team members.

→ Trong tuần cuối cùng, tôi sẽ làm mọi thứ có thể để hoàn thành nhiệm vụ của mình và huấn luyện các thành viên khác trong nhóm.

 • Please let me know if there’s anything else I can do to aid during the transition.

→ Xin vui lòng cho tôi biết nếu có bất cứ điều gì khác tôi có thể làm để hỗ trợ trong quá trình chuyển đổi.

giao tiếp tiếng anh khi đi làm

Một số mẫu câu giao tiếp hàng ngày khi gọi điện bằng tiếng Anh

8. Mẫu câu khi hỏi đường bằng tiếng Anh

 • I’m looking for this address.

→ Tôi đang tìm kiếm địa chỉ này.

 • Excuse me madam, I seemed to be lost.

→ Xin lỗi vì đã làm phiền, hình như tôi bị lạc đường rồi.

 • Pardon me, I’m lost. How do I get to …?

→ Xin lỗi, tôi bị lạc đường. Làm thế nào tôi đi đến được…?

 • Can you tell me the best way of getting to the bus station?

→ Bạn có thể nói cho tôi biết đường tốt nhất đến trạm xe bus không?

 • Excuse me, do you know where the … is?

→ Xin lỗi, bạn có biết… ở đâu không?

 • Is this the right way for …?

→ Đây có phải đường đến…?

II. Khó khăn thường gặp khi học tiếng Anh giao tiếp cơ bản của người đi làm

1. Phản xạ tiếng Anh chậm

Không phải người học nào cũng “hợp” với tiếng Anh và dễ dàng tiếp thu kiến thức. Một số cá nhân không sử dụng thành thạo ngôn ngữ này mặc dù họ hiểu ngữ pháp và có vốn từ phong phú.

Nguyên nhân chính là do đâu? Đó là bởi phản xạ tiếng Anh của người học còn chậm. Người đi làm thường có thói quen nói tiếng Anh bằng tiếng Việt trước khi nói tiếng Anh. Điều này đồng nghĩa với việc mất thêm thời gian suy nghĩ và chuyển nghĩa.

Ngoài ra, câu nói của bạn sẽ không tự nhiên và ngập ngừng như người bản ngữ.

2. Thiếu vốn từ vựng

Đã bao giờ bạn gặp khó khăn vì không biết nói gì hay sử dụng từ gì khi giao tiếp bằng tiếng Anh? Bạn cần có vốn từ vựng đủ "sâu" và "rộng" ngoài việc phát âm chuẩn. Tiếng Anh được nhận xét là một trong những ngôn ngữ có số lượng từ vựng nhất thế giới.

Vì vậy, vốn từ vựng "sâu" có nghĩa là bạn biết nhiều từ, hiểu nhiều ý nghĩa của chúng và hiểu cách chúng được sử dụng trong các tình huống giao tiếp thực tế. Biết nhiều từ vựng và chủ đề mới có thể giao tiếp tự tin được gọi là vốn từ vựng "rộng".

Xem thêm: Phương pháp lặp lại ngắt quãng và tip học từ vựng tiếng Anh nhớ lâu

từ vựng giao tiếp tiếng anh

Việc thiếu vốn từ ảnh hưởng đến quá trình học tiếng Anh

3. Không tìm được phương pháp học phù hợp

Tìm được một phương pháp phù hợp không chỉ mang lại động lực mà còn làm cho việc học trở nên dễ dàng hơn. Không phải vì bạn không thích tiếng Anh mà vì bạn không học đúng cách.

Người học tiếng Anh có thể gặp khó khăn khi quá chú trọng vào ngữ pháp và dựa vào sách vở và tài liệu tham khảo. Vì vậy, bạn cần thay đổi linh hoạt để có thể tìm được cách học thú vị và hiệu quả nhất.

4. Phát âm không chuẩn

Ngoài ra, phát âm không chuẩn có thể khiến người nghe không hiểu bạn muốn truyền tải thông tin gì trong cuộc trò chuyện. Một số loại từ vựng rất khó phát âm; đôi khi, bạn phải biết cách nối âm giữa các từ trong một câu.

Lỗi phát âm không chuẩn dường như là một vấn đề phổ biến đối với những người đi làm vì không ai có thời gian để tìm hiểu vấn đề này.

5. Sợ sai và ngại nói

Bạn dần mất tự tin khi giao tiếp bằng tiếng Anh sau khi phát âm sai. Ngoài ra, nếu không giải quyết vấn đề ngay lập tức, bạn rất có thể sẽ trở nên khó sử dụng và thường xuyên tránh các tình huống trong đó bạn sử dụng tiếng Anh.

Chỉ vì phát âm sai, phản xạ chậm, không nghe hiểu được mà người học không dám giao tiếp cũng như họ sẽ dễ đánh mất nhiều cơ hội trong công việc và cuộc sống.

Mặc dù việc học tiếng Anh đòi hỏi một thời gian dài, nhưng tâm lý cũng chính là một cản trở lớn nếu bạn mãi tự ti, không chủ động sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp.

học giao tiếp tiếng anh tại nhà

Tự tin giao tiếp và học hỏi sẽ giúp trình độ tiếng Anh tốt hơn

III. Những phương pháp học tiếng Anh giao tiếp cơ bản cho người đi làm

Ngay sau đây, STUDY4 sẽ cung cấp các giải pháp tối ưu cho các vấn đề trên.  Cùng tìm hiểu để “bỏ túi” những phương pháp học tiếng Anh giao tiếp dưới đây nhé!

1. Học Tiếng Anh giao tiếp cơ bản cho người đi làm thông qua sách, vở

Phương pháp hiệu quả để học tiếng Anh cho người đi làm là đọc sách. Mọi người đều biết rằng sách là kho tàng quý báu chứa đầy tri thức cho nhân loại, nên đọc nhiều sách sẽ giúp bạn học hỏi nhiều điều mới.

Những người làm việc nên dành thời gian đọc và tìm hiểu các loại sách liên quan đến lĩnh vực công việc hiện tại. Điều này sẽ giúp bạn áp dụng kiến thức của mình vào công việc thực tế.

Sau đây, STUDY4 sẽ gợi ý vài cuốn sách “cực đỉnh” mà bạn có thể dành thời gian rèn luyện mỗi ngày để cải thiện khả năng giao tiếp tiếng Anh của mình.

 • Bộ sách học tiếng Anh cho người đi làm Business Goals Professional English

Business Goals Professional English là bộ sách học tiếng Anh giao tiếp khá phù hợp với những người đi làm muốn cải thiện tiếng Anh để phục vụ cho công việc.

Sách được chia thành 3 cấp độ từ cơ bản đến nâng cao. Trọng tâm của sách là giúp người học có thể xử lý các vấn đề hội thoại cơ bản trong môi trường kinh doanh thực tế, chẳng hạn như

 • Gặp gỡ và giao dịch với khách hàng 
 • Cách giao tiếp cơ bản để nói chuyện qua điện thoại
 • Cách viết email, thuyết trình và báo cáo bằng tiếng Anh

sách Business Goals Professional English

 • Sách Luyện nói tiếng Anh như người bản xứ - A.J.Hoge

Tác giả A.J.Hope là cha đẻ của phương pháp học tiếng Anh nổi tiếng "Effortless English". Phương pháp Effortless English dựa trên cách tiếp cận ngôn ngữ của một đứa trẻ và tập trung vào kỹ năng ngôn ngữ.

Cuốn sách mới này chắc chắn sẽ giúp bạn học tiếng Anh dễ dàng hơn.

sách learn to speak english like native A.J.Hoge

 • Bộ sách Tactics For Listening - Jack C. Richards

Đây là cuốn sách được nhiều người cho rằng rất hữu ích cho những người mới bắt đầu học tiếng Anh. Cuốn sách sử dụng các đoạn hội thoại cơ bản để giúp người học hiểu và phát âm tốt hơn.

Cuốn sách cũng giúp người học làm quen với ngữ điệu của người nước ngoài. Bộ sách gồm: 3 cuốn (Basic + Developing + Expanding) để người học  có thể học từ cơ bản đến nâng cao.

sách Tactics For Listening

2. Học Tiếng Anh giao tiếp cơ bản cho người đi làm thông qua các nguồn trực tuyến

Nhiều bạn đi làm thường sử dụng phương pháp học tiếng Anh trực tuyến miễn phí. Bạn sẽ dễ dàng có được kiến thức giao tiếp tiếng Anh chất lượng cao với lượng tài liệu lớn đến từ các trang web học tiếng Anh miễn phí uy tín.

Với cách trình bày nội dung thu hút người học, các trang web sau đây rất hữu ích để bạn tham khảo:

3. Học Tiếng Anh giao tiếp cơ bản cho người đi làm tại các trung tâm

Các khoá học tiếng Anh giao tiếp tại các trung tâm tiếng Anh cho người đi làm cũng là lựa chọn tốt nhất nếu bạn cần người dẫn dắt và hỗ trợ hướng dẫn chi tiết về bốn kỹ năng tiếng Anh.

Tuy nhiên, bạn cần cân nhắc và lựa chọn các trung tâm dạy giao tiếp phù hợp với nhu cầu và năng lực học của bản thân.

👉Bạn có thể tham khảo một số khóa học tiếng Anh tại nhà của STUDY4, với vô số khóa học cơ bản bao hàm các kiến thức gốc về từ vựng, ngữ pháp, phát âm và cả giao tiếp. Các khóa được xây dựng giúp người học nằm vững kiến thức căn bản trong tiếng Anh và có khả năng tiến tới kiến thức nâng cao hơn.

📍[Practical English] Ngữ pháp tiếng Anh từ A-Z

📍[Practical English] 3600 từ vựng tiếng Anh thông dụng

📍[Practical English] Học phát âm và thực hành giao tiếp tiếng Anh

📍[Practical English] Luyện nghe nói tiếng Anh cùng TED Talks

📍[Complete TOEIC] Chiến lược làm bài - Từ vựng - Ngữ pháp - Luyện nghe với Dictation

IV. Nên làm gì trước khi bắt đầu học tiếng Anh?

Sau khi xác định những khó khăn mà mình đang gặp phải và tính đến các giải pháp, STUDY4 sẽ nói chi tiết về cách bắt đầu học giao tiếp tiếng Anh cho người đi làm.

1. Xác định yêu cầu công việc

Để bắt đầu, hãy xác định xem công việc hiện tại hoặc tương lai của bạn có cần sử dụng tiếng Anh nhiều không, cụ thể là ở mức nào.

Đây là bước quan trọng để giúp bạn xác định rõ đầu ra tiếng Anh mà bạn muốn đạt được. Điều này sẽ giúp bạn xây dựng một lộ trình học tập rõ ràng và hiệu quả nhất có thể.

2. Kiểm tra trình độ tiếng Anh

Trước khi bắt đầu học giao tiếp bằng tiếng Anh, bạn nên đánh giá trình độ tiếng Anh của mình. Sẽ tốn ít thời gian hơn để trau dồi tiếng Anh nếu trình độ tiếng Anh của bạn ở mức khá so với những người mất gốc và phải xây dựng lại từ đầu.

3. Xác định mục tiêu học tiếng Anh

Mục tiêu đầu ra tiếng Anh sẽ khác nhau cho mỗi người tuỳ theo tính chất và nhu cầu của họ. Bạn phải xác định rõ ràng mục đích của việc học tiếng Anh.

Xác định đúng mục tiêu là bạn đã xem như thành công trong việc xây dựng phương pháp và lộ trình học tiếng Anh của bản thân.

4. Xác định phương pháp và lộ trình học

Với mỗi nhu cầu và mục tiêu của từng bạn sẽ có phương pháp và lộ trình học khác nhau. Ví dụ, nếu bạn muốn học tiếng Anh giao tiếp từ những bước cơ bản, bạn có thể tạo ra một chương trình học tập theo từng bước cơ bản như sau:

 • Luyện tập cách phát âm chuẩn IPA
 • Trau dồi vốn từ vựng tiếng Anh
 • Tìm hiểu các kiến thức về ngữ pháp căn bản trong giao tiếp
 • Rèn luyện khả năng Listening và ứng dụng ngữ pháp vào luyện tập
 • Tập luyện nghe các chủ đề giao tiếp cơ bản trong tiếng Anh

Cách bắt đầu học tiếng Anh cho người đi làm mất gốc

Cách bắt đầu học tiếng Anh cho người đi làm

V. Kinh nghiệm học tiếng Anh tại nhà cho người đi làm

Nếu bạn không có thời gian để đến trung tâm vì công việc quá bận rộn, hãy xem các phương pháp học Tiếng Anh cho người đi làm sau đây! Với việc áp dụng hàng ngày, bạn có thể nhanh chóng nâng cao trình độ.

1. Vừa nghe và vừa đọc

Để giao tiếp tốt bằng tiếng Anh, bạn phải có vốn từ vựng phong phú phải không? Xem phim, nghe nhạc, radio, podcast, đọc sách, tạp chí và blog tiếng Anh là một số cách để làm giàu vốn từ của bạn.

Trong khi chúng ta nghe và đọc, hãy tra cứu và ghi lại các cách diễn đạt, cụm đồng từ, từ đồng nghĩa hay từ trái nghĩa nhé! 

2. Luyện khả năng nghe qua các cuộc điện thoại

Bởi vì họ không thể nhìn thấy ngôn ngữ cơ thể hoặc cử động miệng của đối phương, rất nhiều người gặp khó khăn khi nói chuyện qua điện thoại.

Để cảm thấy tự tin hơn, hãy bắt đầu bằng cách nói chuyện qua điện thoại bằng tiếng Anh với bạn bè. Sau đó, hãy chuyển sang các vấn đề hơn, chẳng hạn như đặt lịch hẹn hoặc hỏi đáp.

3. Ghi âm lại giọng nói của bạn

Mặc dù phần lớn mọi người không thích nghe giọng nói của mình được ghi âm, nhưng đó là một phương tiện giao tiếp rất hữu ích.

Điều này có thể giúp bạn nhận ra những điều bất bình thường mà bạn không thể nhận ra, chẳng hạn như việc nuốt âm “ed” và nói nhanh hoặc khi lo lắng, từ đó giúp cho khả năng giao tiếp của bạn cải thiện.

Tốt nhất, hãy gửi bản ghi âm cho một người bản ngữ hoặc giáo viên để họ nhận xét và đưa ra lời khuyên. 

4. Phương pháp Shadowing

 • Phương pháp shadowing là một cách học nói bằng cách lặp lại từ hoặc câu vừa nghe qua một đoạn hội thảo hoặc audio. Phương pháp này tác động đáng kể đến khả năng giao tiếp của bạn, bao gồm phát âm, ngữ biểu và hình thái.

Xem thêm: Shadowing - Bí kíp tăng band IELTS Speaking

phương pháp shadowing

Shadowing là phương pháp luyện nói tiếng Anh phổ biến

Các bước thực hiện:

 • Bước 1: Chọn video/ audio

Đầu tiên, để tạo cảm hứng cho bài học, bạn có thể chọn video hoặc âm thanh giọng người bản xứ liên quan đến chủ đề mà bạn yêu thích (khoảng 5 phút). Bạn nên nghe hết một lần nếu bạn muốn hiểu nội dung chính của video hoặc âm thanh. Nên chọn video có phụ đề hoặc audio có transcript.

 • Bước 2: Luyện nghe 

Nghe video/ audio 4-5 lần cho đến khi bạn hoàn toàn hiểu được nội dung. Hãy chú ý đến âm trọng âm, nguyên âm, phụ âm và âm đuôi của người bản xứ khi nghe. Nghe và đọc subtitle/transcript, tra cứu những từ chưa biết.

 • Bước 3: Luyện shadowing

Luyện tập chậm từng câu bằng cách bật đoạn video hoặc âm thanh. Bắt chước từng câu sau khi nghe thật kỹ. Tốc độ lặp lại tốt nhất là tương đương với tốc độ của âm thanh.

 • Bước 4: Ghi âm lại và sửa shadowing

Luyện tập đến khi bạn có thể nói hoàn chỉnh theo record. Bạn nên ghi âm những gì bạn nói và so sánh chúng với những gì người nói. Sau đó, ghi lại những từ bạn không thích và sửa lại chúng cho hoàn chỉnh.

VI. Mẹo luyện nói tiếng Anh mỗi ngày

Đọc qua một số mẹo luyện nói tiếng Anh cho người đi làm dưới đây để cải thiện khả năng sử dụng tiếng Anh của bạn nhé!

1. Suy nghĩ bằng tiếng Anh

Tập suy nghĩ bằng tiếng Anh sẽ giúp phát triển khả năng phản xạ nhanh hơn. Hãy cố gắng tập nói và suy nghĩ các câu tiếng Anh từ cơ bản đến phức tạp nhất.

Nếu bạn cảm thấy phương pháp này khó khăn, hãy luyện tập viết nhật ký bằng Tiếng Anh. Ban đầu, khi chưa quen, bạn có thể xen lẫn giữa việc dùng tiếng Anh và tiếng Việt.

Khi đã rèn được thói quen và duy trì thường xuyên, bạn sẽ cải thiện khả năng giao tiếp tiếng Anh của mình.

2. Học theo ngữ cảnh

Trau dồi từ vựng và học các mẫu câu phù hợp với từng chủ đề và ngữ cảnh cụ thể là một trong những lời khuyên quan trọng nhất giúp bạn nói tiếng Anh giao tiếp hiệu quả.

Để bắt đầu, hãy làm quen với các câu cơ bản được sử dụng hàng ngày, chẳng hạn như ăn uống, mua sắm, đi du lịch, v.v.

Bằng cách thực hiện thói quen này, bạn có thể áp dụng vốn từ và mẫu câu ngay khi gặp một tình huống cụ thể trong thực tế mà không cần phải suy nghĩ quá lâu.

3. Tạo môi trường giao tiếp tiếng Anh

Điều quan trọng nhất để tạo ra một môi trường giao tiếp tiếng Anh hiệu quả là cố gắng sử dụng tiếng Anh bất cứ lúc nào có thể.

Bạn không cần quá chú trọng vào ngữ pháp; thay vào đó, hãy cố gắng nói tiếng Anh với những người bạn thường xuyên về các chủ đề cơ bản trong cuộc sống hàng ngày. Tập nói trước gương cũng là một cách hiệu quả để cải thiện kỹ năng nói tiếng Anh của bạn khi học tiếng Anh giao tiếp tại nhà.

Lời kết

Trên đây là những thông tin vô cùng hữu ích dành cho những bạn đọc đang đi làm mà muốn rèn luyện kỹ năng giao tiếp trong tiếng Anh. STUDY4 tin rằng áp dụng những kiến thức trên, bạn đã trang bị cho mình những kiến thức tiếng Anh giao tiếp cơ bản dành cho người đi làm rồi.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hay câu hỏi nào, hãy bình luận bên dưới để STUDY4 giải đáp cho bạn nhé!